Sporočilo za javnost: Rekordnih 24 milijonov evrov čistega dobička za Zavarovalnico Maribor

Za Zavarovalnico Maribor je bilo leto 2015 najuspešnejše poslovno leto v zgodovini. Ob odsotnosti masovnih škod in optimizaciji stroškov so uspeli na trgu zbrati 249,2 milijona evrov premije in ustvariti 24 milijonov evrov čistega dobička. »Odlična ekipa vseh zaposlenih v Zavarovalnici Maribor je v letu 2015 naredila veliko delo. Optimizacija stroškov, ki jo je sedanja uprava pričela izvajati ob nastopu mandata, se je v lanskem letu pokazala v celoti in tako smo, ob odličnem delu na prodajni in škodni strani, ustvarili kar 24 milijonov evrov čistega dobička. Med tem, ko smo, glede na leto 2014, premije na premoženjskih zavarovanjih presegli, smo na področju življenjskih zavarovanj v letu 2015 zbrali za 2,9 odstotka manj premij. Dobiček, ki smo ga dosegli pa je, glede na leto 2014, za 45,8 odstotka višji. Tukaj velja vsa zahvala našim zaposlenim in velika hvala zavarovancem, ki nam zaupajo. Skupaj se trudimo, da tako zavarovancem, kot tudi oškodovancem, ustvarjamo najboljšo uporabniško izkušnjo,« je na novinarski konferenci ob predstavitvi rezultatov povedal David Kastelic, predsednik uprave Zavarovalnice Maribor.  V Zavarovalnici Maribor načrtujejo, da bodo v letu 2016 zbrali 247,2 milijona evrov premije, izplačali 141,2 milijona evrov škod in ustvarili 23,2 milijona evrov čistega dobička.

 
  2014 2015 NAČRT 2016
KOSMATE PREMIJE      
Premoženje 175,5 176,9 175,9
Življenje 74,4 72,3 71,2
Skupaj 249,9 249,2 247,2
OBRAČUNANE KOSMATE ŠKODE      
Premoženje 108,7 107,3 97,8
Življenje 41,2 43,6 43,4
Skupaj 149,8 150,9 141,2
ČISTI POSLOVNI IZID      
Skupaj 16,4 24 23,2
TRŽNI DELEŽ 12,9 % 12,6 %

 

Zneski so mio EUR. __________________ Za več informacij smo vam na voljo na pr@zav-mb.si.

ZADNJE NOVICE

31. 5. 2022   9.12

Nova priložnost za varčevanje

Nova priložnost za varčevanje …

Preberi več

30. 5. 2022   16.03

Nova priložnost za varčevanje

Spoznajte  novo priložnost za varčevanje, ki jo imate v okviru naložbenega življenjskega zavarovanja, na katerem so izbrani izključno Sava Infond skladi. …

Preberi več

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}