Sektor prodaje

Responsive Image
V Sektorju prodaje v Zavarovalnici Sava ustvarjamo dinamično in spodbudno delovno okolje, ki omogoča našim zaposlenim, da razvijajo svoje prodajne sposobnosti in dosegajo vrhunske rezultate. Naša ekipa prodajalcev je ključna pri privabljanju novih strank, sklepanju zavarovalnih poslov in vzdrževanju dolgoročnih odnosov s strankami.
Ključne aktivnosti

V Sektorju prodaje načrtujemo in razvijamo inovativne prodajne strategije ter izvajamo prodajne aktivnosti za vse distribucijske poti. Sodelujemo s strankami v vseh fazah prodajnega procesa, od pridobivanja in vzpostavljanja odnosov s potencialnimi strankami do sklepanja zavarovalnih poslov.

Responsive Image

Odgovorni smo tudi za poprodajne aktivnosti, kar pomeni, da aktivno vzdržujemo stike s strankami, zagotavljamo odlično storitev in skrbimo za njihove potrebe tudi po sklenitvi posla. V središče naših aktivnosti postavljamo stranko in njene potrebe, skrbimo za njeno dolgoročno zadovoljstvo in gradimo trdne odnose.

Poleg tega se aktivno vključujemo v razvoj zavarovalnih produktov. Sodelujemo z različnimi področji znotraj zavarovalnice in skupaj ustvarjamo nove, prilagojene zavarovalne produkte, ki izpolnjujejo pričakovanja strank.

V Sektorju prodaje vlada dinamično delovno okolje, ki spodbuja sodelovanje, inovativnost in osebno rast. S sodelavci si delimo znanje in izkušnje ter podpiramo drug drugega pri doseganju ciljev. Redno se udeležujemo izobraževanj in usposabljanj, da ostajamo na vrhu prodajnih trendov in nenehno razvijamo svoje spretnosti.

Responsive Image
Če se želite pridružiti naši ekipi v Sektorju prodaje v zavarovalnici, se pripravite na navdihujoče izzive, možnost osebnega in strokovnega razvoja ter priložnost, da soustvarjate prihodnost zavarovalništva. Skupaj bomo gradili uspeh, premikali meje, širili zaupanje in zagotavljali varnost naših strank na vsakem koraku njihove zavarovalne poti.

Narava dela in potrebne kompetence

Izzivi, s katerimi se soočamo pri našem delu, so:

 • določanje prodajnih strategij in ciljev,
 • kako zadovoljiti potrebe strank, kako z njimi komunicirati in jim svetovati,
 • načrtovanje aktivnosti prodajne ekipe,
 • zagotavljanje primernih prodajnih orodij in spremljanje rezultatov,
 • hkratno delovanje na več nivojih poslovanja: spremljanje rezultatov, spremljanje prodajne platforme in spleta proizvodov, izvajanje prodajnih aktivnosti, razvijanje kompetenc,
 • komunikacija in vodenje prodajne ekipe.

V prodaji zaposlujemo kandidate, ki so:

 • prodajno naravnani,
 • proaktivni in dinamični,
 • vztrajni,
 • iznajdljivi,
 • komunikativni,
 • organizirani in natančni.
Natalija Bauman Lampret

KAJ MENI O NAS

Natalija Bauman Lampret / vodja prodajnega tima

1.Zakaj rada delaš v Zavarovalnici Sava?

V Zavarovalnici Sava rada delam, ker se tukaj dobro počutim in ker to, kar počnem, delam z veseljem. Imam odlične sodelavce, s katerimi imamo zelo dobre odnose, prav tako se dobro razumemo z zunanjimi sodelavci. Zavarovalnica Sava velja v podravski regiji za privlačnega in uglednega delodajalca. Je trajnostno naravnano, družbeno odgovorno in družini prijazno podjetje, kar mi kot mami zelo veliko pomeni. Zmeraj rada izkoristim Dan za zdravje - dodaten dan dopusta, ki nam ga delodajalec omogoča v sklopu promocije zdravja na delovnem mestu.

2.Na kratko opiši svojo karierno pot.

Moja karierna pot se je pri Zavarovalnici Sava pričela 3. 1. 2016, ko sem se zaposlila kot vodja zastopniške enote na PE Maribor v Oddelku individualnih zavarovanj (kasneje smo se preimenovali v vodje prodajnih timov - VPT). Po opravljenem izpitu in pridobljeni licenci AZN sem pod svoje okrilje prevzela prvo zastopniško enoto na področju Maribora, tako redne zastopnike kot tudi agencije. Velikost enote se je skozi leta vztrajno povečevala in temu posledično se je prilagodilo tudi delo. Leta 2021 in leta 2023 sem bila prejemnica zlate licence VPT, ki jo vodje redno opravljamo. Ob svojem delu se udeležujem različnih izobraževanj, prav tako sodelujem v inovacijskih delavnicah, ki jih naše podjetje redno organizira in podpira.

3.Kaj je tvoje delo v Zavarovalnici Sava?

Moje delo v Zavarovalnici Sava je vodenje prodajnega tima. Prodajni tim sestavlja skupina rednih zastopnikov in poslovnih partnerjev (agencij) z vsemi njihovimi sodelavci. Kot vodja prodajnega tima vodim sodelavce skozi različne procese in aktivnosti, ki jih izvajamo z namenom doseganja vseh zastavljenih ciljev. Spremljam njihovo delo, jim nudim pomoč pri izvajanju prodajnih razgovorov, ki jih imajo s svojimi strankami, jim pomagam pri urejanju korespondence, izvajam različna izobraževanja in vodim skupne sestanke. Zelo pomembno je, da znam svoje sodelavce motivirati, jim nuditi oporo, jih razumeti in čutiti. Verjamem, da je empatija do sodelavcev za dobre medsebojne odnose in doseganja vseh zastavljenih ciljev ključnega pomena.

4.Kaj ti je pri tvojem delu najbolj všeč?

Pri svojem delu obožujem to, da lahko delam z ljudmi – bodisi s sodelavci bodisi s strankami. Sem komunikativna, energična, rada pomagam in predajam znanje, zato je to delo kot nalašč zame. Največja nagrada za dobro opravljeno delo so zame zadovoljne stranke in srečni, motivirani sodelavci, ki se trudijo dosegati zastavljene cilje in včasih narediti še tisto nekaj več, izven okvirjev.

5.Kako bi opisala svoj kolektiv/sodelavce?

Skupina sodelavcev, s katerimi delam, ima izjemno moč sodelovanja. Želje po uspehu in doseganju ciljev so neustavljive, so zelo pozitivno naravnani in so si pripravljeni pomagati. Vsak je odličen na svojem področju, medgeneracijske razlike med njimi pa jim pomagajo pri premagovanju ovir in sprejemanju novosti. Skupaj tvorimo celoto in žanjemo izjemne rezultate.

6.Kaj bi svetovala nekomu, ki si želi graditi kariero na tem področju?

Vsakemu posamezniku, ki želi graditi kariero na tem področju, priporočam, da najprej predela vsa strokovna izobraževanja, spozna produkte in tehnike prodaje. To je osnova, na kateri se gradi dober vodja, ki lahko kasneje skupino uspešno vodi in usmerja. Pri svojem delu naj bo zavzet, vztrajen, radoveden, predvsem pa se mora znati hitro prilagajati spremembam. Treba si je dobro organizirati svoj čas, saj hkrati delujemo na več področjih, zato pride dobra časovna razporeditev še kako prav. Najbolj pomembno pa je, da pozitivno razmišlja o podjetju, v katerem je zaposlen, o svojih sodelavcih, poslovnih partnerjih in nenazadnje o sebi, torej osebi, ki je nenehno v stiku z vsemi prej navedenimi. Nikakor pa ne smemo pozabiti tudi na dobro mero empatije.

Jernej Gostiša

KAJ MENI O NAS

Jernej Gostiša / samostojni zastopnik

1.Zakaj rad delaš v Zavarovalnici Sava?

Delo zastopnika me preprosto veseli. Rad delam z ljudmi in zavarovalništvo sem sprejel kot način življenja. Delo zastopnika ni poklic, ki bi ga opravljal od 8. do 16. ure, ampak je fleksibilno in predvsem plačano po učinkovitosti. Sam si torej razporejam urnik, zadnje čase pa poskušam omejiti tudi nenujne klice v popoldanskih in večernih urah. V pisarni v Logatcu sva trenutno dva zaposlena, ki se nadomeščava v času bolniške ali dopusta, tako da delo teče nemoteno. Zavarovalnica Sava kot delodajalec mi nudi podporo, možnost dodatnega izobraževanja, neformalna druženja in nagradna potovanja.

2.Na kratko opiši svojo karierno pot.

Na Zavarovalnico Maribor, predhodnico Zavarovalnice Sava, sem prišel z 22 leti. Prej sem kot študent delal v gostinstvu in sem v zavarovalništvo vstopil po naključju. Sedaj že upokojeni zastopnik je takrat urejal zavarovanje mojega prvega avtomobila in me po kratkem pogovoru prepričal, da sem poskusil z delom zastopnika. Začetek je bil zahteven, saj sem začel »iz nule«. Kljub temu sem v 16 letih ustvaril portfelj, ki se mi zdi izjemno uspešen, ob tem pa sem vesel, da sem še vedno uspel ohraniti ravnotežje med kariero ter časom za družino, prijatelje in dopust.

3.Kaj je tvoje delo v Zavarovalnici Sava?

Moje delo je tipično zastopniško. Na začetku sem večino strank dobil na terenu, kasneje pa sem jih navadil, da obnove sklepamo v pisarni ali pa na daljavo, kar mi omogoča večje število strank, kot bi jih lahko obdelal z obiskovanjem »od vrat do vrat«. Poleg sklepalnega dela mi nekaj časa vzamejo tudi pomoč strankam, ki se name obrnejo v primeru škod, obveščanje o poteku zavarovanj in ostala administrativna dela.

4.Kaj ti je pri tvojem delu najbolj všeč?

Čeprav ima fleksibilen urnik svoje prednosti in slabosti, sem se nanj zelo navadil, prav tako si težko predstavljam, da bi opravljal delo, ki ne bi bilo plačano od dejansko opravljenega dela (provizije). Kljub temu, da so stranke lahko zahtevne, včasih tudi negativno nastrojene proti zavarovalnicam, je delo z ljudmi zanimivo. Vedno je nekaj novega in nikoli ne veš, kako se bo prodajni pogovor zaključil. Všeč mi je tudi, da imamo zastopniki možnost doseganja nagradnega potovanja, ki ga ne bi zamenjal niti za višjo plačo.

5.Kako bi opisal svoj kolektiv/sodelavce?

Moj najožji sodelavec je samo eden. Z njim odlično sodelujeva, si med seboj pomagava in brez težav usklajujeva urnike. Enkrat na teden me v pisarni obišče tudi vodja prodajnega tima, s katerim sem sicer vsakodnevno v stiku in je top vodja. Širša ekipa je v Ljubljani.

6.Kaj bi svetoval nekomu, ki si želi graditi kariero na tem področju?

V hecu bi rekel, da če bo »štartal iz nič«, naj gre raje počet kaj drugega. A če se nekdo vidi v tem poklicu, je vse mogoče. Je pa po mojem mnenju potrebnih vsaj 5 let, da nekdo, ki nima »podedovanega« portfelja, pridobi dovolj strank, da lahko od svojega dela živi. Ljudje zastopnike prepogosto vidijo kot ljudi, ki so veliko po lokalih in imajo veliko prostega časa, a marsikdo, ki poskusi, ugotovi, koliko polic je treba mesečno skleniti, in si raje poišče delo v zaledju prodaje.

Področja, ki jih pokriva sektor prodaje

Področje prodaje premoženjskih zavarovanj

Področje prodaje premoženjskih zavarovanj skrbi za prodajo premoženjskih zavarovanj fizičnim osebam, sodeluje pri razvoju produktov, usposablja prodajnike na področju strokovnih in prodajnih znanj (coachingi, mentorstva, izobraževanja, delavnice za zaposlene in prodajno mrežo).

Področje prodaje osebnih zavarovanj

Področje prodaje osebnih zavarovanj skrbi za prodajo osebnih zavarovanj, vodi projekte in sodeluje pri razvoju produktov. Nudi strokovno podporo zaposlenim in mreži, usposablja prodajnike na področju strokovnih in prodajnih znanj (coachingi, mentorstva, izobraževanja, delavnice za zaposlene in prodajno mrežo).

Področje bančnega zavarovalništva

Področje bančnega zavarovalništva skrbi, da lahko naše partnerske banke prodajajo naša zavarovanja v svojih bančnih poslovalnicah, na spletu ali v svojih mobilnih bankah. Za banke po navadi razvijamo unikatne produkte, prilagojene bančnemu poslovanju, obiskujemo bančne poslovalnice in nudimo podporo bančnikom ter skrbimo, da so stranke bank ustrezno zavarovane.

Področje prodaje poslovnih zavarovanj

Področje prodaje poslovnih zavarovanj skrbi za prodajo zavarovanj pravnim osebam, sodeluje pri razvoju produktov, usposablja prodajnike na področju strokovnih in prodajnih znanj (coachingi, mentorstva, izobraževanja, delavnice za zaposlene in prodajno mrežo), sodeluje pri pripravi ponudb za javna naročila in ključne stranke, pripravlja ponudbe zahtevnejših poslovnih zavarovanj in skrbi za ključne stranke zavarovalnice.

Področje razvoja in podpore prodaji

Področje razvoja in podpore prodaji izvaja analize in meri prodajne rezultate, sodeluje pri razvoju in nadgradnji aplikacij za prodajo in podporo prodaji, nadzira in preverja sklenjene premoženjske zavarovalne pogodbe, nudi podporo prodajalcem in zavarovancem premoženjskih zavarovanj ter izvaja poprodajne aktivnosti in prevzem rizika. Sodeluje pri razvoju zavarovalnih produktov in vodi register prodajne mreže.

Poslovne enote

Poslovne enote skrbijo za zavarovalne posle, lokalno trženje in poprodajne aktivnosti. Podpirajo zastopnike in posredniške družbe ter vzdržujejo dober ugled zavarovalnice. Spremljajo uspešnost zastopnikov in škodne rezultate, sodelujejo pri reševanju večjih škod ter aktivno skrbijo za ključne stranke in poslovne partnerje.

Prosta delovna mesta

Preverite naša prosta delovna mesta in se prijavite na razpis. Dobrodošli.

29. 06. 2024 Dolenjska / primorska / koroška / notranjska / osrednjeslovenska / gorenjska / štajerska regija |

Samostojni svetovalec za osebna zavarovanja v družbi ZS Svetovanje (m/ž)

26. 06. 2024 Maribor |

Samostojni strokovni sodelavec za izterjavo (m/ž)

26. 06. 2024 Maribor |

Strokovni sodelavec za prodajo - skrbnik strank za prodajo poslovnih zavarovanj (m/ž)

28. 06. 2024 Maribor |

Specialist s PDI (m/ž)

25. 06. 2024 Ljubljana |

Vodja prodajnega tima (m/ž)

02. 07. 2024 Posavje |

Zastopnik začetnik (m/ž)

29. 06. 2024 Maribor / Celje |

Pravnik s PDI (m/ž)

Ne najdete primernega delovnega mesta? Oddajte svoj življenjepis in se vpišite v bazo kandidatov za zaposlitev.

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE