V ZAVAROVALNICI SAVA SMO VZPOSTAVILI TRDEN IN ZANESLJIV SISTEM UPRAVLJANJA, KI OBSEGA:

  • pregledno organizacijsko strukturo z natančno opredeljenimi, preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede odgovornosti,

  • učinkovit sistem prenosa informacij,

  • učinkovite ključne funkcije upravljanja, ki so integrirane v organizacijsko strukturo ter procese odločanja zavarovalnice. Ključne funkcije upravljanja so funkcija upravljanja tveganj, funkcija spremljanja skladnosti, funkcija notranje revizije in aktuarska funkcija,

  • strategijo, pisna pravila, procese in postopke upravljanja tveganj,

  • ukrepe za zagotovitev rednega in stalnega poslovanja, ki so skladni s sistemi, viri in postopki, med katere sodi tudi izdelava kriznega načrta znotraj našega podjetja.

Sistem upravljanja v Zavarovalnici Sava je sorazmeren naravi, obsegu in zahtevnosti poslov družbe.

Preberite Politiko upravljanja Zavarovalnice Sava

OSTALE POVEZAVE