Najlepše je opazovati svojega otroka, kako raste, se razvija in se spreminja v odgovorno osebo. Vloga vsakega starša ali skrbnika je, da ga na izbrani poti spodbuja in mu zagotovi varno ter brezskrbno doseganje zastavljenih ciljev.

KAJ VKLJUČUJE NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA OTROKE IN MLADINO?

Izbirate lahko med naslednjimi zavarovalnimi riziki:

NEZGODNO SMRT

(velja samo za zavarovanje otrok, starih vsaj 14 let)

Zavarovalna vsota se izplača v primeru smrti zavarovanca, ki je posledica nezgode.

PROGRESIVNO INVALIDNOST

Zavarovalna vsota se izplača, če pri zavarovancu zaradi nezgode nastopi invalidnost. Pri invalidnosti do 50 odstotkov je odstotek zavarovalne vsote enak odstotku invalidnosti.

Za vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50 odstotkov, se izplača trikratni odstotek zneska zavarovalne vsote. V primeru 100-odstotne invalidnosti se izplača dvojna zavarovalna vsota.

Primer: Ob nastopu 70 % invalidnosti se izplača: 50 % + 20 % x 3 = 110 % izbrane zavarovalne vsote.

MESEČNO NEZGODNO RENTO

V primeru 50- ali več odstotne nezgodne invalidnosti se upravičencu v obdobju 5 let izplačuje dogovorjena mesečna renta.

DNEVNO ODŠKODNINO

Zavarovalna vsota se izplača, če ima nezgoda za posledico zavarovančevo aktivno zdravljenje (največ 200 dni za posamezni primer).

BOLNIŠNIČNI DAN

Zavarovalna vsota se izplača v primeru nastanitve zavarovanca v bolnišnici zaradi nezgode, in sicer za vsako nočitev (največ 200 dni za posamezni primer).

ZDRAVILIŠKI DAN

Zavarovalna vsota se izplača kot število nočitev v zdravilišču, kadar je zdravljenje zaradi nezgode v zdravilišču odobreno s strani ZZZS (največ 100 dni za posamezni primer).

NADOMESTILO ZA ZLOM KOSTI ZARADI NEZGODE

Zavarovalnica izplača odstotek nadomestila za zlom kosti zaradi nezgode.

NADOMESTILO ZA STARŠE

(velja samo za zavarovanje otrok do 14 let)

Zavarovalna vsota se izplača staršu ali skrbniku, če je le-ta zaradi nezgode zavarovanega otroka zadržan od dela za polni delovni čas, z razlogom nege zavarovanega otroka (1/30 dogovorjene zavarovalne vsote, vendar skupaj največ za 30 dni po vseh zavarovalnih primerih, ki so se zgodili v zavarovalnem letu).

KOMU JE NAMENJENO?

Zavarovanje je namenjeno predšolskim otrokom, šolarjem, dijakom in študentom (tudi izrednim študentom) do dopolnjenega 26. leta starosti.

Zavarovanci morajo imeti ob sklenitvi ustrezen status (dijak, študent, izredni študent …) in ne smejo biti v delovnem razmerju, oziroma opravljati pridobitnih dejavnosti. Zavarovanje za primer smrti je mogoče le za osebe, ki so stare vsaj 14 let.

IZBIRATE LAHKO MED PETIMI KOMBINACIJAMI ZAVAROVALNIH RIZIKOV IN VSOT

NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA OTROKE DO 14. LETA STAROSTI

TABELA ZAVAROVANJ

NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA MLADINO V STAROSTI OD 14. DO DOPOLNJENEGA 26. LETA

Zavarovalni riziki/kombinacije so ne glede na to, ali zavarovanje vključuje športni rizik ali ne, isti. Razlikuje se le višina zavarovalne premije. Kombinacija, ki vključuje športni rizik, ima poleg črke kombinacije zapisano še oznako Šport.

TABELA ZAVAROVANJ

KJE LAHKO SKLENETE ZAVAROVANJE?

Zavarovanje lahko sklenete:
  • na naši spletni strani, kjer lahko izkoristite 20% popust za otroke do 10 let ali 10% popust za vse ostale starosti,
  • pri svojem zavarovalnem zastopniku (možna individualna izbira kombinacij kritij in zavarovalnih vsot),
  • v vseh poslovalnicah Zavarovalnice Sava,
  • pri zavarovalnih agencijah.

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite splošne in posebne pogoje zavarovanja. 

KLJUČNE PREDNOSTI

  • Zavarovanje velja po celem svetu 24 ur na dan.
  • Vključuje tudi nadomestilo za zlom kosti zaradi nezgode.
  • Dodatna možnost zavarovanja za aktivne in registrirane športnike za nezgode na treningih in tekmovanjih.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}