PRIJAVA ŠKODE PO NEURJU S TOČO -
Priporočamo, da nastalo škodo, če se le da, prijavite na spletu na tej povezavi, saj so naše telefonske linije zelo obremenjene. 
Pomembno je:

  • da zavarujete kraj škode tako, da se škoda ne bi povečevala (odstranite veje, drevesa),
  • fotografirate nastalo škodo in fotografije priložite v spletni prijavi,
  • ko gre za škodo na nepremičninah, pričnete s sanacijo.

Po najboljših močeh se trudimo, da prijavljene škode obravnavamo prioritetno, zato vas bomo kaj kmalu obvestili o nadaljnjih postopkih.

V ZAVAROVALNICI SAVA SMO VZPOSTAVILI TRDEN IN ZANESLJIV SISTEM UPRAVLJANJA, KI OBSEGA:

  • pregledno organizacijsko strukturo z natančno opredeljenimi, preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede odgovornosti,

  • učinkovit sistem prenosa informacij,

  • učinkovite ključne funkcije upravljanja, ki so integrirane v organizacijsko strukturo ter procese odločanja zavarovalnice. Ključne funkcije upravljanja so funkcija upravljanja tveganj, funkcija spremljanja skladnosti, funkcija notranje revizije in aktuarska funkcija,

  • strategijo, pisna pravila, procese in postopke upravljanja tveganj,

  • ukrepe za zagotovitev rednega in stalnega poslovanja, ki so skladni s sistemi, viri in postopki, med katere sodi tudi izdelava kriznega načrta znotraj našega podjetja.

Sistem upravljanja v Zavarovalnici Sava je sorazmeren naravi, obsegu in zahtevnosti poslov družbe.

Preberite Politiko upravljanja Zavarovalnice Sava.

OSTALE POVEZAVE

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}