Psi in mačke v naš dom prinašajo veselje in nas osrečujejo. Kot vsa živa bitja pa so žal tudi oni izpostavljeni različnim nevarnostim. Zgodi se, da zbolijo ali se poškodujejo in takrat je najmanj, kar lahko storimo zanje, da jim namenimo kvalitetno strokovno pomoč in nego. Za vas smo zato pripravili novo zavarovanje za pse in mačke po vzoru najsodobnejših zavarovanj na svetovnem trgu.

KAJ VKLJUČUJE ZAVAROVANJE NAŠE TAČKE?

POGIN ali evtanazija zaradi nezgode

V primeru pogina zaradi nezgode zavarovanje krije nakupno vrednost psa ali mačke, do višine izbrane zavarovalne vsote.

ZDRAVLJENJE ZARADI NEZGODE ALI BOLEZNI

Zavarovanje krije vse stroške zdravljenja, ki nastanejo zaradi bolezni ali nezgode, in stroške zdravljenja, ki zaradi tega nastanejo znotraj enega leta, do višine izbrane zavarovalne vsote.

NOVO! Asistenčne storitve

Pomagamo vam z organizacijo in plačilom stroškov za nastanitve ali sprehajanja hišnega ljubljenčka, če sami tega ne zmorete zaradi nezgode ali bolezni.Podrobneje

OSEBNA ODGOVORNOST

Krijemo odgovornost lastnika psa ali mačke za škode, ki jih povzročijo tretjim osebam. Zavarovanje krije tudi odgovornost sozavarovanih oseb.

PRAVNA ZAŠČITA

Kritje sodnih stroškov in stroškov odvetnika v primeru tožbe lastnika psa ali mačke.
Podrobneje

 

INFORMATIVNI IZRAČUN

KOGA LAHKO ZAVARUJETE?

Zavarovanje je namenjeno vsem, ki želijo zavarovati svojega psa ali mačko.

Pogoj za sprejem živali v zavarovanje je mehanski čip.

Zavarujemo vse rodovniške pasme, križance in mešančke, razen pse, ki so vpisani v Centralni register nevarnih psov Republike Slovenije. Pri tem ne delamo razlik med psi, zato lahko zavarujete tudi t. i. nevarne pasme.

KJE VELJAJO KRITJA?

Zavarovanje za nevarnosti pogina ali evtanazije zaradi nezgode, nevarnosti zdravljenja zaradi nezgode ali bolezni in pravne zaščite velja na geografskem območju Evrope.

Območje kritja pri zavarovanju osebne odgovornosti je cel svet.

Pri asistenci Naše tačke je območje kritja Republika Slovenija.

TRAJANJE ZAVAROVANJA

Zavarovanje lahko sklenete za obdobje enega leta in ga ob poteku zavarovalne pogodbe podaljšate.

 

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite zavarovalne pogoje.

KLJUČNE PREDNOSTI:

  • V primeru zdravljenja zaradi nezgode ali bolezni so kriti vsi veterinarski stroški, do izbrane zavarovalne vsote.
  • Prvo zavarovanje za pse in mačke v Sloveniji, ki nudi asistenčne storitve.
  • Prilagodljivo zavarovanje glede na kritja in zavarovalne vsote.
  • Zavarujemo rodovniške pasme, križance in mešančke. Pogoj za zavarovanje je  mehanski čip.
  • Pri nas ne delamo razlik med psi, zato lahko zavarujete tudi t. i. nevarne pasme.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}