Duševna stiska ne izbira. Odločitev, da pomagamo ljudem, ki jo doživljajo, pa je v naših rokah.
Spoznajte naš novi projekt Klic osamljenosti, pomagajte nam razširiti glas in se pridružite pobudi.

Preberite več

Če je povzročitelj prometne nesreče zavarovan pri Zavarovalnici Maribor, Zavarovalnice Tilia ali Zavarovalnice Sava, mora oškodovanec prijaviti zavarovalni primer na enem od naših cenilnih mest.

 Oškodovanec izpolni odškodninski zahtevek, na podlagi katerega cenilec opravi popis škode, povzročitelj pa podpiše izjavo o odgovornosti, na podlagi katere oškodovancu povrnemo nastalo škodo. Za izplačilo potrebujemo pravni temelj, ki ga podamo na osnovi izpolnjene prijave škodnega dogodka ali policijskega zapisnika, če ta obstaja.

 Za prijavo škode potrebujete:

  • številko zavarovalne police,
  • številko TRR in 
  • veljavno prometno in vozniško dovoljenje.

Škodo, ki jo je zavarovano vozilo povzročilo na objektih (hiša, ograja ipd.) ali stvareh (otroški voziček, kolo ipd.), mora oškodovanec prijaviti eni od poslovalnic Zavarovalnice Sava.

Potrebujete pomoč?
Za vse informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 19 20 ali na klepetu v okencu desno spodaj.

Pomembno: Prosimo, da pred prijavo zavarovalnega primera pripravite zgoraj naštete podatke.

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}