Pomoč je vedno dobrodošla – še posebej takrat, ko nas preseneti neljubi dogodek.

Storitev Asistim je domska asistenca, ki je sestavni del zavarovanja DOM in omogoča rešitev škodnega primera z enim samim klicem. Zavarovanec jo lahko sklene neodvisno od tega, katero obliko osnovnega kritja ima (objekt, etažna lastnina ali oprema) in velja za zasebno hišo, stanovanje ali stanovanjsko opremo, ki je zavarovana z zavarovanjem DOM.

NOVO! Zavarovanju lahko priključite tudi storitev eHišnik, s katero vam v primeru težave ali okvare zagotovimo najprimernejšega svetovalca, s katerim se boste povezali z video klicem.  

KAJ VKLJUČUJE DOMSKA ASISTENCA?

SVETOVANJE

Informiranje o pravilnem ravnanju v primeru škode in organizacija postopka.

NUJNO VAROVANJE PREMOŽENJA

Organizacija varovanja premoženja v hiši ali stanovanju in plačilo stroškov varovanja premoženja v znesku največ 500 €.

NADOMESTNO BIVANJE V HOTELU

Organizacija bivanja v hotelu in plačilo stroškov bivanja v primeru, da je predmet zavarovanja neprimeren za bivanje, največ v znesku 50 € na noč na zavarovano osebo in največ  1.000 €.

ODPIRANJE VHODNIH VRAT

Organizacija prihoda ključavničarja in stroški odpiranja vhodnih vrat ob okvari ključavnice.

NEPRIČAKOVANA VRNITEV V SLOVENIJO

Organizacija in plačilo vrnitve oz. vozovnice za vlak (1. razred) ali letalske vozovnice (ekonomski razred), če je zavarovana oseba v tujini.

OBRTNIŠKA DELA ZA NUJNA POPRAVILA

Zagotavljanje in organizacija primernega obrtnika za nujna popravila ter plačilo stroškov intervencije oz. popravila do največ 250 € za intervencijo in največ dve intervenciji letno.

ODPRAVA ŠKODE

Organizacija storitev, ki so v zvezi z osnovnim zavarovanjem potrebne za pričetek odprave posledic škode.

NOVO! STORITEV eHišnik

V primeru težave ali okvare vam hitro zagotovimo najprimernejšega svetovalca, s katerim se boste povezali z video klicem z informacijami, ki vam bodo pomoč pri preventivnem ukrepanju. Navodila in strokovno pomoč pri preventivnem ukrepanju vam nudijo izkušeni mojstri. 

TRAJANJE ZAVAROVANJA

Domska asistenca velja eno leto ali za čas trajanja kratkoročne police. Začetek zavarovanja asistence doma je določen z  začetkom veljavnosti police.

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite zavarovalne pogoje.

Asistenca je del Premoženjskega zavarovanja DOM.

KLJUČNE PREDNOSTI

  • 24-urna pomoč pri preprečitvi in omejitvi
    nadaljnje škode.
  • Reševanje škodnega primera (od prijave do izplačila).
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}