Stopi v stik z nami

Če zaključuješ študij ali šele razmišljaš, v katero smer te bo odpeljala karierna pot, smo zate strnili nekaj možnosti za zaposlitev pri nas, ki te bodo prepričale, da je delo v zavarovalništvu zelo zanimivo in raznoliko.

Izkoristi pravo priložnost za začetek obetavne kariere v trajnostno naravnanem in inovativnem podjetju in se nam predstavi.

{{ modification }}

Načini sodelovanja z Zavarovalnico Sava

Počitniško delo

V času poletnih počitnic omogočamo dijakom in študentom opravljanje študentskega dela. Spoznavanje organizacije in delovnega procesa na ta način se lahko razvije v dolgoročno sodelovanje.

Izkoristi poletne počitnice in odkrij karierne možnosti in svoje potenciale. V Zavarovalnici Sava ti ponujamo priložnost za opravljanje počitniškega dela, kjer lahko spoznaš organizacijo in delovni proces ter postaviš temelje za dolgoročno sodelovanje.

Ne čakaj, kaj ti bo prinesla prihodnost, ampak jo proaktivno oblikuj sam/-a. Pridruži se naši ekipi, pridobi neprecenljive izkušnje in razvij svoje talente. Počitniško delo pri nas ni le priložnost za zaslužek, temveč tudi priložnost za osebno rast in gradnjo kariere. Pridruži se nam in si utri svojo pot do uspeha. Vabljeni dijaki in študentje vseh poklicnih usmeritev.

Sodelovanje s fakultetami

Zavarovalnica Sava je vedno odprta za vse študente in študentke, ki želijo razvijati svojo kariero že med študijem in iščejo podjetje, ki jim bo omogočalo rast in izpolnitev. V ta namen smo se povezali z različnimi fakultetami, saj verjamemo v moč sodelovanja med študenti in podjetji. Želimo te spodbuditi, da stopiš izven študijskih klopi in se pridružiš naši ekipi, ki neprestano išče sveže in inovativne ideje.

Sodelujemo na kariernih sejmih, kjer imaš priložnost spoznati naše predstavnike, se pogovoriti o možnostih prihodnje zaposlitve in pridobiti vpogled v delovne procese zavarovalniškega sveta. Prosta delovna mesta za študentsko delo ali redno zaposlitev objavljamo tudi na spletnih straneh fakultet.

Poišči nas na naslednjem kariernem sejmu ali preveri prosta delovna mesta na spletnih straneh tvoje fakultete. Najdi svojo priložnost za lepo prihodnost!

Praktično usposabljanje z delom

Vključujemo se v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom, ki je usmerjeno v izobraževalne programe, za katere ocenjujemo, da bodo vzgojili poklice, ki so skladni s potrebami zavarovalnice.

Ali si že razmišljal/-a o praktičnem usposabljanju z delom, ki ti bo omogočilo neposreden stik s poslovnim svetom? V Zavarovalnici Sava smo pripravljeni s teboj stopiti na pot odkrivanja tvojih potencialov.

Verjamemo v pomembnost pridobivanja praktičnih izkušenj že med izobraževanjem. Zato se aktivno vključujemo v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom, ki ti bo omogočilo, da spoznaš delovne procese in pridobiš dragocene vpoglede v zavarovalniški svet. Naš cilj je, da ti omogočimo priložnost, da se razvijaš in gradiš svojo kariero že od samega začetka.

Osredotočamo se na izobraževalne programe, ki so v skladu s potrebami naše zavarovalnice. Omogočamo ti pridobitev praktičnih znanj in veščin, ki jih potrebuješ za uspešen vstop v zavarovalniški poklic. Z našo podporo in mentorstvom boš pridobil/-a neprecenljive izkušnje, ki ti bodo koristile na tvoji poklicni poti.
Za več informacij o programu praktičnega usposabljanja z delom se obrni na svojo šolo ali nas neposredno kontaktiraj. Veselimo se sodelovanja s teboj!

V šolskem letu 2023/2024 sodelujemo
z naslednjimi poklici oz. smermi:

Zaposlitvene možnosti glede na smer izobrazbe

V Zavarovalnici Sava zaposlujemo raznolike izobrazbene profile, od ekonomistov do strojnih inženirjev, svoje mesto pri nas pa lahko najdejo tudi veterinarji. Ker je možnosti za zaposlitev pri nas res veliko, ti predstavljamo le nekaj idej. Morda med njimi najdeš pravo izhodišče za svojo karierno pot.

Matematik

Aktuar

Aktuar se v zavarovalnici sooča z mnogimi nalogami, ki jih lahko primarno umestimo v dve skupini: določanje cen zavarovalnih produktov ter napovedovanje bodočih denarnih tokov zavarovalnih pogodb, na podlagi katerih se pripravljajo računovodski izkazi in določa kapital družbe.

Pri tem ne gre samo za zelo odgovorno, ampak tudi vsebinsko in tehnično zahtevno delo, ki temelji na celovitem vsebinskem poznavanju zavarovalnih produktov in samostojni pripravi ter vzdrževanju matematičnih modelov za oris njihove predvidene dobičkonosnosti. Aktuarji samostojno pridobivajo tudi podatke za svoje analize, pri čemer preverjajo njihovo pravilnost in celovitost.

Aktuar je pri svojem delu zelo samostojen. Analizira podatke in pripravlja različne matematične modele, ki so temelj za številne ključne odločitve v zavarovalništvu. Aktuarstvo tako predstavlja hrbtenico zavarovalništva in je ključno pri analiziranju zavarovalnih tveganj.

Pri nas se bodo dobro znašli posamezniki, ki so ciljno usmerjeni, naravnani k rezultatom, imajo visoko razvite sposobnosti raziskovanja, analiziranja in poslovnega napovedovanja, so skrbni, natančni, sistematični, samoiniciativni, fleksibilni in radi delajo v timu. Aktuarski poklic predstavlja za matematika odlično priložnost varnega in dobro plačanega dela na zahtevnih matematičnih modelih, ki imajo veliko aplikativno vrednost in niso sami sebi namen.

Samostojni analitik za upravljanje tveganj

Samostojni analitik za upravljanje tveganj je odgovoren za ocenjevanje in napovedovanje potencialnih tveganj, s katerimi se lahko zavarovalnica sooči pri svojem poslovanju. Analizira velike količine podatkov, na osnovi katerih se izdelujejo matematični modeli, s katerimi napovedujemo prihodnje scenarije. To delo je ključno pri oblikovanju strategij za obvladovanje tveganj in zagotavljanje finančne stabilnosti zavarovalnice.

Na tem delovnem mestu iščemo matematike, ki jih zanima svet financ, imajo močne analitične sposobnosti, dobro razumejo finančne koncepte, obvladajo statistična orodja in imajo dobro razvite komunikacijske sposobnosti.

Ekonomist

Zavarovalni zastopnik

Ključna oseba v procesu prodaje zavarovalnih storitev je zavarovalni zastopnik, ki mora znati prepoznati potrebe stranke in ji ponuditi tiste produkte, ki so zanjo relevantni. Zavarovalni zastopnik si prizadeva vzpostaviti in ohranjati dolgoročne odnose s stranko.

Kdo je dober zavarovalni zastopnik?

Uspešen zavarovalni zastopnik je samoiniciativen, dinamičen, spoštljiv in pošten. Ima dobro razvite prodajne veščine in komunikacijske sposobnosti, je vztrajen in zna dobro poslušati. Zelo dobro pozna ponudbo zavarovalnice in jo zna predstaviti stranki na njej razumljiv način. Od njega se pričakujejo veselje za delo z ljudmi, dobra organiziranost in natančnost.

Kaj počne zavarovalni zastopnik?

Narava dela zavarovalnega zastopnika je precej drugačna kot pri ostalih poklicih. Njegov delovni čas je prilagodljiv, odvisen od njegove organiziranosti in razpoložljivega časa njegovih strank. Večino časa zavarovalni zastopnik preživi na terenu s strankami. Dnevno obišče več strank, občasno pa dela tudi v zastopniški pisarni, od koder kliče stranke in se dogovarja za srečanja z njimi.

Zavarovalni zastopnik ima krog stalnih strank, skrbi pa tudi za pridobivanje novih. Imeti mora dovolj znanja, da lahko strankam suvereno odgovarja na vprašanja. Poznati mora prednosti in slabosti posameznega zavarovalnega produkta, ker pa se produkti spreminjajo in ves čas nastajajo novi, ta poklic zahteva neprestano učenje in izobraževanje. Del zastopnikove meseče plače je variabilen in je odvisen od njegove uspešnosti. Uspešen zavarovalni zastopnik je tisti, ki svoje delo opravlja korektno, pošteno in z zadovoljstvom.

Kako lahko postanem zavarovalni zastopnik?

Zavarovalni zastopnik mora imeti vozniški izpit B kategorije, najmanj srednješolsko izobrazbo V. stopnje, pogoj za samostojno sklepanje zavarovanj pa je tudi dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja.

Lahko nekdo brez izkušenj postane zavarovalni zastopnik?

Pri nas so dobrodošli tudi začetniki, zato dovoljenje AZN ni pogoj za zaposlitev. Kandidati, ki še nimajo dovoljenja, se zaposlijo na delovnem mestu zastopnik začetnik in stranke obiskujejo v spremstvu mentorjev (samostojnih zastopnikov), hkrati pa je to obdobje namenjeno intenzivni pripravi na izpit pri Slovenskem zavarovalnem združenju za pridobitev dovoljenja AZN in spoznavanju zavarovalnih produktov. Preizkus strokovnega znanja je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Po pridobitvi dovoljenja dobi zastopnik začetnik status samostojnega zastopnika in lahko začne samostojno sklepati zavarovanja.

Vodja prodajnega tima

Vodja prodajnega tima usmerja in vodi zavarovalne zastopnike in agencije, ki prodajajo naše produkte, jih motivira pri doseganju zastavljenih ciljev, hkrati pa je njihov mentor in trener. Spremlja izpolnjevanje mesečnih planov produkcije, izobražuje zastopnike in jim posreduje zavarovalno tehnična in prodajna znanja ter spremlja njihovo delo in jim nudi strokovno pomoč. Izdeluje ponudbe pri zahtevnejših zavarovanjih, uvaja v delo nove zastopnike in agencije ter skrbi za razvoj zastopnikov in prodajnih kanalov.

Želimo, da je vodja prodajnega tima ciljno usmerjen, ima vodstvene in organizacijske sposobnosti, ga veseli delo s strankami, ima visoko razvite komunikacijske spretnosti, je sposoben delati v timu, dosleden in samoiniciativen.

Strokovni sodelavec za osebna zavarovanja

Strokovni sodelavec za osebna zavarovanja izvaja strokovne naloge s področja življenjskih, zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj. Izvaja proces kontrole in tarifacije prejetih oziroma sklenjenih ponudb, rešuje reklamacije s posameznimi prodajnimi potmi, pripravlja analize in poročila ter nudi strokovno pomoč zastopnikom, agencijam in ostalim sodelavcem, ki sklepajo tovrstna zavarovanja.

Na tem delovnem mestu bodo uspešni kandidati, ki so ciljno usmerjeni, skrbni, natančni, samoiniciativni, spretni pri komuniciranju in radi delajo v timu.

Strokovni sodelavec za prodajo

Strokovni sodelavec za prodajo izdeluje ponudbe, sklepa zavarovanja, svetuje in nudi podporo zavarovancem. Sodeluje pri razvoju novih zavarovalnih produktov in aktivno spremlja stranke z namenom ustvariti čim boljšo uporabniško izkušnjo.

Pri kandidatih za to delovno mesto iščemo ciljno usmerjenost, veselje do dela s strankami, spretnost pri komuniciranju, skrbnost, samoiniciativnost, fleksibilnost in sposobnost za timsko delo.

Strokovni sodelavec za knjigovodstvo

Strokovni sodelavec za knjigovodstvo beleži in knjiži finančne transakcije podjetja. Zagotavlja, da so vsi finančni podatki pravilno in natančno evidentirani v poslovnih knjigah ter usklajuje stanja terjatev in obveznosti. Skrbi za redno opominjanje strank in jim nudi ustrezno podporo. Skrbi za analitično usklajenost s podatki v glavni knjigi. Sodeluje pri pripravi zahtevanih podatkov in dokumentacije pri notranjih in zunanjih revizijah ter po potrebi pojasnjuje finančne transakcije in postopke v knjigovodstvu.

Želimo, da so sodelavci na tem delovnem mestu ciljno usmerjeni, skrbni, natančni in sistematični.

Strokovni sodelavec za splošne zadeve

Strokovni sodelavec za splošne zadeve pripravlja dokumentacijo za potrebe področja nabave ter upravljanja nepremičnin in premičnin (na primer službenih vozil). Vodi zahtevnejše evidence za potrebe področja nabave, pripravlja pogodbe, vodi evidence osnovnih sredstev, sodeluje v postopkih nabave in pogajanjih z dobavitelji ter vodi zahtevnejše evidence za potrebe upravljanja nepremičnin in premičnin.

Na tem delovnem mestu bodo uspešni posamezniki, ki so ciljno usmerjeni, skrbni, samoiniciativni, fleksibilni in imajo smisel za timsko delo.

Strokovni sodelavec za premoženjska zavarovanja

Strokovni sodelavec za premoženjska zavarovanja se ukvarja z razvojem novih produktov, novih poslovnih modelov in prodajnih poti. Sodeluje pri razvoju novih zavarovalnih produktov, kot so avtomobilska, domska, mikromobilna zavarovanja in zavarovanja za male živali ali podjetniška zavarovanja. Zelo pomemben del razvoja je spremljanje svetovnih (tehnoloških in zavarovalnih) trendov, konkurence in poznavanje drugih finančnih in storitvenih sektorjev.

Od kandidatov za to delovno mesto pričakujemo analitično razmišljanje ter smisel za projektno delo in delo s podatki.

Strokovni sodelavec za premoženjska zavarovanja – prevzemnik rizikov ocenjuje in odloča, ali je določeno zavarovalno kritje oziroma rizik za zavarovalnico sprejemljiv. Pripravlja poročila o oceni rizikov ter izračune premij za javna naročila, večje razpise in večje zavarovance. Po potrebi se vključuje v prodajni proces in reševanje škod. Nenehno spremlja razmere na zavarovalnem in pozavarovalnem trgu. Za prevzem rizikov so pomembne kompetence različnih strok – gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, kemije, kmetijstva, prometa, prava in ekonomije.

Od sodelavcev na tem delovnem mestu pričakujemo ciljno usmerjenost, spretnost pri komuniciranju, skrbnost, natančnost in samoiniciativnost.

Strokovni sodelavec za pozavarovanje

Strokovni sodelavec za pozavarovanje izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz določil, navedenih v pozavarovalnih pogodbah. Ukvarja se z analizami portfelja in optimizacijami pozavarovalne zaščite ter tesno sodeluje z ostalimi sektorji (prevzem zavarovanj, prodaja, škode, računovodstvo, kontroling, aktuariat).

Za učinkovito opravljanje dela potrebuje strokovni sodelavec za pozavarovanje analitično razmišljanje, kreativnost, natančnost, komunikativnost in obvladovanje dela s podatki.

Strokovni sodelavec za računovodstvo

Strokovni sodelavec za računovodstvo je dobro organizirana, natančna in zanesljiva oseba, s sposobnostjo analitičnega mišljenja in pripravljenostjo nenehnega seznanjanja z novostmi, tako na področju računovodskih standardov kot davkov oziroma davčne zakonodaje. Njegovi primarni nalogi sta knjiženje različnih poslovnih dogodkov ter kontroliranje računovodskih podatkov in verodostojnosti knjigovodskih listin. Preverja usklajenost podatkov med poslovnimi knjigami, usklajuje podatke v analitičnih evidencah s podatki v glavni knjigi ter usklajuje terjatve in obveznosti. Njegova naloga je tudi sestavljanje internih knjigovodskih listin ter priprava različnih finančnih poročil za notranje in zunanje uporabnike informacij.

Strokovni sodelavec za razvoj in podporo prodaji

Strokovni sodelavec za razvoj in podporo prodaji pregleduje in kontrolira premoženjska zavarovanja, nudi strokovno pomoč prodaji, pripravlja in izvaja poprodajne aktivnosti, sodeluje pri prodajnih aktivnostih ter zagotavlja podporo tržni mreži.

Upravlja z nadletnimi policami (avtomatske obnove polic in finančna ureditev zavarovalnih pogodb ob prekinitvah ali naknadnih spremembah) ter sodeluje pri razvoju in nadgradnji aplikacij za podporo prodaji.

Vsakodnevna naloga strokovnega sodelavca za razvoj in podporo prodaji je podpora in optimizacija prodajnega procesa ter izboljšanje učinkovitosti prodajnih dejavnosti podjetja. Ta vloga je ključna za zagotavljanje kakovostnih storitev, povečevanje prodaje ter rast podjetja na konkurenčnem trgu zavarovalništva.

Iščemo kandidate, ki so ciljno usmerjeni, imajo dobro razvite komunikacijske spretnosti in sposobnost reševanja problemov, so skrbni, samoiniciativni, radi delajo v timu, so pozitivno naravnani, imajo odlične organizacijske sposobnosti, so inovativni in radi delajo s strankami.

Samostojni strokovni sodelavec za kontroling

Samostojni strokovni sodelavec za kontroling pripravlja poročila o poslovanju za interno in zunanjo javnost. Pripravlja in usklajuje plane družbe ter spremlja njihovo realizacijo. Ugotavlja vzroke za odmike od plana in pripravlja analize poslovanja za ta področja.

Tu bodo svoje mesto našli kandidati, ki so ciljno usmerjeni, skrbni, natančni, sistematični, radi delajo v timu ter imajo visoko razvite sposobnosti raziskovanja in analiziranja.

Strokovni sodelavec za kadre

Strokovni sodelavec za kadre ureja vse postopke v zvezi z delovnimi razmerji ter skrbi za uresničevanje pravic in obveznosti zaposlenih iz delovnega razmerja. Pridobiva in izbira nove kadre, skrbi za njihov karierni in osebnostni razvoj, izvaja aktivnosti na projektih, namenjenim zaposlenim, vodi in ureja kadrovske evidence, načrtuje in organizira izobraževanja in usposabljanja za zaposlene ter izvaja naloge s področja varnosti in zdravja pri delu.

Na tem delovnem mestu pričakujemo ciljno usmerjenost, veselje do dela z zaposlenimi, visoko razvite komunikacijske spretnosti, natančnost, skrbnost, samoiniciativnost in sposobnost za timsko delo.

Strokovni sodelavec za marketing

Strokovni sodelavec za marketing sodeluje pri izdelavi in izvedbi komunikacijskih aktivnosti, pri načrtovanju in izvedbi produktnega in korporativnega oglaševanja ter spremljanja rezultatov in pripravi poročil, pri upravljanju z družbenimi omrežji, pri aktivnostih s področja družbene odgovornosti, pri organizaciji internih in zunanjih dogodkov ter sponzorskih aktivnosti ter izvaja aktivnosti s področja odnosov z različnimi javnostmi.

Iščemo kandidate, ki imajo visoko razvite sposobnosti ustnega in pisnega komuniciranja in se zavedajo pomena ustrezne sporočilne vrednosti besedila, jim kreativno pisanje ni tuje in so jim dobro poznane zakonitosti pravilne rabe slovenskega jezika, imajo visoko razvite organizacijske sposobnosti, so ciljno usmerjeni, skrbni, samoiniciativni, fleksibilni in imajo veselje do timskega dela. Poznavanje osnov grafičnega oblikovanja predstavlja prednost.

Družboslovne smeri (komunikologija, tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi)

Strokovni sodelavec za marketing

Strokovni sodelavec za marketing sodeluje pri izdelavi in izvedbi komunikacijskih aktivnosti, pri načrtovanju in izvedbi produktnega in korporativnega oglaševanja ter spremljanja rezultatov in pripravi poročil, pri upravljanju z družbenimi omrežji, pri aktivnostih s področja družbene odgovornosti, pri organizaciji internih in zunanjih dogodkov ter sponzorskih aktivnosti ter izvaja aktivnosti s področja odnosov z različnimi javnostmi.

Iščemo kandidate, ki imajo visoko razvite sposobnosti ustnega in pisnega komuniciranja in se zavedajo pomena ustrezne sporočilne vrednosti besedila, jim kreativno pisanje ni tuje in so jim dobro poznane zakonitosti pravilne rabe slovenskega jezika, imajo visoko razvite organizacijske sposobnosti, so ciljno usmerjeni, skrbni, samoiniciativni, fleksibilni in imajo veselje do timskega dela. Poznavanje osnov grafičnega oblikovanja predstavlja prednost.

Gradbenik, gradbeni inženir

Strokovni sodelavec za škode v Področju premoženjskih škod (premoženjski cenilec)

Strokovni sodelavec za premoženjske škode rešuje škodne primere s področja premoženjskih zavarovanj (na stanovanjskih in gospodarskih objektih ter strojih in aparatih). Pri tem ugotavlja vzroke za nastanek škode, ugotavlja višino škode in z zunanjimi izvajalci sodeluje pri izbiri načina sanacije škode. Delo poteka na terenu, kjer izvaja oglede škod, in v pisarni, kjer pripravlja kalkulacije. Delo opravlja samostojno, pri večjih škodah pa je del tima. Pri delu veliko komunicira s strankami in z zunanjimi izvajalci.

Na tem delovnem mestu se bodo dobro znašli kandidati, ki imajo širše tehnično znanje, so ciljno usmerjeni, skrbni, natančni, fleksibilni, samoiniciativni, radi delajo v timu, imajo veselje do dela s strankami in so spretni pri komuniciranju.

Avtomehanik, avtoličar, avtoklepar, elektrotehnik

Strokovni sodelavec za škode - cenilec avtomobilskih škod

Strokovni sodelavec za avtomobilske škode rešuje škodne primere s področja avtomobilskih zavarovanj. Ugotavlja temelje zahtevkov in višino škode, možnosti za izvajanje regresa, sodeluje pri ugotavljanju in ocenjevanju škodne rezerve, opozarja na zavarovalniške goljufije, sprejema stranke in pojasnjuje reševanje škodnih primerov ter komunicira z zunanjimi izvajalci.

Na tem delovnem mestu se bodo dobro znašli kandidati, ki so ciljno usmerjeni, skrbni, natančni, fleksibilni, samoiniciativni, radi delajo v timu, imajo veselje za delo s strankami in so spretni pri komuniciranju.

Strojnik, strojni inženir

Strokovni sodelavec za škode v Področju premoženjskih škod (premoženjski cenilec)

Strokovni sodelavec za premoženjske škode rešuje škodne primere s področja premoženjskih zavarovanj (na stanovanjskih in gospodarskih objektih ter strojih in aparatih). Pri tem ugotavlja vzrok za nastanek škode, ugotavlja višino škode in z zunanjimi izvajalci sodeluje pri izbiri načina sanacije škode. Delo poteka na terenu, kjer izvaja oglede škod, in v pisarni, kjer pripravlja kalkulacije. Delo opravlja samostojno, pri večjih škodah pa je del tima. Pri delu veliko komunicira s strankami in z zunanjimi izvajalci.

Na tem delovnem mestu se bodo dobro znašli kandidati, ki imajo širše tehnično znanje, so ciljno usmerjeni, skrbni, natančni, fleksibilni, samoiniciativni, radi delajo v timu, imajo veselje do dela s strankami in so spretni pri komuniciranju.

Strokovni sodelavec za splošne zadeve

Strokovni sodelavec za splošne zadeve pripravlja dokumentacijo za potrebe področja nabave, upravljanja nepremičnin in premičnin (na primer službenih vozil). Vodi zahtevnejše evidence za potrebe področja nabave, pripravlja pogodbe, vodi evidence osnovnih sredstev, sodeluje v postopkih nabave in pogajanjih z dobavitelji ter vodi zahtevnejše evidence za potrebe upravljanja nepremičnin in premičnin.

Na tem delovnem mestu bodo uspešni posamezniki, ki so ciljno usmerjeni, skrbni, samoiniciativni, fleksibilni in imajo smisel za timsko delo.

Informatik, računalnikar

Razvijalec programske opreme in arhitekt informacijskih sistemov

Pridružite se naši dinamični ekipi kot razvijalec programske opreme ali arhitekt informacijskih sistemov. Naše podjetje se osredotoča na poslovne aplikacije s področja zavarovalništva in rešitve poslovnega poročanja.

Pri svojem delu analiziramo poslovne procese, načrtujemo njihovo izvedbo ter določamo ustrezno IT arhitekturno umeščenost. Razvijamo lastne rešitve oziroma, če je smiselno, v IT ekosistem integriramo zunanje rešitve.

Uporabljamo širok nabor razvojnih orodij in pristopov, vključno s PHP, Java, JavaScript, AngularJS, Vue, Oracle Forms/Apex, Oracle/SQL bazo, Microstrategy in drugimi. Pri delu uporabljamo tudi namensko in specializirano strojno opremo (sodobna in zmogljiva strežniška infrastruktura, analitične platforme), kar nam olajša razvoj kompleksnih rešitev.

Naš cilj je zagotoviti kvalitetno in pravilno delovanje implementirane aplikativne programske opreme z upoštevanjem standardov zavarovalništva in IT stroke.

Iščemo ciljno usmerjene, natančne, samoiniciativne in komunikativne kandidate, ki so naravnani k doseganju rezultatov. Če imate strast do razvoja programske opreme in arhitekture informacijskih sistemov ter ste se pripravljeni pridružiti inovativnemu timu, vas vabimo, da se prijavite na naša prosta delovna mesta. Skupaj bomo ustvarjali vrhunske rešitve, ki bodo prinašale vrednost našim strankam.

Sistemski administrator

Pri svojem delu analiziramo potrebe poslovnih aplikacij, zahteve 24/7 IT arhitekturnega načrtovanja v mednarodnem prostoru, načrtujemo in izvajamo testiranja ter nakupe in integracije tehničnih in aplikativnih sistemov/orodij v naš IT ekosistem.

Upravljamo celovite podatkovne centre v vsem njihovem obsegu, kar vključuje strežnike, komunikacijo, hrambo podatkov, oblak, diskovna polja, podatkovne baze, virtualizacijo, IT varnost s pripadajočo strojno in sistemsko programsko opremo. Sodelujemo z različnimi svetovno priznanimi dobavitelji in smo proaktivno vključeni v mednarodno sodelovanje in izmenjavo izkušenj.

Iščemo ciljno usmerjene, natančne, samoiniciativne in komunikativne kandidate, ki so naravnani k doseganju rezultatov. Če imate strast do dela s sodobno IT infrastrukturo s ciljem podpore 24/7 operacij in ste se pripravljeni pridružiti inovativnemu timu, vas vabimo, da se prijavite na naša prosta delovna mesta. Skupaj bomo ustvarjali vrhunske rešitve IT infrastrukture, ki bodo prinašale vrednost našim strankam.

Sistemski tehnik

Poslovni uporabnik je naša končna stranka, naloga sistemske ekipe pa je skrb, da je njegovo delovno okolje dostopno in delujoče takrat, ko ga potrebuje.

Pri svojem delu nismo omejeni samo na vzpostavitev in odpravo napak na strojni opremi in sistemski programski opremi delovnega mesta, temveč izvajamo tudi zahtevnejša dela s področja IT operacij, konfiguracije sistemske infrastrukture in aplikacij. To delovno mesto omogoča karierni razvoj v smeri sistemskega inženirja.

Iščemo ciljno usmerjene, natančne, samoiniciativne in komunikativne kandidate, ki so naravnani k doseganju rezultatov. Če imate strast do dela s sodobno IT infrastrukturo s ciljem podpore 24/7 operacij in ste se pripravljeni pridružiti inovativnemu timu, vas vabimo, da se prijavite na naša prosta delovna mesta. Skupaj bomo ustvarjali vrhunske rešitve na področju podpore uporabnikom, ki bodo prinašale vrednost našim strankam.

Administrativno – upravni tehnik

Sodelavec za škode v Oddelku administrativne podpore, v Področju podpore škodnega procesa

Sodelavec za škode sprejema stranke na sprejemnem okencu in evidentira, registrira ter ureja škodne primere s pomočjo spletnega obrazca. Komunicira s strankami po telefonu in po elektronski pošti ter jim nudi pomoč in podporo. Rokuje z vhodno pošto in jo vnaša v sistem ter opravlja druge administrativne naloge.

Na tem delovnem mestu iščemo kandidate, ki so ciljno usmerjeni, skrbni, natančni, samoiniciativni, komunikativni, radi delajo v timu in imajo smisel za delo s strankami.

Pravnik

Pravnik (v Področju pravne likvidacije škod)

Pravnik rešuje odškodninske in druge zahtevke, presoja možnosti za izvajanje regresa, ocenjuje in postavlja škodne rezerve, sodeluje pri reševanju zahtevnejših škodnih primerov. Prav tako zastopa družbo v postopkih pred sodišči v vlogi toženca ali tožnika. Pri svojem delu spremlja sodno prakso in spremembe zakonodaje. Njegovo delo vključuje tudi izdelovanje pravnih mnenj in pojasnil ter pravno pomoč drugim sodelavcem pri obravnavi odškodninskih zahtevkov in regresov. Seznanja strokovne službe z novostmi in podaja strokovna mnenja ter smernice s teh področij. Pravnik izvaja tudi interna izobraževanja sodelavcev in drugih strokovnih služb. Prav tako je aktiven pri delu v pritožbeni komisiji in pri spremljanju prakse pritožbene komisije ter v postopkih mediacij pri Slovenskem zavarovalnem združenju. Sodeluje pri pripravi internih aktov družbe.

Od sodelavcev na tem delovnem mestu pričakujemo ciljno usmerjenost, spretnost pri komuniciranju, natančnost, skrbnost, fleksibilnost, samoiniciativnost in sposobnost za timsko delo.

Samostojni strokovni sodelavec za skladnost poslovanja

Samostojni strokovni sodelavec za skladnost poslovanja koordinira pripravo in svetuje pri sprejemanju internih aktov, sodeluje pri opredeljevanju tveganj skladnosti poslovanja s predpisi in drugimi zavezami, sodeluje pri izdelavi analiz na področju skladnosti poslovanja, podaja predloge in priporočila za izboljšanje poslovnih procesov ter sodeluje pri oblikovanju notranjih kontrol skladnosti poslovanja.

Služba za skladnost poslovanja pa ne skrbi le za skladnost poslovanja družbe s predpisi in internimi akti, temveč bdi tudi nad vzpostavljenimi visokimi standardi etičnega poslovanja na vseh področjih dela. Ta organizacijska enota ima svetovalno, kontrolno in izobraževalno funkcijo.

Delo v Službi za skladnost poslovanja je pestro, raznoliko in polno izzivov, saj smo vpeti v vse procese poslovanja.

Tu bodo svoje mesto našli kandidati, ki so ciljno usmerjeni, spretni pri komuniciranju in uporabi mehkih veščin, natančni, skrbni, samoiniciativni in radi delajo v timu.

Strokovni sodelavec za kadre

Strokovni sodelavec za kadre ureja vse postopke v zvezi z delovnimi razmerji ter skrbi za uresničevanje pravic in obveznosti zaposlenih iz delovnega razmerja. Pridobiva in izbira nove kadre, skrbi za njihov karierni in osebnostni razvoj, izvaja aktivnosti pri projektih, namenjenih zaposlenim, vodi in ureja kadrovske evidence, načrtuje in organizira izobraževanja in usposabljanja za zaposlene ter izvaja aktivnosti s področja varnosti in zdravja pri delu.

Na tem delovnem mestu pričakujemo ciljno usmerjenost, veselje do dela z zaposlenimi, visoko razvite komunikacijske spretnosti, natančnost, skrbnost, samoiniciativnost in sposobnost za timsko delo.

{{ former HTML block (commented out) }}

Kontaktirajte nas

Imate vprašanje, na katerega niste našli odgovora?
Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.

ali pošljite sporočilo

Pošiljanje sporočila ni bilo uspešno.

Pošiljanje sporočila je bilo uspešno.

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE