Vrata vseh naših poslovalnic so spet odprta. DOBRODOŠLI.

Priporočamo, da pred obiskom pokličete in preverite delovni čas poslovalnice.

 

Preberite več

V ZAVAROVALNICI SAVA SMO VZPOSTAVILI TRDEN IN ZANESLJIV SISTEM UPRAVLJANJA, KI OBSEGA:

  • pregledno organizacijsko strukturo z natančno opredeljenimi, preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede odgovornosti,

  • učinkovit sistem prenosa informacij,

  • učinkovite ključne funkcije upravljanja, ki so integrirane v organizacijsko strukturo ter procese odločanja zavarovalnice. Ključne funkcije upravljanja so funkcija upravljanja tveganj, funkcija spremljanja skladnosti, funkcija notranje revizije in aktuarska funkcija,

  • strategijo, pisna pravila, procese in postopke upravljanja tveganj,

  • ukrepe za zagotovitev rednega in stalnega poslovanja, ki so skladni s sistemi, viri in postopki, med katere sodi tudi izdelava kriznega načrta znotraj našega podjetja.

Sistem upravljanja v Zavarovalnici Sava je sorazmeren naravi, obsegu in zahtevnosti poslov družbe.

Preberite Politiko upravljanja Zavarovalnice Sava.

OSTALE POVEZAVE

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}