Hiša

S tem zavarovanjem lahko na novo ali dejansko vrednost zavarujete naslednje vrste nepremičnin:

  • stanovanjske hiše, v katerih je manj od polovice površine namenjene pridobitni dejavnosti in so vsaj občasno naseljen,
  • počitniške objekte (vikende, brunarice) s pripadajočimi pritiklinami,
  • pomožne objekte, npr. bazen, garaža, igrišče, lopa, nadstrešek, steklenjak, topla greda, uta, velja za objekte do površine 30m2, ki so ločeni od stanovanjske hiše in se nahajajo na istem dvorišču,
  • stanovanjske hiše v gradnji, ki so zgrajene vsaj do 3. gradbene faze, s streho in strešno kritino.

Pri objektih so zavarovani vsi deli zgradbe, vsa v objekt vgrajena stekla, balkonske ograje in vgrajene napeljave. Pri stanovanjskih objektih so zavarovane tudi vrtne ograje, oporni zidovi, tlakovana dvorišča in pločniki. Zavarovana je tudi vgrajena oprema, ki je sestavni del objekta, npr. centralna kurjava s cisterno za gorivo, grelniki vode, klimatske naprave, hidroforji, solarne naprave, antenske naprave, vgrajene omare, dvigala ...

Pregled paketov z opisom vključenih nevarnosti

POZOR: Na novo vrednost lahko nepremičnino zavarujete z vsemi tremi paketi, na dejansko vrednost pa le z Osnovnim.

Stanovanje

S tem zavarovanjem v celoti poskrbite za tla, stene, strope, stekla v stanovanju, napeljave v stanovanju ter vgrajeno opremo.

V pripadajočem deležu pa zavarujete tudi skupne dele objekta (temelji, streha, fasada), skupne prostore (vetrolov, stopnišče, hodniki, podstrešje, pralnica, kolesarnica), stekla na skupnih delih ter vgrajeno opremo, ki služi celotnemu objektu (centralna kurjava, dvigalo).

Pregled paketov z opisom vključenih nevarnosti

POZOR: Na novo vrednost lahko nepremičnino zavarujete z vsemi tremi paketi, na dejansko vrednost pa le z Osnovnim.