Če zbolite za eno od bolezni iz posamezne skupine, vam zavarovalnica izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto. V tem primeru prenehate s plačevanjem premije za dodatno zavarovanje hujših bolezni z večkratnim izplačilom. Zavarovalno kritje za hujše bolezni iz ostalih skupin pa ostane v veljavi tako za vas kot za vaše otroke.

TABELA HUJŠIH BOLEZNI

 

Višino zavarovalne vsote za primer hujše bolezni z večkratnim izplačilom lahko poljubno izberete, saj je neodvisna od višine zavarovalne vsote za primer smrti. V primeru prvega izplačila zavarovalne vsote za zavarovanca prenehate s plačevanjem zavarovalne premije za dodatno zavarovanje hujših bolezni z večkratnim izplačilom, pri čemer pa zavarovalno kritje za hujše bolezni iz ostalih skupin in za otroke ostane v veljavi. V kolikor se zgodi, da za hujšo boleznijo zbolite večkrat, vsakič znova poskrbimo za vašo socialno varnost. Zavarovanje vključuje tudi jamstvo za primer prvega nastanka ene od 11 hujših bolezni (glejte bolezni, ki so označene v skupini G), za vse biološke in posvojene otroke zavarovanca, do dopolnjenega 18. leta starosti v višini 25% zavarovalne vsote za primer hujših bolezni z večkratnim izplačilom, vendar ne več kot 10.000 €.

PRENESI PRODUKTNO MAPO

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}