Pojasnilo k obravnavi škodnih zahtevkov gasilcev PGE Celje

V zadnjih dneh smo lahko v medijih spremljali zgodbo o gasilcih Poklicne gasilske enote Celje, ki so v gašenju požara 26. novembra 2015 žal utrpeli telesne poškodbe. V Zavarovalnici Sava obžalujemo, da je prišlo do te nesreče in poškodb pri njihovem cenjenem delu in izražamo veliko spoštovanje do požrtvovalnosti vseh gasilcev, ki se na intervencije odpravljajo tudi v najtežjih razmerah.

Gasilci, ki so bili poškodovani v zgoraj omenjenem dogodku, so na našo zavarovalnico vložili zahtevek za odškodnino iz naslova zavarovanja odgovornosti. Po preučitvi podatkov, ki smo jih uspeli pridobiti, in po pregledu celotne dokumentacije smo morali, žal, večino odškodninskih zahtevkov oškodovancev odkloniti. Glede odklonjenega izplačila odškodnine želimo pojasniti nekaj pomembnih okoliščin. V medijih je bilo moč zaslediti, da naj bi imela PGE Celje v času škodnega dogodka pri Zavarovalnici Maribor (zdaj Zavarovalnici Sava) za svoje gasilce sklenjeno nezgodno zavarovanje. Temu žal ni bilo tako, PGE Celje je imela namreč za svoje zaposlene sklenjeno zavarovanje delodajalčeve odgovornosti za škodo, ki jo pri delu ali v zvezi z delom utrpijo njegovi zaposleni, po katerem odškodnine žal nismo mogli izplačati. V primeru, da bi imeli sklenjeno nezgodno zavarovanje, bi bili, glede na naravo poškodb, do izplačila zavarovalnine vsekakor upravičeni.

Glede na vsebino škodnih zahtevkov in okoliščine nastanka nesreče smo od pristojnih oseb oziroma institucij in gasilske brigade, ki je vodila intervencijo, pridobivali potrebne podatke, ki so povezani z vzroki nezgode. Iz podatkov, ki smo jih uspeli pridobiti, je bilo razvidno, da poklicni gasilci v času intervencije in eksplozije, žal, niso uporabljali predpisane obvezne zaščitne opreme (zaščitnih rokavic in čelad z vizirjem), kot to od njih zaradi skrbi za varnost in zaščito pri delu zahtevajo navodila gasilske službe. Po strokovnem mnenju bi namreč uporaba predpisane zaščitne opreme preprečila nastanek opeklin, ki so jih utrpeli med intervencijo. Temu bi želeli dodati, da smo zahtevku za povrnitev škode zaradi telesnih poškodb, ki so nastale neodvisno od neuporabe zaščitne opreme, ki ga je vložil v istem škodnem dogodku poškodovani gasilec, ugodili in mu tudi izplačali ustrezno odškodnino.

Želimo ponovno poudariti, da izjemno cenimo delo gasilcev in nam je žal, da so v omenjeni situaciji utrpeli telesne poškodbe. Zavedamo se namreč, da se pri svojem delu pogosto znajdejo v situacijah, ki ogrožajo njihovo varnost, zdravje, prepogosto tudi življenje, pri tem pa upamo, da bo takšnih nevarnih situacij pri opravljanju njihovega nepogrešljivega dela čim manj.

Za več informacij smo vam na voljo na trzno.komuniciranje@zav-sava.si.

 

 

ZADNJE NOVICE

31. 5. 2022   9.12

Nova priložnost za varčevanje

Nova priložnost za varčevanje …

Preberi več

30. 5. 2022   16.03

Nova priložnost za varčevanje

Spoznajte  novo priložnost za varčevanje, ki jo imate v okviru naložbenega življenjskega zavarovanja, na katerem so izbrani izključno Sava Infond skladi. …

Preberi več

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}