Zavarovalna skupina Sava je prodorna slovenska zavarovalna skupina, ki je prisotna na več kot 100 zavarovalnih in pozavarovalnih trgih sveta. Ključne odlike matične družbe Sava Re so 40-letna tradicija, mednarodno priznan ugled ter uspešnost in stabilnost poslovanja. Družba nudi pozavarovalne storitve več kot 350 partnerjem po vsem svetu. Sava Re ima v lasti več zavarovalnih in nezavarovalnih družb ter je ena večjih zavarovalnih skupin na območju Jugovzhodne Evrope.

K sodelovanju vabimo novega sodelavca na delovno mesto

SPECIALIST (m/ž) v Službi notranje revizije.

Služba notranje revizije izvaja notranjo revizijo za Savo Re in družbe v skupini: Zavarovalnica Sava, Vita, Sava pokojninska, Infond in vodi Group Internal Audit po celotni Zavarovalni skupini Sava.

Področje dela vključuje predvsem:

 • izvajanje najzahtevnejših strokovnih in projektnih nalog s področja notranje revizije,
 • uresničevanje programa dela službe notranje revizije,
 • sodelovanje pri razvoju metodologije notranje revizije,
 • dajanje pobud in predlogov za izboljšavo poslovnih procesov v družbah v skupini,
 • spremljanje, kontroliranje, analiziranje ter nadziranje vseh pojavov v družbi, ki kakorkoli vplivajo na uspešnost poslovanja in na višino sredstev oziroma virov,
 • preverjanje skladnosti poslovanja z usmeritvami, načrti, procesi ter zakonskimi in drugimi predpisi ter ocenjevanje poslovnih tveganj,
 • sodelovanje z zunanjimi revizorji pri pregledu letnih obračunov poslovanja,
 • nudenje strokovne pomoči strokovnim sodelavcem,
 • opravljanje sorodnih del in nalog, ki so povezane z deli in nalogami po tem opisu.

Ponujamo vam:

 • zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo v eni izmed vodilnih zavarovalnih skupin v Sloveniji in Adria regiji,
 • opravljanje dela na sedežu družbe v Ljubljani in/ali na lokaciji v Mariboru in/ali Novem mestu, z možnostjo dela od doma,
 • delo v ožjem kolektivu desetih sodelavcev, kjer prevladuje dinamično, ustvarjalno in prijazno delovno okolje, z mednarodno komponento,
 • delo z dobro vpeljano informacijsko podporo pri izvajanju notranjega revidiranja,
 • možnost širokega strokovnega usposabljanja in izobraževanja in aktivno sodelovanje z notranjimi revizorji v Zavarovalni skupini Sava,
 • program ugodnosti na delovnem mestu kot so športne aktivnosti, dan za zdravje, sadje v pisarni, možnost koriščenja počitniških enot in variabilne nagrade glede na doseganje zastavljenih ciljev.

Kandidat mora imeti vsaj 5-8 let delovnih izkušenj in pridobljeno visoko strokovno izobrazbo oziroma izobrazbo univerzitetnega programa (1. bolonjska stopnja) ekonomske, pravne, organizacijske, naravoslovno-matematične oziroma računalniške smeri.

 

Od kandidata pričakujemo aktivno znanje angleškega jezika in znanje srbskega ali hrvaškega jezika ter dobro poznavanje MS orodij. Zaželena je vsaj ena izmed licenc: preizkušeni notranji revizor, preizkušeni revizor, državni notranji revizor, CISA, CRISC, CISM, CIA, CFE ipd., ni pa pogoj. Prednost so dodatna znanja in izkušnje s področja zavarovalništva, financ, COBIT, ISO 27001, EFQM.

Če ste ciljno usmerjeni, razvojno naravnani, analitični, natančni in objektivni ter imate obenem sposobnost dobrega sodelovanja in komuniciranja ter se dobro odzivate na spremembe, vas vabimo, da se nam predstavite z življenjepisom in opisom vaših delovnih nalog in dosežkov.

Vaše prijave pričakujemo do dne 30. 9. 2022 po elektronski pošti na: kariera@sava-re.si, s pripisom SPECIALIST V SLUŽBI NOTRANJE REVIZIJE.

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}