Duševna stiska ne izbira. Odločitev, da pomagamo ljudem, ki jo doživljajo, pa je v naših rokah.
Spoznajte naš novi projekt Klic osamljenosti, pomagajte nam razširiti glas in se pridružite pobudi.

Preberite več

Zagotovite si varnost in donosnost s sistemom aktivnega upravljanja imetja, ki sredstva razporeja med skladom DWS Garant 80 Dynamic in portfeljem Sklad ZM Garant.

DWS GARANT 80 DYNAMIC:

  • naložba v delniške sklade s potencialom doseganja visokih donosov,
  • DWS garantira, da VEP ob koncu meseca ne bo nižji od 80 % VEP ob koncu prejšnjega meseca.

PORTFELJ Z NAZIVOM SKLAD ZM GARANT:

  • varna naložbena strategija,
  • zajamčen donos 2,25 % letno.

OPIS DWS GARANT 80 DYNAMIC:

Sklad DWS Garant 80 Dynamic upravlja družba DWS Investment S.A., ki dnevno spremlja gibanja na kapitalskih trgih in jamči, da vrednost točke sklada na zadnji trgovalni dan tekočega meseca ne bo nižja od 80 % vrednosti točke na zadnji trgovalni dan preteklega meseca.

Cilj upravljanja skladov je doseganje čim višje donosnosti ob hkratnem zagotavljanju opisane 80 % mesečne garancije. Upravljavec to dosega tako, da v veliki meri sredstva nalaga v delniške naložbe, kar omogoča visok potencial doseganja donosov. Predvidena donosnost sklada je 7 % letno* in je primerljiva z delniško donosnostjo.

*Dejanska realizirana donosnost je odvisna od gibanja svetovnih kapitalskih trgov in se od predvidene lahko razlikuje.

OPIS ZM GARANT:

S Skladom ZM Garant smo zavarovanju Hibrid dodali varnost. Sklad ZM Garant upravlja Zavarovalnica Sava. Naložbena politika je usmerjena v varne naložbe, kot so državni vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji kakovostnih izdajateljev ter bančni depoziti.

Zavarovalnica Sava zagotavlja preudarno upravljanje imetja, zato sredstva, naložena v sklad, niso izpostavljena visokim naložbenim tveganjem. Poleg 100 % jamstva za sredstva, naložena v Sklad ZM Garant, Zavarovalnica Sava jamči tudi zmerne prihodnje donose v višini 2,25 % letno. Na ta način omogočamo doseganje izbranega naložbenega cilja tudi v časih negativnih borznih trendov.

OPIS DWS INVESTMENT: 

Opis DWS investment:
DWS Investments je del skupine Deutsche Bank in je eden izmed vodilnih evropskih upravljalcev vzajemnih skladov. V letu 2010 je podjetje prejelo prestižno nagrado neodvisne bonitetne hiše Morningstar Fund Awards v kategoriji "Best Large Fixed Income House". Podjetje vsako leto prejema tudi številne prestižne nagrade za posamezne sklade, kakor tudi za podjetje kot celoto, od različnih neodvisnih organizacij, kar potrjuje kakovost upravljanja sredstev. Doslej mu je zaupalo več kot štiri milijone vlagateljev iz vsega sveta.

PRIKAZ GIBANJA SREDSTEV

Zavarovalec lahko sam vnaprej izbira med različnimi naložbenimi cilji, od 0 do 100 % ohranitve neto premije. S pomočjo posebnega sistema dinamičnega upravljanja imetja zavarovalnica vsak mesec skrbi za to, da so sredstva, namenjena nalaganju, v ustrezni meri razporejena v delniške naložbe z visokimi potencialnimi donosi (sklad DWS Garant 80 Dynamic), hkrati pa s preusmerjanjem sredstev v Sklad ZM Garant tudi v neugodnih tržnih razmerah omogoča zavarovalcu doseganje izbranega naložbenega cilja. Zavarovanje ponuja zavarovalcu izbiro tudi do 100 % ohranitve sredstev, namenjenih nalaganju, hkrati pa omogoča udeležbo na najbolj atraktivnih svetovnih kapitalskih trgih.

sklad DWS Garant 80 Dynamic

Sestava sklada

   

INFORMATIVNI IZRAČUN

 

DAVČNE UGODNOSTI

Prihodek iz naslova življenjskega zavarovanja pri fizičnih osebah ni obdavčen, če zapade v izplačilo po preteku več kot 10 let od začetka zavarovanja. Pogoj za to je, da je zavarovalec zavarovanja hkrati tudi upravičenec za izplačilo in da ni bil zahtevan odkup pred potekom 10 let od sklenitve zavarovanja. Prav tako ni obdavčeno izplačilo zavarovalne vsote za smrt zavarovane osebe. Življenjska zavarovanja, sklenjena za dobo 10 let in več, so oproščena tudi plačila 8,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov.

PRENESI PRODUKTNO MAPO

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}