Želite razgibano in interaktivno delo v timu ene največjih in najuspešnejših zavarovalnic v Sloveniji? Vam veliko pomeni stimulativno delovno okolje, v katerem razvijamo vaš talent? Pričakujete, da bodo vaši dosežki visoko cenjeni in nagrajeni? Potem vas vabimo k poslovnemu sodelovanju.

V Zavarovalnici Sava, d. d., v Službi aktuarstva premoženjskih zavarovanj, Področju aktuarske podpore razvoja premoženjskih zavarovanj, iščemo novega sodelavca/sodelavko na delovnem mestu

specialista (m/ž).

Kraj opravljanja dela: Ljubljana

Če ste odgovorni, zanesljivi, natančni, sistematični, timsko naravnani, vas vabimo k sodelovanju.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • univerzitetna izobrazba oz. magisterij stroke (2. bolonjska stopnja), magisterij znanosti matematike, fizike ali druge podobne smeri;
 • znanje s področja aktuarstva,vozniški izpit B kategorije,
 • 5 let delovnih izkušenj,
 • znanje angleškega jezika,
 • dobra računalniška pismenost,
 • samoiniciativnost,
 • sposobnost analitičnega razmišljanja,
 • visok nivo komunikacije,
 • zaželeno osnovno znanje iz zavarovalništva.

Ste se našli v opisu? In se sprašujete, kakšno delo opravlja »specialist«, v Službi aktuarstva premoženjskih zavarovanj?

Naštevamo nekaj odgovornosti:

 • Samostojno izvaja strokovne naloge s svojega organizacijskega področja s poudarkom na tehnični avtomatizaciji spremljave  nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj ter tudi ostalih premoženjskih zavarovanj.
 • Analizira in določa cene zavarovalnih in finančnih tveganj ter obveznosti s poudarkom na nezgodnih in zdravstvenih zavarovanjih ter tudi ostalih premoženjskih zavarovanjih.
 • Sodeluje pri razvoju produktov, določanju premije, izračunavanju dobičkonosnosti in pozavarovalnih odločitev ter pri nastavljanju provizijskih modelov za kompleksne produkte nezgodnih, zdravstvenih ter tudi ostalih premoženjskih zavarovanj.
 • Oblikuje in pripravlja ključne aktuarske analize/poročila.
 • Spremlja ključne ekonomske in regulatorne predpostavke in tržne zavarovalne razmere ter uporablja le te pri razvoju strategij za dosego trenutnih oziroma prihodnjih poslovnih potreb.
 • Sodeluje z drugimi organizacijskimi področji družbe.
 • Opravlja sorodna dela in naloge, ki so povezane z deli in nalogami po tem opisu, če tako določi nadrejeni.
 • Dela za in znotraj skupine Sava Re.

Kaj ponujamo?

 • Priložnost graditi in razvijati kariero,
 • delo v velikem in uspešnem podjetju,
 • osebno in strokovno rast,
 • odlične delovne pogoje.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, po potrebi s poskusno dobo, s polnim delovnim časom. Vlogo z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev pošljite do vključno torka, 7. 12. 2021, s pripisom SPECIALIST -  SLUŽBA AKTUARSTVA PREMOŽENSJKIH ZAVAROVANJ na e-naslov razpisi@zav-sava.si. O rezultatih izbire bomo prijavljene kandidate obvestili v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.

26. 11. 2021   16.43

Specialista v Sektorju procesov in podpore poslovanju (m/ž)

Želite razgibano in interaktivno delo v timu ene največjih in najuspešnejših zavarovalnic v Sloveniji? Vam veliko pomeni stimulativno delovno okolje, v katerem... …

Preberi več

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}