PRIDRUŽITE SE EKIPI ZAVAROVALNICE SAVA

Si želite razgibanega in interaktivnega dela v timu ene največjih in najuspešnejših zavarovalnic v Sloveniji? Vam veliko pomeni stimulativno delovno okolje, v katerem razvijamo vaš talent? Pričakujete, da bodo vaši dosežki visoko cenjeni in nagrajeni?

V Zavarovalnici Sava krepimo ekipo IT strokovnjakov in strokovnjakinj. Iščemo več novih sodelavcev na različnih delovnih mestih v Sektorju informacijske tehnologije.

Če ste ciljno usmerjeni, naravnani k rezultatom, imate sposobnost analiziranja in organiziranja, ste samoiniciativni in inovativni, vas vabimo, da se nam pridružite.

Čakajo vas prosta delovna mesta:

 • SISTEMSKI TEHNIK ali SAMOSTOJNI SISTEMSKI TEHNIK
 • SISTEMSKI ADMINISTRATOR ali SAMOSTOJNI SISTEMSKI ADMINISTRATOR 
 • ARHITEKT INFORMACIJSIH SISTEMOV
 • RAZVIJALEC PROGRAMSKE OPREME

Kraj opravljanja dela: Maribor

Delovne izkušnje so zaželene, niso pa pogoj.

SISTEMSKI TEHNIK, SAMOSTOJNI SISTEMSKI TEHNIK (m/ž)

Kaj pričakujemo?

 • Najmanj srednješolska izobrazba oziroma visokošolsko strokovno oz. 1. bolonjska stopnja ali univerzitetna izobrazba oz. magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) računalniške ali druge ustrezne smeri,vozniški izpit B kategorije,
 • poznavanje delovnih okolij na osebnih računalnikih,
 • poznavanje različnih operacijskih sistemov (Windows, Android),
 • poznavanje modela informacijskega sistema,
 • poznavanje varnostnih mehanizmov informacijskih sistemov,
 • poznavanje komunikacijskih protokolov in sistemov,
 • iznajdljivost in sposobnost reševanja problemov,
 • samostojnost, samoiniciativnost, usmerjenost k rezultatom,
 • sposobnost dela v timu,
 • hitro odzivnost, energičnost in prilagodljivost,
 • močno željo, pripravljenost k učenju in razvoju novih veščin,
 • sposobnost analitičnega in kritičnega mišljenja, dobre komunikacijske spretnosti, zmožnosti učinkovite presoje, natančnost, metodičnost in sistematičnost,
 • znanje angleškega jezika.

Delovne izkušnje so zaželene, niso pa pogoj.

Kaj obsega delo sistemskega tehnika oziroma samostojnega sistemskega tehnika?

 • Izvajanje prvega in drugega nivoja tehnične podpore (na terenu, na daljavo),
 • upravljanje s strojno opremo in sistemsko programsko opremo,
 • izvajanje zahtevnejših delovnih postopkov povezanih z instalacijo, osnovno sistemsko administracijo, odpravljanjem napak, instalacijo novih verzij in drugim vzdrževanjem delovnih postaj,
 • interventno odpravljanje napak in nepravilnega delovanja na delovnih postajah in omrežju ter izvajanje manjših servisnih del na strojni opremi informacijskega sistema,
 • zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov in skrb za redno in pravočasno vzdrževanje,
 • analizo, načrtovanje, razvoj, avtomatizacijo in vzdrževanje delovnih postopkov, povezanih s strojno in sistemsko opremo informacijskega sistema,
 • sodelovanje z multinacionalnimi IT ekipami,
 • načrtovanje in vzdrževanje varnostnih standardov na informacijskem sistemu.

SISTEMSKI ADMINISTRATOR ali  SAMOSTOJNI SISTEMSKI ADMINISTRATOR (m/ž)

Kaj pričakujemo?

 • Višješolsko ozrioma visokošolsko strokovno oz. 1. bolonjska stopnja ali univerzitetna izobrazba oz. magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) računalniške ali druge ustrezne smeri,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • poznavanje strežniške strojne opreme (strežniki, diskovno polje) in arhitekture informacijskih sistemov;
 • poznavanje komunikacijske opreme in delovanja lokalnega omrežja,
 • poznavanje upravljanja in vzdrževanja strežniških operacijskih sistemov (Windows Server, Linux),
 • zaželeno znanje upravljanja Microsoft AD in povezanih servisov (GPO, DHCP, DNS, ADFS, RDS,…),
 • zaželeno znanje upravljanja Microsoft Exchange (on-prem, on-line),
 • splošno poznavanje virtualizacijskega okolja VMware in oblačnih storitev Azure, Office365 vključujoč hibridna okolja,
 • dobrodošle in zaželene izkušnje iz informacijske ter kibernetske varnosti,
 • samoiniciativnost in prizadevnost,
 • sposobnost analitičnega in kritičnega mišljenja, dobre komunikacijske spretnosti, zmožnosti učinkovite presoje, natančnost, metodičnost in sistematičnost,
 • močno željo, pripravljenost k učenju in razvoju novih veščin,
 • znanje angleškega jezika.

Kaj obsega delo sistemskega administratorja oziroma samostojnega sistemskega administratorja?

 • Upravljanje s strojno opremo in sistemsko programsko opremo,
 • zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov in skrb za redno in pravočasno vzdrževanje,
 • vzdrževanje strežniške infrastrukture (Windows, Linux, AIX), virtualizacije, replikacijskih in diskovnih sistemov, poštnih in avtenikacijskih storitev,
 • analizo, načrtovanje, razvoj, avtomatizacijo in vzdrževanje delovnih postopkov, povezanih s strojno in sistemsko opremo informacijskega sistema,
 • priprava ustrezne dokumentacije,
 • sodelovanje z multinacionalnimi IT ekipami,
 • pomoč in sodelovanje pri projektiranju in implementaciji novih manjših in korporativnih informacijskih sistemov (omrežje, strežniki, podporne aplikativne rešitve) – oblačne, on-premise in hibridne infrastrukturne/aplikativne rešitve ter ostalih IT projektih,
 • načrtovanje in vzdrževanje varnostnih standardov na informacijskem sistemu.

ARHITEKT INFORMACIJSIH SISTEMOV (m/ž)

Kaj pričakujemo?

 • Visokošolsko strokovno oz. 1. bolonjska stopnja ali univerzitetna izobrazba oz. magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) računalniške ali druge ustrezne smeri,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • globlje poznavanje zbirk podatkov in administracije podatkovnih baz (Oracle, MS SQL Server, …),
 • izkušnje s področja operacijskih sistemov in orodij ter sistemov za upravljanje z bazami podatkov,
 • zaželeno poznavanje PowerShell, Visual Studio, Git, ipd.,
 • dobrodošle in zaželene izkušnje iz informacijske ter kibernetske varnosti.
 • samoiniciativnost in prizadevnost,
 • sposobnost analitičnega in kritičnega mišljenja, dobre komunikacijske spretnosti, zmožnosti učinkovite presoje, natančnost, metodičnost in sistematičnost,
 • znanje angleškega jezika.

Kaj obsega delo arhitekta informacijskega sistema?

 • Upravljanje s strojno opremo in sistemsko programsko opremo,
 • zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov in skrb za redno in pravočasno vzdrževanje,
 • upravljanje podatkovnih baz (DBA, database administration): Microsoft SQL server, Oracle,
 • načrtovanje, izdelava in administracija varnostnih kopij, zagotavljanje varnosti podatkovnih baz,
 • načrtovanje, testiranje in implementacije novih verzij podatkovnih baz in sistemske programske opreme,
 • planiranje, upravljanje in nadzor podatkovnih baz in podpornih tehnologij,
 • podpora internim uporabnikom (multinacionalna ekipa),
 • sodelovanje z naročniki pri načrtovanju, razvoju in vzdrževanju rešitev,
 • avtomatizacija DBA aktivnosti,
 • priprava ustrezne dokumentacije,
 • sodelovanje pri IT projektih,
 • samostojno opravljanje vseh ostalih del iz delovnega področja.

RAZVIJALEC PROGRAMSKE OPREME (m/ž)

Kaj pričakujemo?

 • Visokošolsko strokovno oz. 1. bolonjska stopnja ali univerzitetna izobrazba oz. magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) računalniške ali druge ustrezne smeri,znanje angleškega jezika,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • poznavanje delovnih okolij na osebnih računalnikih,
 • poznavanje modela informacijskega sistema,
 • poznavanje varnostnih mehanizmov informacijskih sistemov,
 • poznavanje podatkovnih baz (zaželeno poznavanje podatkovne baze Oracle in Oracle PL/SQL),
 • zaželeno poznavanje orodij Oracle Forms, Oracle Reports in Apex,
 • iznajdljivost in sposobnost reševanja problemov,
 • samostojnost, samoiniciativnost, usmerjenost k rezultatom,
 • sposobnost dela v timu.

Kaj obsega delo razvijalca programske opreme?

 • Razvoj in dokumentiranje programskih rešitev, vmesnikov,
 • podpora in vzdrževanje programskih rešitev,
 • integracija IT rešitev v ekosistem poslovnih aplikacij,
 • sodelovanje z multinacionalnimi IT ekipami,
 • sodelovanje pri IT projektih,
 • samostojno opravljanje vseh ostalih del iz delovnega področja.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s poskusno dobo, s polnim delovnim časom. Vlogo z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev pošljite do 30. 9. 2022, s pripisom zadeve: IT strokovnjak na e-naslov razpisi@zav-sava.si

O rezultatih izbire bomo prijavljene kandidate obvestili v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}