PRIJAVA ŠKODE PO NEURJU S TOČO -
Priporočamo, da nastalo škodo, če se le da, prijavite na spletu na tej povezavi, saj so naše telefonske linije zelo obremenjene. 
Pomembno je:

  • da zavarujete kraj škode tako, da se škoda ne bi povečevala (odstranite veje, drevesa),
  • fotografirate nastalo škodo in fotografije priložite v spletni prijavi,
  • ko gre za škodo na nepremičninah, pričnete s sanacijo.

Po najboljših močeh se trudimo, da prijavljene škode obravnavamo prioritetno, zato vas bomo kaj kmalu obvestili o nadaljnjih postopkih.

Ime podjetja: Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d.

Sedež: Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor

Telefon: 02 233 21 00, 080 19 20

E-naslov: info@zav-sava.si 

Število zaposlenih: 1.404 (od tega 434 zastopnikov)

Število poslovnih enot: 9

Število predstavništev: 9

Število zastopniških pisarn: 86

Število zastopniških agencij (s. p. in d. o. o.): 358

Leto vpisa v sodni register: 2016

Sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru: reg. vl. 1/03762/00

Matična številka: 5063400

Davčna številka: SI44814631

Osnovni kapital: 68.417.377,44 EUR

Organ, pristojen za zavarovalni nadzor: Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana

 

OSTALE POVEZAVE


Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}