V družini gradimo posebne odnose, skrbimo za svoje najdražje in skušamo uživati  vsakdanje življenje. Kljub nenehni skrbi, da se v družini počutimo prijetno in varno,  ne gre vedno vse po zastavljenem planu. Otroci so v svoji igrivosti, aktivnostih nemalokrat izpostavljeni nezgodi, na katero pa nimamo vpliva. Žal  je nezgoda večkrat  neizprosna tudi do nas, odraslih. 

Nezgoda ima vsekakor velik vpliv na družinski proračun. Izdatki povezani z nezgodo niso majhni. Invalidnost kot izid nezgode zagotovo prinaša dodatne skrbi, povezane s preureditvijo stanovanja, nakupom boljših pripomočkov … V najhujših primerih, kot je smrt družinskega člana pa je zavarovalnina v veliko pomoč družini, da lahko premosti začetne finančne skrbi.

Z eno polico je lahko zavarovana vsa družina

Prednost družinskega zavarovanja je zagotovo zavarovanje družinskih članov z eno polico, z istimi zavarovalnimi pogoji.

Otroci naj bodo zavarovani enakovredno – kot odrasli

Pri otrocih se je potrebno zavedati, da je pred njimi še dolga življenjska pot in visoke zavarovalne vsote so še kako dobrodošle, ko se odločate za zavarovanje svojega otroka. 

Poskrbite za finančno varnost svojih najdražjih

Z zavarovalnino iz naslova nezgodnega zavarovanja si boste prihranili finančne skrbi v primeru najhujšega. S pridobljenimi sredstvi boste lahko poskrbeli zase in za svoje najdražje.

Komu je zavarovanje namenjeno? 

Zavarovanje je namenjeno vsem članom družine do 75. leta starosti, ki živijo na istem naslovu (za primer smrti je mogoče zavarovati le osebe, ki so stare vsaj 14 let).

Družinsko zavarovanje lahko skleneta najmanj dve osebi (npr. starš in otrok, zakonca …).

Izbirate lahko med naslednjimi  zavarovalnimi riziki

  • negodna smrt,

  • trajna invalidnost (linearna ali progresivna*),

  • dnevna odškodnina,

  • bolnišnični dan,

  • zdraviliški dan.

Rizik progresivne invalidnosti zagotavlja večjo varnost v primeru višjih stopenj invalidnosti. Zavarovalnina se izplača, če pri zavarovancu zaradi nezgode nastopi invalidnost.

*Progresivna invalidnost: Pri invalidnosti do 50 % je odstotek zavarovalne vsote enak odstotku invalidnosti. Za vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50 %, se izplača trikratni odstotek zneska zavarovalne vsote. Primer: Ob nastopu 70 % invalidnosti se izplača: 50 % + 20 % x 3 = 110 % izbrane zavarovalne vsote za invalidnost.

Trajanje zavarovanja

Sklenete lahko letno ali kratkoročno zavarovanje (npr. samo za čas počitnic).

Kako do ponudbe nezgodnega zavarovanja?

Nezgodno zavarovanje družine je kompleksnejše narave, zato vas prosimo, da zanj pošljete povpraševanje, mi pa se vam bomo oglasili z vam prilagojeno ponudbo.

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite splošne in posebne pogoje zavarovanja.