Zaposleni so nedvomno največji kapital podjetja, saj s svojim kakovostnim delom vplivajo na njegovo uspešnost. Z managerskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava vam nudimo odlično priložnost, da poskrbite za primerne preventivne ukrepe ter tako kvalitetno zavarujete svoje ključne zaposlene in podjetje samo. Namenjeno je vsem ključnim kadrom v podjetju, za nastanek bodisi nezgodnega primera ali smrti.

KAJ OMOGOČA MANAGERSKO ZAVAROVANJE?

VARNOST PODJETJA

Zaščito izpada dohodka za podjetje v primeru nezgode ali smrti zavarovanca.

Nizke premije za visoka kritja.

Ohranjanje finančne in socialne varnosti vseh, ki so odvisni od prihodkov vašega podjetja.

ZAČASNO KRITJE

Začasno kritje pred pričetkom zavarovanja.

ENOLETNO ZAVAROVANJE

Izplačilo privarčevanih sredstev po enem letu sklenitve police, v kolikor ni nastal zavarovalni primer.

KOMU JE NAMENJENO?

Zavarovanje je namenjeno vsem med 18. in 70. letom starosti, ki so ključni kader v podjetju, samostojnim podjetnikom, samozaposlenim in vsem, ki so zaradi opravljanja dela dnevno izpostavljeni večjim tveganjem za nastanek nezgodnega primera ali smrti.

TRAJANJE ZAVAROVANJA

Zavarovalna doba je eno leto.

PREMIJE

Premijo lahko plačujete mesečno, četrtletno, polletno ali letno.

INFORMATIVNI IZRAČUN

IZPLAČILA

  • V primeru smrti zavarovanca se upravičencu izplača zavarovalna vsota za smrt.
  • Izplačilo izbrane zavarovalne vsote po poteku enega leta.

K ZAVAROVANJU LAHKO PRIKLJUČITE

PRENESI PRODUKTNO MAPO

 

Preverite možnosti zavarovanja in kritja ter si dosledno preberite zavarovalne pogoje.

KLJUČNE PREDNOSTI:

  • Zaščita izpada dohodka za podjetje v primeru nezgode ali smrti zavarovanca.
  • Izplačilo zavarovalne vsote v primeru nezgode.
  • Izplačilo privarčevanih sredstev po enem letu od sklenitve police.
  • Možnost izbire kritij in višin kritij po meri, glede na želje in potrebe v zavarovalnem obdobju.
Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}