Eno in celovito zavarovanje za vse vaše poti, ki jih opravite z mikromobilnimi sredstvi na območju Evrope. Zavarovanje je pri rizikih odgovornosti, asistence in nezgode vezano na osebo in ne na prevozno sredstvo, pomeni da ima zavarovanec kritje za katerokoli mikromobilno prevozno sredstvo, ki ga uporablja. Z družinsko polico lahko zavarujete tudi ožje družinske člane, ki se prevažajo z njim.

KAJ JE LAHKO PREVOZNO SREDSTVO, KI SODI V mikroMOBILNOST?

 • Eno- ali dvosledna kolesa in e-kolesa (do 0,25 kW in 25 km/h),
 • skiro, rolke, monokolo in
 • skiroji na motorni pogon, e-rolke, e-segway-i in e-hoverboard-i.

KAJ VKLJUČUJE ZAVAROVANJE mikroMOBILNOSTI?

odgovornost do tretjih oseb

Odgovornost do tretjih oseb je osnovno zavarovanje mikroMOBILNOSTI, kateremu lahko priključite še druga, v nadaljevanju navedena kritja, glede na vaše želje in potrebe. Omenjeno osnovno zavarovanje krije vašo odgovornost za škodo, ki jo povzročite tretjim osebam kot imetnik ali uporabnik lahkega prevoznega sredstva (LPS). Krita je materialna škoda (uničenje ali poškodovanje stvari) in nematerialna škoda (telesne poškodbe, prizadeto zdravje ali smrt).

24-urna asistenca

Izbirate lahko med Asistenco LPS in Asistenco LPS Plus, ki glede na izbrano vrsto obsega:

 • pomoč na cesti v primeru prometne nesreče ali okvare lahkega prevoznega sredstva na območju Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Italije,
 • kritje stroškov nujnih zdravstvenih in drugih storitev ter nudenje pomoči zavarovancem.

Podrobneje

Nezgodno zavarovanje

S tem zavarovanjem so zavarovani zavarovanec, njegovi ožji družinski člani, navedeni na zavarovalni polici ali ostali vozniki (najemniki) pri uporabi in vožnji z zavarovanim lahkim prevoznim sredstvom, in sicer za naslednje zavarovane nevarnosti:

 • nezgodna invalidnost,
 • nezgodna smrt,
 • bolnišnični dan.

KASKO ZAVAROVANJE MATERIALNE ŠKODE

Krije škodo, ki je nastala na zavarovanem lahkem prevoznem sredstvu zaradi:

 • prometne nesreče,
 • vandalizma,
 • toče,
 • drugih oblik poškodovanja (vihar, požar, padec ali udarec predmeta, trka ali dotika divjadi ali domačih živali …).

Zavarovanje je sklenjeno na dejansko vrednost — novo nabavna vrednost, zmanjšana za amortizacijo. Kasko zavarovanje se sklene brez odbitne franšize.

ZAVAROVANJE KRAJE

Zavarovanje za nevarnost kraje, kamor sodi vlomna tatvina, rop, roparska tatvina in odvzem z namenom protipravne uporabe za vožnjo, je možno zavarovati le ob sklenitvi zavarovanja odgovornosti mikromobilnega sredstva. 

KLJUČNE PREDNOSTI:

 • Z eno polico je krito zavarovanje odgovornosti, asistence in nezgod za katerokoli mikromobilno sredstvo, ki ga uporabljate.
 • Kasko zavarovanje brez odbitne franšize.
 • Zavarovanje odgovornosti za materialno škodo do 100.000 EUR.
 • Družinska polica: zavarovanje tudi za ožje družinske člane.
 • Prvo zavarovanje kraje na našem tržišču.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}