Ključne funkcije

V organizacijsko strukturo ter procese odločanja so ključne funkcije vgrajene z namenom okrepitve strukture treh obrambnih linij v sistemu nadzora družbe. Vse ključne funkcije med seboj sodelujejo in si medsebojno redno izmenjujejo informacije, ki jih potrebujejo za svoje delo.

Ključne funkcije svoje naloge izvajajo neodvisno druga od druge in od drugih organizacijskih enot družbe. Ključne funkcije so v družbi organizirane kot samostojne službe in so neposredno podrejene upravi družbe. Vse ključne funkcije so v celoti centralizirane v matični družbi.

Nosilka funkcije spremljanja skladnosti poslovanja: Jelica Miklavčič, direktorica Službe za skladnost poslovanja

Nosilec funkcije upravljanja tveganj: Vida Primožič, direktorica Službe upravljanja tveganj

Nosilka funkcije notranje revizije: Polonca Jug Mauko

Nosilec aktuarske funkcije življenjskih zavarovanj: Črto Kreft, direktor Službe aktuarstva osebnih zavarovanj

Nosilec aktuarske funkcije premoženjskih zavarovanj: Andrej Šalamun, direktor Službe aktuarstva premoženjskih zavarovanj