Družinsko življenje je varnost, je igra, je zabava in je skrb za najdražje. Ker pa se nezgodi ne moremo vedno izogniti, poskrbite, da ne bo imela prevelikega vpliva na družinski proračun. Z nezgodnim zavarovanjem za celo družino si med drugim zagotovite finančno varnost za primer invalidnosti ali smrti.

KAJ VKLJUČUJE NEZGODNO ZAVAROVANJE DRUŽINE?

Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnimi riziki:

NEZGODNO SMRT

(velja samo za zavarovanje otrok, starih vsaj 14 let)

Zavarovalna vsota se izplača v primeru smrti zavarovanca, ki je posledica nezgode.

TRAJNO INVALIDNOST

(linearna ali progresivna*)

*Rizik progresivne invalidnosti zagotavlja višjo varnost v primeru višjih stopenj invalidnosti. Zavarovalna vsota se izplača, če pri zavarovancu zaradi nezgode nastopi invalidnost. Pri invalidnosti do 50 odstotkov je odstotek zavarovalne vsote enak odstotku invalidnosti.

Za vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50 odstotkov, se izplača trikratni odstotek zneska zavarovalne vsote. V primeru 100-odstotne invalidnosti se izplača dvojna zavarovalna vsota.

DNEVNO ODŠKODNINO

Zavarovalna vsota se izplača, če ima nezgoda za posledico zavarovančevo aktivno zdravljenje (največ 200 dni za posamezni primer).

BOLNIŠNIČNI DAN

Zavarovalna vsota se izplača v primeru nastanitve zavarovanca v bolnišnici zaradi nezgode, in sicer za vsako nočitev (največ 200 dni za posamezni primer).

ZDRAVILIŠKI DAN

Zavarovalna vsota se izplača kot število nočitev v zdravilišču, kadar je zdravljenje zaradi nezgode v zdravilišču odobreno s strani ZZZS (največ 100 dni za posamezni primer).

KOMU JE NAMENJENO?

Zavarovanje je namenjeno vsem članom družine do 75. leta starosti, ki živijo na istem naslovu (za primer smrti je mogoče zavarovati le osebe, ki so stare vsaj 14 let).

Družinsko zavarovanje lahko skleneta najmanj dve osebi (npr. starš in otrok, zakonca …).

TRAJANJE ZAVAROVANJA

Sklenete lahko letno ali kratkoročno zavarovanje. 

KAKO DO PONUDBE?

Za prilagojeno ponudbo Nezgodnega zavarovanja družine nam pošljite povpraševanje.

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite splošne in posebne pogoje zavarovanja. 

KLJUČNE PREDNOSTI

  • Zavarovanje velja po celem svetu 24 ur na dan.
  • Z eno polico je lahko zavarovana vsa družina.
  • Vsebuje nabor več zavarovalnih rizikov.
  • Zavarovanje je namenjeno vsem članom družine do 75. leta, ki živijo na istem naslovu.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}