Pravna obvestila

Hitre povezave

Izjava o omejitvi odgovornosti za spletno stran Zavarovalnice Sava

SKLADNOST POSLOVANJA SE NA VSAKEM PODROČJU IN GLEDE VSAKE VSEBINE ZAGOTAVLJA PO NASLEDNJIH TEMELJNIH KORAKIH:

Lastnik spletnega mesta in domene www.zav-sava.si (v nadaljevanju spletno mesto Zavarovalnice Sava, d. d.) je Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d., Ulica Eve Lovše 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju Zavarovalnica Sava, d. d.). Zavarovalnica Sava, d. d., si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani www.zav-sava.si.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.

Niti Zavarovalnica Sava, d. d., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja delničarjem ali katerim koli tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Zavarovalnica Sava, d. d., prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov pridobljenih prek povezav, ki niso last Zavarovalnice Sava, d. d., in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

Vstop na spletno stran http://www.zav-sava.si pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če se s tem ne strinjate, vas prosimo, da te strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in znova pregledate veljavno Pravno obvestilo.

Vabimo vas, da si več o piškotkih preberete tukaj.

Izvajanje video nadzora

Zavarovalnica Sava v poslovnih objektih družbe izvaja videonadzor. Vse informacije o izvajanju videonadzora in način uveljavljanja pravic posameznikov, katerih osebni podatki se pri tem obdelujejo, so na voljo v Pravnem obvestilu o izvajanju videonadzora v poslovnih objektih.

Pravno obvestilo v zvezi z varstvom osebnih podatkov

V spodnjem dokumentu so v strnjeni obliki za naše stranke podane informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov posameznikov, skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, tudi GDPR), z dodatnimi informacijami pa se lahko seznanite pod Zasebnost.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Zavarovalnica Sava, d. d., imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani.

To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Zavarovalnice Sava, d. d., prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene.

Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Plačilo s kartico na spletu

V primeru spletnega plačila se za plačevanja s kartico uporablja aplikacija WSPay. WSPay je varen sistem spletnega plačevanja, plačila se izvajajo v realnem času s kreditnim in debetnim karticam ter drugimi plačilnimi metodami. WSPay kupcu in trgovcu zagotavlja varen vpis in prenos vnesenih podatkov o kartici, kar potrjuje PCI DSS certifikat, ki ga ima WSPay. WSPay uporablja 256-bitni šifrirni SSL certifikat in kriptografski protokol TLS 1.2 kot najvišjo stopnjo varovanja podatkov pri vpisu in prenosu podatkov.

Za namene plačila zbiramo le tiste nujne osebne podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje obveznosti WSPay.

Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA

FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini so Združene države Amerike sprejele 18. 3. 2010, s pričetkom veljavnosti od 1. 7. 2014. Namen FATCA je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA, z uvedbo sistema poročanja podatkov s strani finančnih institucij o takšnem premoženju.

FATCA zahteva od ne-ameriških finančnih institucij izvedbo identifikacije ameriških imetnikov finančnih računov in podjetij, v katerih so obvladujoče osebe ameriški davčni zavezanci in izvedbo poročanja o finančnem premoženju takšnih oseb.

V primeru, da posamezna finančna institucija ne bi sodelovala v FATCA sistemu, bo podvržena posebni FATCA obdavčitvi v višini 30 % na vsa obdavčljiva plačila iz ZDA, ne glede na to ali bo prejemnik plačila finančna institucija sama ali bodo prejemniki plačila njene stranke.

Za odpravo domačih pravnih ovir in zmanjšanje bremen za izvajanje FATCA zahtev je ameriško Finančno ministrstvo (U.S. Treasury) v sodelovanju z drugimi državami oblikovalo vzorčni meddržavni sporazum v več različicah. Sporazum med Vlado RS in Vlado ZDA o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA je bil podpisan 2. junija 2014. Sporazum temelji na vzorčnem sporazumu 1 z vgrajeno vzajemnostjo v avtomatični izmenjavi podatkov med državama in podrobneje opredeljuje obveznosti slovenskih finančnih institucij in Davčne uprave RS v zvezi z izvajanjem FATCA.

V skladu s Sporazumom se je Zavarovalnica Sava, d. d., registrirala pri ameriški davčni upravi (IRS) s FATCA statusom "Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija".

GIIN (Globalna posredniška identifikacijska številka) za Zavarovalnico Sava , d. d., je 54YL9X.00000.LE.705
GIIN (Globalna posredniška identifikacijska številka) za Zavarovalnico Sava, d. d., Podružnica Hrvaška je 54YL9X.00000.BR.191

Zavarovalnica Sava, d. d., za potrebe izvajanja pravil FATCA deluje kot Vodilna finančna institucija v okviru FATCA skupine Save Re. Več informacij najdete na tej povezavi.

Zavarovalnica Sava, d. d., je skladna z zahtevami FATCA in jih izvaja od 1. 7. 2014 dalje. Pri tem ne izvaja pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ali storitev v zvezi z urejanjem davčnih obveznosti oseb v Združenih državah Amerike.

Standard CRS - avtomatična izmenjava podatkov za davčne namene

Z namenom učinkovite zaščite davčnih prihodkov, je OECD, zgledujoč se po ameriški davčni zakonodaji, razvila nov standard za avtomatično izmenjavo informacij o finančnih računih v davčnih zadevah – t.i. CRS, ki je že vključen tudi v zakonodajo EU.

Slovenija je ena izmed držav in jurisdikcij podpisnic večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih, ki se je zavezala k sprejemu novega mednarodnega standarda avtomatične izmenjave informacij za davčne namene. V ta namen je bila sprejeta novela Zakona o davčnem postopku ZdavP-2, v katero je Slovenija v celoti implementirala standard avtomatične izmenjave podatkov.

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE