Zavarovanje za moped

Ali je to zavarovanje pravo za vas?

Zavarovanje je namenjeno lastnikom mopedov s konstrukcijsko določeno hitrostjo do 25 km/h in s trajno nazivno močjo pogonskega motorja, ki ne presega 4 kW.

Zakon za motorna vozila prinaša spremembe za lastnike mopedov. Zanje je od 1. maja 2017 naprej obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO), za voznike pa narekuje tudi obvezno uporabo motoristične ali kolesarske čelade

AO

Pred uporabo mopeda v cestnem prometu je treba obvezno skleniti zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO), s čimer se zavarujete pred odškodninskimi zahtevki za materialne in nematerialne škode, ki jih zahtevajo oškodovanci.

Lahko se odločite za enojno zavarovalno vsoto 6.000.000 evrov ali podvojeno zavarovalno vsoto 12.000.000 evrov. Podvojena zavarovalna vsota nudi večjo finančno zaščito, saj nikoli ne vemo kolikšna bo višina nastale škode in s tem se tudi zavarujemo pred dodatnimi regresnimi zahtevki s strani zavarovalnic. 

Priporočamo, da ob sklenitvi AO dodatno vključite še sledeča kritja:

AO+

Vozniki mopedov so v prometu mnogo bolj izpostavljeni nevarnostim, zato se je smiselno odločiti tudi za to obliko zavarovanja. Gre za zavarovanje voznika mopeda, ki je naveden v zavarovalni polici. Zavarovalnica vozniku povrne pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči utrpi v primeru, ko je za nezgodo odgovoren sam. Če se voznik v primeru nezgode smrtno ponesreči, zavarovalnica povrne škodo njegovim svojcem. Višina zavarovalne vsote znaša 51.000,00 EUR.

Nezgodno zavarovanje

Svetujemo, da se odločite tudi za nezgodno zavarovanjem voznika in potnikov. V tej obliki zavarovanja boste zavarovani za riziko nezgodne smrti in trajne invalidnosti.
Zavarovalna vsota za nezgodno smrt: 4.000 evrov
Zavarovalna vsota za trajno invalidnost: 8.000 evrov

24-urna asistenca na cesti

V sklopu zavarovalne police lahko dodatno sklenete asistenco, ki zagotavlja 24-urno  pomoč na cesti v primeru prometne nesreče ali mehanske okvare v Sloveniji in v državah zelene karte.

Ob sklenitvi celoletne zavarovalne police upoštevamo dodatni 40 % popust za nevračilo premije, člani motorističnih klubov pa imajo še dodatni 10 % popust ob predložitvi veljavne članske identifikacije.

V primeru odjave ali prodaje mopeda ne morete uveljavljati povračila sorazmernega deleža zavarovalne premije.

Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti za vaš moped upoštevamo vaš bonus za osebno vozilo, zavarovano pri Zavarovalnici Sava (velja tudi za zavarovanje, sklenjeno pri Zavarovalnici Maribor ali Zavarovalnici Tilia).

V nadaljevanju lahko preverite odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja v zvezi z zavarovanjem in registracijo mopedov.