Sektor informacijske tehnologije

Sektor informacijske tehnologije
V Sektorju informacijske tehnologije (IT) zaposlujemo vrhunske strokovnjake, ki so odgovorni za načrtovanje, implementacijo in vzdrževanje naprednih IT rešitev na področju poslovnih aplikacij, poslovnega poročanja, tehnološke infrastrukture in kibernetske varnosti.

Imamo ključno vlogo pri oblikovanju in implementaciji IT arhitekture. S tem zagotavljamo nemoteno delovanje programske in sistemske opreme v skladu s poslovnimi cilji.

Podpiramo poslovne procese Zavarovalnice Sava in smo v vodilnih vlogah aktivno vključeni v razvoj, izvajanje in upravljanje IT storitev na ravni celotne Zavarovalne skupine Sava.

Trenutno smo v fazi prenove in nadgradnje več informacijskih sistemov in rešitev, kar v našo sredino vnaša sodobne tehnično-organizacijske novosti. Stik z novimi, naprednimi in zahtevnimi tehnologijami ter vključenost v raznolike projekte mednarodnih ekip omogoča strokovno, karierno in osebnostno rast vseh sodelujočih.

Sektor informacijske tehnologije
Zakaj se pridružiti IT ekipi Zavarovalnice Sava

V Zavarovalnici Sava boste imeli priložnost sodelovati pri izvajanju in razvoju različnih poslovnih in IT procesov. Smo odlični poznavalci zavarovalniških poslovnih procesov, kar uspešno vključujemo v izvajanje nalog s področja našega sektorja.

Odgovorni smo za lasten razvoj in integracijo CORE rešitev, rešitev s področja stranki prijaznega e-poslovanja ter poslovnega poročanja. Skupaj z mednarodnimi partnerji načrtujemo, upravljamo in razvijamo sodobno IT infrastrukturo, ki podpira mednarodno poslovanje, pri čemer ustrezno upoštevamo sodobne prakse kibernetske varnosti. V našem sektorju boste lahko sodelovali pri številnih zanimivih projektih, ki se dotikajo različnih področij poslovanja in razvoja tehnične infrastrukture.

Sektor informacijske tehnologije

Smo aktivni člani različnih inovacijskih pobud in iniciativ. Gojimo kulturo odprtega dialoga in spodbujamo različne poglede v fazi načrtovanja ter izvedbeno učinkovitost in fokus pri realizaciji dogovorjenega.

Vabimo vas, da se nam pridružite v našem navdihujočem delovnem okolju. Skupaj bomo premikali meje ter ustvarjali edinstvene zavarovalne rešitve, ki bodo postavljale nove standarde v zavarovalniški industriji.

Tine Zorko

KAJ MENI O NAS

Tine Zorko / vodja skupine II v Sektorju informacijske tehnologije

1.Zakaj rad delaš v Zavarovalnici Sava?

Zavarovalnica Sava velja za ugledno slovensko družbo s široko prepoznavnostjo. Je največja družba v Zavarovalni skupini Sava, ki deluje z več družbami v mnogih državah JV regije. Na področju informacijske podpore poslovanju prevzema Zavarovalnica Sava znotraj skupine vlogo glavnega skrbnika infrastrukture in skupnih informacijskih rešitev. Z upravljanjem širokega spektra tehnologij se stalno ponujajo nove razvojne priložnosti in izzivi, kar zaposlenemu omogoča kontinuiran osebni razvoj in doseganje visoke strokovne usposobljenosti na različnih področjih. Vsi zaposleni med seboj odlično sodelujemo in se spoštujemo. Smo družini prijazno podjetje, zato je usklajevanje zasebnih in službenih obveznosti lažje. Veseli me, da lahko s svojim delom prispevam k uspešnosti podjetja. Zaposlitev v Zavarovalnici Sava omogoča tudi visoko socialno varnost.

2.Na kratko opiši svojo karierno pot.

V času študija sem pridobival izkušnje kot grafični oblikovalec in programer spletnih strani. Kmalu me je k sodelovanju povabilo novoustanovljeno visoko tehnološko podjetje, kjer smo se ukvarjali s programsko podporo upravljanja multimedijskih terminalov na daljavo in z razvojem poslovnih aplikacij. Pridobljeno znanje in izkušnje so mi omogočili, da sem se zaposlil kot skrbnik informacijske infrastrukture in programskih rešitev v uspešnem slovenskem podjetju. Ker sem si želel zaradi širitve družine delati bližje domu, sem se zaposlil kot razvojnik informacijskih rešitev na področju turizma. Leta 2006 sem se pridružil razvojni ekipi Sektorja za informacijsko tehnologijo v takratni Zavarovalnici Maribor. V letih do danes smo se spopadli z mnogimi poslovnimi izzivi, nenazadnje tudi z združitvijo štirih zavarovalnih družb v Zavarovalnico Sava. Danes sem v Zavarovalnici Sava zaposlen kot vodja skupine na področju poslovnih aplikacij.

3.Kaj je tvoje delo v Zavarovalnici Sava?

Zaposlen sem kot vodja skupine na področju poslovnih aplikacij, kjer oblikujemo in razvijamo aplikacije za podporo poslovnim procesom znotraj družbe. Poslovni procesi so zelo dinamični, kar je posledica nenehnega razvoja novih zavarovalnih produktov, potrebna je podpora novim prodajnim potem in integracija z mnogimi zunanjimi sistemi. Poslovni procesi morajo ustrezati zakonskim in drugim predpisom ter biti skladni z določenimi standardi. Umestiti jih je potrebno v obstoječ podatkovni model in pripraviti potrebne izpise dokumentov. Pri tem veliko sodelujemo s sodelavci z drugih področij, s katerimi skupaj pripravljamo tehnično in drugo dokumentacijo. Poleg razvojnih nalog se ukvarjam tudi z modernizacijo razvojnih procesov, vključevanjem novih tehnologij, podporo razvojnim operacijam, sodelujem pri snovanju arhitekturnih rešitev in iskanju ponudnikov podpornih storitev in produktov.

4.Kaj ti je pri tvojem delu najbolj všeč?

Delati dobro pomeni delati učinkovito. To je mogoče doseči le z visoko mero motiviranosti za doseganje zastavljenih ciljev. Visoka dinamika poslovanja v družbi pomeni stalno prisotne nove izzive, z njimi pa motivacijo. Skupaj se zavedamo, da moramo slediti ne le najnovejšim trendom s področja zavarovalništva, ampak tudi tehnološkim trendom, zato se redno izobražujemo in svoje znanje prenašamo v prakso. Delati skušam tako, da potešim svoje potrebe po ustvarjalnosti, kreativnosti in inovativnosti. Največji uspeh zame je zadovoljstvo uporabnikov naših storitev.

5.Kako bi opisal svoj kolektiv/sodelavce?

Delam v odličnem kolektivu. S sodelavci imamo vzpostavljen zelo iskren in spoštljiv medsebojni odnos. Zavedamo se, da je naše skupno zadovoljstvo, zadovoljstvo vsakogar od nas. Kadar potrebujem pomoč ali podporo, vem, da bom pri sodelavcih to tudi dobil, vedno pa velja tudi obratno.

6.Kaj bi svetoval nekomu, ki si želi graditi kariero na tem področju?

V splošnem velja mišljenje, da zavarovalnice na področju računalništva in informatike nismo visoko tehnološko usmerjene. Na srečo ni tako. Zavedamo se, da ima tehnologija vse večji vpliv na naša življenja, in da je pomembno, da tehnološke novosti vključujemo v svoje poslovne in razvojne procese ter skozi sodobne pristope storitve še bolj približamo našim zavarovancem. Ker smo velika družba, je doseganje različnih kariernih ciljev vedno mogoče, vendar je potrebno včasih stopiti malo višje, na prste, in se skozi dobro delo ustrezno dokazovati.

Naše delo obsega vsa področja delovanja IT:

  • lasten razvoj zavarovalniškega CORE sistema, različnih dopolnilnih poslovnih rešitev, podatkovnih skladišč in rešitev s področja umetne inteligence,
  • integracijo različnih zunanjih poslovnih rešitev,
  • infrastrukturno podporo,
  • IT operacije,
  • IT varnost in
  • celovito upravljanje IT.

Naša IT ekipa se ponaša s širokim spektrom strokovnjakov z različnih področij, pri čemer se med njimi prepletajo zrele izkušnje in mladostna energija, kar nam omogoča ustrezno obvladovanje poslovnih in tehničnih izzivov, s katerimi se soočamo.

Matic Hren

KAJ MENI O NAS

Matic Hren / razvijalec programske opreme

1.Zakaj rad delaš v Zavarovalnici Sava?

V Zavarovalnici Sava delam rad zaradi možnosti kariernega izpopolnjevanja na poklicni poti, ki sem si jo izbral, delovnih pogojev (npr. fleksibilen delovni čas, hibridno delo), socialno-finančne varnosti in izjemno dobrosrčne ekipe ožjih sodelavcev, ki so me odlično sprejeli medse.

2.Na kratko opiši svojo karierno pot.

Pričel sem kot študent v času magistrskega študija, in sicer v Sektorju splošnih zadev, na področju nabave in upravljanja voznega parka. Kmalu sem dobil priložnost, da se na istem področju zaposlim za nedoločen čas. Moje delovno področje se je deloma navezovalo tudi na poslovno analitiko, zato je bila moja želja, da se čim prej preusmerim na specifično področje poslovnega obveščanja in podatkovnega skladiščenja, kamor sem bil prerazporejen po dveh letih in pol po podpisu prve pogodbe o redni zaposlitvi.

3.Kaj je tvoje delo v Zavarovalnici Sava?

Delam v Sektorju informacijske tehnologije v Področju za poslovno obveščanje. Moje delo obsega vzdrževanje, nadgradnjo in administracijo rešitev poslovnega poročanja (BI) s fokusom na analitičnem poročanju za potrebe končnih uporabnikov ter vzdrževanje podatkovnega skladišča (DWH).

4.Kaj ti je pri tvojem delu najbolj všeč?

Najbolj všeč mi je, da imam možnost pridobivanja specifičnih in poglobljenih znanj, s katerimi lahko kreativno rešujem probleme na vseh področij poslovnega poročanja v zavarovalništvu. Pridobljena znanja nadgrajujem in uporabljam pri svojem delu.

5.Kako bi opisal svoj kolektiv/sodelavce?

Svoje sodelavce bi opisal kot profesionalne, načelne, s širokim spektrom znanj. Menim, da so nenadomestljivi. Odlikujejo jih še lastnosti kakovostnega sprejemanja odločitev in so odlični mentorji, povrhu vsega pa sproščeni in (včasih še preveč) humorno naravnani. Mislim, da kot ekipa nastopamo zelo homogeno.

6.Kaj bi svetoval nekomu, ki si želi graditi kariero na tem področju?

Potrebno je čim prej začeti na poziciji, ki je vsaj približna ciljnemu področju, četudi ni optimalna. Pomembno je pričeti pridobivati znanja in jih sčasoma nadgrajevati. Na takšen način se prej ali slej odprejo vrata do napredovanj. Prav tako je potrebno izkoristiti ustrezne priložnosti, ki se ponudijo na poti, pri tem pa ne izgubiti zaupanja vase in optimizma.

Področja pod okriljem Sektorja informacijske tehnologije

Področje poslovnih aplikacij

Zagotavljamo zmožnosti lastnega razvoja programskih rešitev, usmerjamo razvoj internih in zunanjih aplikacij ter sodelujemo pri razvoju IT podprtih produktov in storitev v družbah skupine.

Razvijamo lasten zavarovalniški CORE sistem, internetne in mobilne storitve, načrtujemo arhitekturo poslovnih aplikacij in integriramo različne zunanje rešitve v Sloveniji in tujini. V delo vnašamo znanja in rešitve s področja avtomatizacije, robotizacije in umetne inteligence.

Področje za poslovno obveščanje

Načrtujemo in razvijamo IT rešitve s področja poslovnega obveščanja, upravljamo in nadziramo podatkovne baze za poslovno poročanje in skrbimo za tehnično integriteto podatkov. 

Vsebinsko podpiramo celoten spekter poslovanja zavarovalnice, pri čemer v naše rešitve vnašamo elemente velikih podatkovnih baz, AI in drugih vidikov sodobnih pristopov.

Področje infrastrukture

Skrbimo za načrtovanje, razvoj in vzdrževanje IT infrastrukturne arhitekture, ki podpira poslovanje celotne Zavarovalne skupine Sava. 

Pri svojem delu uspešno implementiramo različne sodobne tehnološke rešitve na vseh področjih našega delovanja. Zaradi tesne vpetosti v podporo lastnega razvoja in integracijo zunanjih rešitev je delo polno novosti in inženirskih izzivov.

Prosta delovna mesta

Preverite naša prosta delovna mesta in se prijavite na razpis. Dobrodošli.

22. 07. 2024 Ljubljana / območje Primorske / območje Štajerske |

Samostojni svetovalec za osebna zavarovanja (m/ž) v družbi ZS Svetovanje

23. 07. 2024 Maribor |

Koordinator zalednih procesov (m/ž)

Ne najdete primernega delovnega mesta? Oddajte svoj življenjepis in se vpišite v bazo kandidatov za zaposlitev.

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE