15/7 Informacija o spremembi skupnega števila delnic ZM

Skupščina delničarjev Zavarovalnice Maribor d.d. je na 36. zasedanju, dne 23.5.2011 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe z novimi vložki. V skladu s sklepom skupščine o odobrenem kapitalu in Prospektom za ponudbo vrednostnih papirjev Zavarovalnice Maribor iz meseca maja 2011 je bilo na dan 9.6.2011 vpisanih in vplačanih 2.238.893 delnic, kar predstavlja celotno emisijo novih delnic, v skupni vrednosti 12.800.199,06 EUR, za kolikor se poveča osnovni kapital družbe.

Na podlagi končanega postopka vpisa in vplačila novih delnic Zavarovalnice Maribor d.d., je prejela družba sklep Okrožnega sodišča v Mariboru, št. Srg 2011/24632, z dne 1. 7. 2011. Sklep se nanaša na vpis spremembe osnovnega kapitala z dosedanjih 42.626.092,28 EUR na 55.426.291,38 EUR ter spremembo št. delnic z dosedanjih 10214938 na 12453831 ter na spremembe statuta, ki se nanašajo na citirane spremembe.

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD - Centralno klirinško depotna družba d.d. v Ljubljani.  

ZADNJE NOVICE

31. 7. 2019   10.32

Zavarovalnica Sava in Sava Re z bonitetno oceno "A"

Bonitetna agencija Standard & Poor's je po rednem letnem pregledu julija 2019 Savi Re, d. d. in Zavarovalnici Sava, d. d., potrdila bonitetno oceno finančne... …

Preberi več

29. 10. 2018   12.36

Sprememba limitov in novi zavarovalni pogoji za zavarovanje nevarnosti izgubljenih ali ukradenih plačilnih ali kreditnih kartic SKB banke

Vse zavarovalce, ki imajo sklenjeno zavarovanje nevarnosti izgubljenih ali ukradenih plačilnih ali kreditnih kartic (SKB banka, d. d.) obveščamo, da pričnejo s 1. …

Preberi več

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

INFORMATIVNI IZRAČUN

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

INFORMATIVNI IZRAČUN

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}