Če je povzročitelj prometne nesreče zavarovan pri Zavarovalnici Sava lahko oškodovanec prijavi škodo preko spleta, brezplačne telefonske številke 080 19 20 ali pa na enem od naših cenilnih mest.

Na podlagi prijave škode cenilec opravi popis škode​. Za izplačilo potrebujemo pravni temelj, ki ga podamo na osnovi izpolnjene prijave škodnega dogodka ali policijskega zapisnika, če ta obstaja.

Potrebujete pomoč?
Za vse informacije ali pomoč pri spletni prijavi zavarovalnega primera smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 19 20 ali na klepetu.

 

Za prijavo škode potrebujete: 

  • številko zavarovalne police in
  • veljavno prometno in vozniško dovoljenje (zadošča številka dokumenta).
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}