23/8 Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena Zakona o prevzemih družba Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, obvešča javnost

da je dne 19.8.2011 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, z dne 17.8.2011, s katero je le-ta ugotovila, da je prevzemna ponudba družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor za 12.453.831 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake ZVMG, zmanjšano za 6.314.264 delnic, katerih imetnik je prevzemnik, torej skupno za 6.139.567 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake ZVMG ciljne družbe Zavarovalnica Maribor d.d., ki je trajala od 11.7.2011 do 10.8.2011, uspešna.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v obrazložitvi odločbe navedla, da jo je prevzemnik v skladu s tretjim odstavkom 54. člena Zakona o prevzemih obvestil, da je prevzemno ponudbo sprejelo 6 imetnikov delnic ciljne družbe, ki so bili skupaj imetniki 73.800 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 0,59% vseh delnic ciljne družbe. V prospektu za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe prevzemnik ni določil najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje za uspešno, zato Agencija za trg vrednostnih papirjev ugotavlja, da je predmetna prevzemna ponudba uspela.

Odločba o izidu prevzemne ponudbe je dne 23. 8. 2011 objavljeno na Seo-netu ter na uradnih spletnih straneh ciljne družbe.
 Uprava družbe:
Drago Cotar – predsednik uprave
mag. Borut Celcer – član uprave
Srečko Čarni – član uprave- delavski direktor
mag. David Kastelic – član uprave
Marko Planinšec – član uprave

ZADNJE NOVICE

31. 5. 2022   9.12

Nova priložnost za varčevanje

Nova priložnost za varčevanje …

Preberi več

30. 5. 2022   16.03

Nova priložnost za varčevanje

Spoznajte  novo priložnost za varčevanje, ki jo imate v okviru naložbenega življenjskega zavarovanja, na katerem so izbrani izključno Sava Infond skladi. …

Preberi več

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}