ODGOVORNI DO ZAPOSLENIH

Srce vsakega podjetja smo ljudje. In ker verjamemo, da je uskladitev poklicnega in družinskega življenja izjemnega pomena za uresničevanje tako osebnih kot poslovnih ciljev vsakega zaposlenega, v Zavarovalnici Sava s ponosom udejanjamo zaveze polnega certifikata Družini prijazno podjetje. 

Družini prijazno podjetje

ODGOVORNI DO OKOLJA

V Zavarovalnici Sava trdno verjamemo v povezovanje, kar udejanjamo tudi z našo filozofijo »Nikoli sami«, ki ji sledimo tudi na področju družbene odgovornosti. Razvejanost naše poslovne mreže nam omogoča lažje zaznavanje potreb in potencialov posameznih lokalnih okolij. Ena od zavez Zavarovalnice Sava je tudi trajnostna naravnanost, saj se zavedamo, da bo svet le na ta način prijazen tudi do naših potomcev. Pri poslovanju upoštevamo vidik ekološke trajnosti in z rednimi okolijskimi projekti spodbujamo k zavedanju soodvisnosti med človekom in naravnim okoljem. Zaposlene spodbujamo, da en delovni dan v letu namenijo tistim, ki potrebujejo njihovo pomoč. Zato sodelujemo z raznimi ustanovami in društvi ter njihovimi varovanci, se tako učimo eni od drugih in postajamo osebnostno boljši in bogatejši. Zavedamo se, da ne moremo zagotoviti življenja brez težav, prizadevamo pa si za družbo z manj skrbmi.

ODGOVORNI DO POSLOVNIH PARTNERJEV

Povezovanje in vpetost družbe v različna lokalna okolja upoštevamo tudi pri delu z izvajalci. Vedno prisluhnemo željam naših poslovnih partnerjev, izboljšujemo medsebojna sodelovanja ter spremljamo aktualne trende. Pri izboru izvajalcev imamo izoblikovana merila, ki nam omogočajo enakopravnost in preglednost postopkov izbire.

ZAVAROVALNICA SAVA S POSLOVNIMI PARTNERJI – IZVAJALCI SODELUJE V SKLADU Z NAŠTETIMI POGOJI:


VPRAŠALNIK O TRAJNOSTNI NARAVNANOSTI

Zavarovalnica Sava preverja trajnostno naravnanost ponudnikov z vprašalnikom.

ODGOVORNI DO ZAVAROVALCEV

Zavarovalnica Sava (v nadaljevanju družba) je skladno z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1K sprejela interni akt Politika sodelovanja. S tem aktom zavarovalce življenjskih zavarovanj seznanjamo o sodelovanju družbe z izdajatelji finančnih instrumentov, v katere nalaga sredstva svojih strank.

Politika sodelovanja (pdf)

Razkritje o aktivnostih sodelovanja za leto 2021 (pdf)

OSTALE POVEZAVE

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}