Za nami je že skoraj 200 let znanja in izkušenj, ki jih nadgrajujemo z vsakim novim dnem.

KRATEK PREGLED POMEMBNIH MEJNIKOV ZAVAROVALNICE SAVA:

27. 2. 2019

Zavarovalnica Sava kupi 100 % deleža družb Ergo osiguranje in Ergo životno osiguranje.

24. 10. 2018

Zavarovalnica Sava odpre Prodajno-škodni center v Celju.

17. 10. 2018

Zavarovalnica Sava zviša svojo bonitetno oceno z A- na A.

AVGUST 2018

Zavarovalnica Sava vzpostavi lastne asistenčne storitve v okviru Asistence Zavarovalnice Sava.

1. 1. 2018

Zavarovalnica Sava se z zdravstvenima zavarovanjema Zdravje in Zdravje Plus na zavarovalniškem trgu pozicionira kot zdravstvena zavarovalnica.

17. 10. 2017

Zavarovalnica Sava odpre Prodajno-škodni center v Mariboru..

2. 11. 2016

Zavarovalnice Zavarovalnica Tilia, Zavarovalnica Maribor, Velebit osiguranje in Velebit životno osiguranje se združijo v Zavarovalnico Sava.

OSTALE POVEZAVE

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}