Pri dodatnem nezgodnem zavarovanju lahko vsebino in višino kritij poljubno oblikujete in prilagodite vašim potrebam in željam, sedaj tudi z nezgodno rento.

ZAVARUJETE SE LAHKO ZA PRIMER:

NEZGODNE SMRTI

Zavarovalnica Sava upravičencem izplača zavarovalno vsoto iz naslova življenjskega zavarovanja in zavarovalno vsoto iz naslova dodatnega nezgodnega zavarovanja.

NEZGODNE SMRTI V PROMETNI NESREČI

Zavarovanju lahko priključite dodatno zavarovanje v primeru nezgodne smrti zavarovanca v prometni nesreči. Zavarovalna vsota je enaka zavarovalni vsoti za nezgodno smrt.

DNEVNE ODŠKODNINE

V primeru nesposobnosti za delo, ki je posledica nezgode, se izplača dogovorjeni znesek za dnevno nadomestilo od dneva, določenega v zavarovalnih pogojih, do zadnjega dneva trajanja aktivnega zdravljenja pri zdravniku ali v zdravstveni ustanovi.

NEZGODNE INVALIDNOSTI

Izplača se ustrezen odstotek zavarovalne vsote za trajno invalidnost.

ZLOMA KOSTI

V primeru nezgodnega zloma, abrupcije ali fisure zdrave kosti vam izplačamo odstotek zavarovalne vsote določene po Tabeli zlomov kosti. V primeru zlomov več kosti v posamezni nezgodi se izplača zavarovalnina za zlom tiste kosti, ki ji po Tabeli zlomov pripada najvišji odstotek. Zavarovalnina se, za različne zlome kosti zaradi nezgode, v posameznem zavarovalnem letu izplača največ petkrat. Kritje vključuje tudi osteoporotične zlome kosti v višini 50 % zavarovalnine.

BOLNIŠNIČNEGA DNEVA

V primeru namestitve in zdravljenja v bolnišnici kot posledica nezgode se izplača nadomestilo za čas bivanja v bolnišnici (število prenočitev).

MESEČNE NEZGODNE RENTE

Mesečno nezgodno rento v višini 500 € ali 1.000 € vam lahko izplačamo že v primeru:

  • 30- ali več odstotne nezgodne invalidnosti in
  • 50- ali več odstotne nezgodne invalidnosti.

Obdobje izplačila rente lahko poljubno izberete in sicer na 5, 10 ali 20 let.

PRENESI PRODUKTNO MAPO 

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

INFORMATIVNI IZRAČUN

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

INFORMATIVNI IZRAČUN

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}