Debug

Spoštovani, lepo pozdravljeni,

v našem središču ste vi, zato vam želimo kar najbolj približati naše storitve in pri tem ustvarjati kar najboljše uporabniške izkušnje. S soglasji, ki so vam na voljo tu, bomo poskrbeli, da boste prejeli prave informacije na način, kot to želite vi.

Preberite več o soglasju za elektronsko poslovanje

S soglasjem za elektronsko poslovanje vam bodo obvestila in dokumenti, vezani na sklenitev in izvajanje vaših zavarovanj, v vašem e-poštnem nabiralniku dostopni kadarkoli in od koderkoli, poleg tega pa bomo tako skupaj poskrbeli tudi za naše okolje in s tem lepši svet za naše zanamce.

Kaj s tem pridobite?

Če se odločite za podajo soglasja, boste v prihodnje zgoraj navedena obvestila in dokumente, vključno z računi, prejemali na e-naslov, ki ga boste navedli. Naj poudarimo, da se s tem spreminja le način pošiljanja, vsebina pa ostaja enaka. Soglasje velja za vsa obstoječa in morebitna prihodnja zavarovanja, sklenjena pri Zavarovalnici Sava. Ker prehajamo na elektronski način obveščanja postopno, boste morda katero od obvestil še vedno prejeli po navadni pošti, prav tako bomo tudi v prihodnje po navadni pošti pošiljali opomine, saj tako od nas zahteva zakon.

Preberite več o soglasju za obdelavo osebnih podatkov

S soglasjem za obdelavo osebnih podatkov nam boste dali možnost, da vam ponudimo tiste informacije, ki so za vas pomembne in primerne. Bolje ko vas poznamo, bolje vam lahko svetujemo in pomagamo.

Nikoli sami
Zavarovalnica Sava

Osebni podatki

Vsi podatki so obvezni. V obrazec se sme vpisovati le lastne osebne podatke in se izjava sme podati le v svojem imenu.

SI
 

Elektronsko poslovanje

Soglašam, da mi Zavarovalnica Sava pošilja obvestila in dokumente, tudi račune, vezane na sklenitev in izvajanje mojih zavarovanj, na moj elektronski naslov. S soglasjem jamčim za točnost elektronskega naslova in ostalih podatkov ter se zavezujem, da bom zavarovalnico obvestil o njihovi morebitni spremembi. Seznanjen sem, da lahko to soglasje kadarkoli umaknem s pisno zahtevo, poslano na naslov zavarovalnice.

Obdelava osebnih podatkov

Upravljavcu osebnih podatkov Zavarovalnici Sava, d. d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor dovoljujem obdelavo mojih zgoraj zapisanih osebnih podatkov ter ostalih osebnih podatkov, z izjemo osebnih podatkov posebnih vrst (npr. podatkov o zdravstvenem stanju ipd.), iz obstoječih in prihodnjih zavarovalnih pogodb ter pri njihovem izvajanju, in sicer za:

Neposredno trženje na podlagi profilov

Dovoljujem, da Zavarovalnica Sava na podlagi prepoznavanja mojih interesov, osebnih značilnosti, ekonomskega položaja, potreb oz. mojega profila na splošno oblikuje meni prilagojene ponudbe različnih zavarovalnih produktov zavarovalnice in ostalih družb Zavarovalne skupine Sava v Republiki Sloveniji, me vabi na dogodke in mi posreduje trženjska sporočila z besedilnimi ter slikovnimi sporočili na moje kontaktne podatke (po telefonu, navadni in elektronski pošti, s pomočjo mobilnih in spletnih aplikacij).

Seznanjanje s ponudbami in posebnimi ugodnostmi

Dovoljujem, da me Zavarovalnica Sava z besedilnimi in slikovnimi sporočili na moje kontaktne podatke (po telefonu, navadni in elektronski pošti, s pomočjo mobilnih in spletnih aplikacij) seznanja s ponudbami in posebnimi ugodnostmi, ki jih strankam zavarovalnice ponujajo njeni pogodbeni partnerji, ki ne opravljajo dejavnosti zavarovanja.

Kontaktni podatki

Vsi podatki so obvezni. V obrazec se sme vpisovati le lastne osebne podatke in se izjava sme podati le v svojem imenu.

@
@

S soglasjem jamčite za točnost elektronskega naslova, mobilne številke in ostalih podatkov ter se zavezujete, da nas boste o njihovi morebitni spremembi obvestili. Soglasje lahko kadarkoli umaknete s ponovno izpolnitvijo tega obrazca ali pisno zahtevo, poslano na naslov zavarovalnice.

PRIDRŽEK ZAVAROVALNICE: Vaši vlogi za obveščanje na elektronski naslov bomo ugodili najkasneje v osmih dneh od prejema popolnega in pravilnega soglasja. Soglasje velja za vsa obstoječa in morebitna prihodnja zavarovanja, sklenjena pri Zavarovalnici Sava. S posredovanim obvestilom na vaš elektronski naslov je obveznost zavarovalnice v celoti izpolnjena. V Zavarovalnici Sava prehajamo na elektronski način obveščanja postopno, zato boste morda katero od obvestil še vedno prejeli po navadni pošti. Prav tako bomo opomine tudi v prihodnje pošiljali po navadni pošti, saj tako od nas zahteva zakon.

PREKLIC PRIVOLITVE: Seznanjen sem z možnostjo, da lahko privolitev kadarkoli delno ali v celoti prekličem oz. spremenim. To lahko storim s pisno izjavo, naslovljeno na Zavarovalnico Sava, d. d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor ali na e‐naslov gdpr@zav‐sava.si, ali klicem na brezplačno telefonsko številko 080 19 20. Zavarovalnica Sava bo z obdelavo osebnih podatkov prenehala najkasneje v 15 dneh po prejemu preklica privolitve.

POLITIKA ZASEBNOSTI IN PRAVNO OBVESTILO: Seznanjen sem, da je Zavarovalnica Sava sprejela politiko zasebnosti, iz katere lahko razberem več informacij o obdelavi osebnih podatkov in je dostopna na spletni strani https://www.zav‐sava.si/sl‐si/pravna‐obvestila/. Izvleček vsebine omenjene politike je zapisan v dokumentu »Pravno obvestilo v zvezi z varstvom osebnih podatkov«, ki sem ga ob podpisu te privolitvene izjave prejel oz. sem se z njegovo vsebino seznanil sam na zgoraj navedeni spletni strani zavarovalnice, na kateri se obvestilo nahaja.

Opomba: V tem besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Spoštovani, lepo pozdravljeni,

zahvaljujemo se vam za zaupanje. Obvestila, ki ustrezajo podanim soglasjem, boste v prihodnje prejemali na vaš e-naslov "ime.priimek@email.com". Že sedaj vas prosimo za razumevanje, če boste morda katero od obvestil od nas še vedno prejeli po navadni pošti, saj prehajamo na elektronski način obveščanja postopno.

Izpisa soglasij, ki smo vam ju poslali na vaš e-naslov, si skrbno shranite. Lastnoročen podpis ni potreben, pomembno pa je, da so vaši osebni in kontaktni podatki točni, zato vas prosimo, da nas o morebitnih spremembah pravočasno obvestite.

Vse dobro vam želimo.
Zavarovalnica Sava

Spoštovani, lepo pozdravljeni,

zahvaljujemo se vam za zaupanje. V priponki vam pošiljamo izpis soglasij, ki ste jih podali na naši spletni strani. Obvestila, ki jim ustrezajo, boste v prihodnje prejemali na vaš e-naslov "ime.priimek@email.com". Že sedaj vas prosimo za razumevanje, če boste morda katero od obvestil od nas še vedno prejeli po navadni pošti, saj prehajamo na elektronski način obveščanja postopno.

Izpisa si skrbno shranite. Lastnoročen podpis ni potreben, pomembno pa je, da so vaši osebni in kontaktni podatki točni, zato vas prosimo, da nas o morebitnih spremembah pravočasno obvestite.

Vse dobro vam želimo.
Zavarovalnica Sava

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}