Ključne funkcije so v organizacijsko strukturo ter procese odločanja vgrajene z namenom okrepitve strukture treh obrambnih linij v sistemu nadzora družbe. Vse ključne funkcije med seboj sodelujejo in si medsebojno redno izmenjujejo informacije, ki jih potrebujejo za svoje delo.

Ključne funkcije svoje naloge izvajajo neodvisno druga od druge in od drugih organizacijskih enot družbe. V družbi so organizirane kot samostojne službe in so neposredno podrejene upravi družbe. Vse ključne funkcije so v celoti centralizirane v matični družbi.

NOSILCI KLJUČNIH FUNKCIJ V ZAVAROVALNICI SAVA SO:

  • Nosilka funkcije spremljanja skladnosti poslovanja: Jelica Miklavčič, direktorica Službe za skladnost poslovanja
  • Nosilec funkcije upravljanja tveganj: Matej Skernišak, direktor Službe upravljanja tveganj 
  • Nosilka funkcije notranje revizije: Polonca Jug Mauko
  • Nosilec aktuarske funkcije življenjskih zavarovanj: Črto Kreft, direktor Službe aktuarstva osebnih zavarovanj
  • Nosilec aktuarske funkcije premoženjskih zavarovanj: mag. Andrej Šalamun, direktor Službe aktuarstva premoženjskih zavarovanj

OSTALE POVEZAVE

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}