Smo okolje, v katerem živimo

Na Zavarovalnici Sava trdno verjamemo v povezovanje, kar udejanjamo tudi z našo filozofijo »Nikoli sami«, ki ji sledimo na področju družbene odgovornosti. Razvejanost naše poslovne mreže nam omogoča lažje zaznavanje potreb in potencialov posameznih lokalnih okolij.

Ena od zavez Zavarovalnice Sava je tudi trajnostna naravnanost, saj se zavedamo, da bo svet le na ta način prijazen tudi do naših zanamcev. Pri poslovanju  upoštevamo vidik ekološke trajnosti in z rednimi okoljskimi projekti spodbujamo k zavedanju soodvisnosti človeka in naravnega okolja.

Zaposlene spodbujamo, da en delovni dan letno namenijo tistim, ki njihovo pomoč potrebujejo. V ta namen sodelujemo z raznimi ustanovami in društvi ter njihovimi varovanci, se učimo eden od drugih in tudi na ta način postajamo osebnostno boljši in bogatejši.

Zavedamo se, da ne moremo zagotoviti življenja brez težav, prizadevali pa si bomo za družbo z manj skrbmi.