15/7 Informacija o spremembi skupnega števila delnic ZM

Skupščina delničarjev Zavarovalnice Maribor d.d. je na 36. zasedanju, dne 23.5.2011 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe z novimi vložki. V skladu s sklepom skupščine o odobrenem kapitalu in Prospektom za ponudbo vrednostnih papirjev Zavarovalnice Maribor iz meseca maja 2011 je bilo na dan 9.6.2011 vpisanih in vplačanih 2.238.893 delnic, kar predstavlja celotno emisijo novih delnic, v skupni vrednosti 12.800.199,06 EUR, za kolikor se poveča osnovni kapital družbe.

Na podlagi končanega postopka vpisa in vplačila novih delnic Zavarovalnice Maribor d.d., je prejela družba sklep Okrožnega sodišča v Mariboru, št. Srg 2011/24632, z dne 1. 7. 2011. Sklep se nanaša na vpis spremembe osnovnega kapitala z dosedanjih 42.626.092,28 EUR na 55.426.291,38 EUR ter spremembo št. delnic z dosedanjih 10214938 na 12453831 ter na spremembe statuta, ki se nanašajo na citirane spremembe.

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralno klirinško depotna družba d.d. v Ljubljani.  

ZADNJE NOVICE

31. 5. 2022   9.12

Nova priložnost za varčevanje

Nova priložnost za varčevanje …

Preberi več

30. 5. 2022   16.03

Nova priložnost za varčevanje

Spoznajte  novo priložnost za varčevanje, ki jo imate v okviru naložbenega življenjskega zavarovanja, na katerem so izbrani izključno Sava Infond skladi. …

Preberi več

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}