Če je povzročitelj prometne nesreče zavarovan pri Zavarovalnici Maribor, Zavarovalnice Tilia ali Zavarovalnice Sava, mora oškodovanec prijaviti zavarovalni primer na enem od naših cenilnih mest.

 Oškodovanec izpolni odškodninski zahtevek, na podlagi katerega cenilec opravi popis škode, povzročitelj pa podpiše izjavo o odgovornosti, na podlagi katere oškodovancu povrnemo nastalo škodo. Za izplačilo potrebujemo pravni temelj, ki ga podamo na osnovi izpolnjene prijave škodnega dogodka ali policijskega zapisnika, če ta obstaja.

Škodo, ki jo je zavarovano motorno kolo povzročilo na objektih (hiša, ograja ipd.) ali stvareh (otroški voziček, kolo ipd.), mora oškodovanec prijaviti eni od poslovalnic Zavarovalnice Sava.

Potrebujete pomoč?
Za vse informacije ali pomoč pri spletni prijavi zavarovalnega primera smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 19 20 ali na klepetu.

 

Za prijavo škode potrebujete: 

  • številko zavarovalne police,
  • številko TRR in 
  • veljavno prometno in vozniško dovoljenje.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}