Ključne funkcije

V organizacijsko strukturo ter procese odločanja so ključne funkcije vgrajene z namenom okrepitve strukture treh obrambnih linij v sistemu nadzora družbe. Vse ključne funkcije med seboj sodelujejo in si medsebojno redno izmenjujejo informacije, ki jih potrebujejo za svoje delo.

Ključne funkcije svoje naloge izvajajo neodvisno druga od druge in od drugih organizacijskih enot družbe. Ključne funkcije so v družbi organizirane kot samostojne službe in so neposredno podrejene upravi družbe. Vse ključne funkcije so v celoti centralizirane v matični družbi.

Nosilec funkcije spremljanja skladnosti poslovanja: Samo Červek, direktor Službe za skladnost poslovanja,

Nosilec funkcije upravljanja tveganj: Aleš Tomažin, direktor Službe upravljanja tveganj,

Nosilka funkcije notranje revizije: Polonca Jug Mauko, direktorica Službe za notranjo revizijo,

Nosilec aktuarske funkcije življenjskih zavarovanj: Črto Kreft, direktor Službe aktuarstva osebnih zavarovanj,

Nosilec aktuarske funkcije premoženjskih zavarovanj: Andrej Šalamun, direktor Službe aktuarstva premoženjskih zavarovanj.