Ime podjetja: Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d.

Sedež: Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor

Telefon: 02 233 21 00, 080 19 20

E-naslov: info@zav-sava.si 

Število zaposlenih: 1.404 (od tega 434 zastopnikov)

Število poslovnih enot: 9

Število predstavništev: 9

Število zastopniških pisarn: 86

Število zastopniških agencij (s. p. in d. o. o.): 358

Leto vpisa v sodni register: 2016

Sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru: reg. vl. 1/03762/00

Matična številka: 5063400

Davčna številka: SI44814631

Osnovni kapital: 68.417.377,44 EUR

Organ, pristojen za zavarovalni nadzor: Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana

 

OSTALE POVEZAVE


Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}