19/9 Danes potekala skupščina delničarjev Zavarovalnice Maribor

Skupščina je danes sprejela sklep, da se delničarjem izplačajo dividende v višini 8,717.681,70 evrov, kar pomeni 0,70 evrov na posamezno kosovno delnico.
Preostali bilančni dobiček v višini 287.124,78 evrov ostaja nerazporejen.
Potrjene so bile tudi višine prejemkov članov nadzornega sveta, ki so usklajene tudi z določili AUKN. Vsi sklepi so bili sprejeti z 100-odstotnim številom prisotnih glasov, podanega pa ni bilo nobenega dodatnega ali nasprotnega predloga.

ZADNJE NOVICE

31. 5. 2022   9.12

Nova priložnost za varčevanje

Nova priložnost za varčevanje …

Preberi več

30. 5. 2022   16.03

Nova priložnost za varčevanje

Spoznajte  novo priložnost za varčevanje, ki jo imate v okviru naložbenega življenjskega zavarovanja, na katerem so izbrani izključno Sava Infond skladi. …

Preberi več

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}