Pri dodatnem nezgodnem zavarovanju lahko vsebino in višino kritij poljubno oblikujete in prilagodite vašim potrebam in željam, sedaj tudi z nezgodno rento.

ZAVARUJETE SE LAHKO ZA PRIMER:

NEZGODNE SMRTI

Zavarovalnica Sava upravičencem izplača zavarovalno vsoto za nezgodno smrt iz naslova dodatnega nezgodnega zavarovanja.

NEZGODNE SMRTI V PROMETNI NESREČI

Zavarovalna vsota je enaka zavarovalni vsoti za nezgodno smrt.

DNEVNE ODŠKODNINE

V primeru nesposobnosti za delo, ki je posledica nezgode, se izplača dogovorjeni znesek za dnevno nadomestilo od dneva, določenega v zavarovalnih pogojih, do zadnjega dneva trajanja aktivnega zdravljenja pri zdravniku ali v zdravstveni ustanovi.

NADOMESTILO ZA SAMOPLAČNIŠKE FIZIOTERAPIJE

Če k zavarovanju priključite kritje dnevne odškodnine, vam brezplačno pripada nadomestilo za samoplačniške fizioterapije. Po poškodbi, po kateri ste upravičeni do dnevne odškodnine lahko prejmete tudi do 80 evrov, pri čemer je višina nadomestila odvisna od števila opravljenih fizioterapij. Pogoj za izplačilo so najmanj štirje obiski, ki vam omogočajo hitrejšo rehabilitacijo po poškodbi. Nadomestilo se izplača le enkrat v posameznem zavarovalnem letu za vse nezgode.

NEZGODNE INVALIDNOSTI

Izplača se ustrezen odstotek zavarovalna vsote za nezgodno invalidnost. V primeru izbire progresivne invalidnosti vam pri 50-odstotni invalidnosti izplačamo 2 kratnik zavarovalne vsote. Pri 100-odstotni invalidnosti vam pripada izplačilo 300 % zavarovalne vsote.

ZLOMA KOSTI

V primeru nezgodnega zloma, abrupcije ali fisure zdrave kosti vam izplačamo odstotek zavarovalne vsote določene po Tabeli zlomov kosti. V primeru zlomov več kosti v posamezni nezgodi se izplača zavarovalnina za zlom tiste kosti, ki ji po Tabeli zlomov pripada najvišji odstotek. Zavarovalnina se, za različne zlome kosti zaradi nezgode, v posameznem zavarovalnem letu izplača največ petkrat. Kritje vključuje tudi osteoporotične zlome kosti v višini 50 % zavarovalnine.

BOLNIŠNIČNEGA DNEVA

V primeru namestitve in zdravljenja v bolnišnici kot posledica nezgode se izplača nadomestilo za čas bivanja v bolnišnici (število prenočitev).

MESEČNE NEZGODNE RENTE

Mesečno nezgodno rento v višini 500 € ali 1.000 € vam lahko izplačamo že v primeru:

  • 30- ali več odstotne nezgodne invalidnosti in
  • 50- ali več odstotne nezgodne invalidnosti.

Obdobje izplačila rente lahko poljubno izberete in sicer na 5, 10 ali 20 let.

Odstotki nezgodnih invalidnosti se med seboj seštevajo in so lahko posledica ene ali več nezgod v času trajanja zavarovanja.

Nezgodno zavarovanje se doplača. Izbirate lahko med različnimi zavarovalnimi vsotami. Višina premije ni odvisna od vašega spola ali starosti ob sklenitvi zavarovanja, temveč od višine zavarovalne vsote, ki jo boste izbrali.

PRENESI PRODUKTNO MAPO 

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}