Za uspeh sta potrebni dve komponenti – izkušnje in prava priložnost. Slednje, ko pride, nikakor ne smemo izpustiti.

Ponujamo vam novo priložnost. Je morda prava za vas?

V Zavarovalnici Sava iščemo sodelavca/-ko na delovnem mestu

Strokovni/-a sodelavec/-ka za splošne zadeve

Kraj opravljanja dela: Maribor

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • najmanj srednješolska izobrazba (V. stopnja),
 • poznavanje dela z računalnikom,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • 2 leti delovnih izkušenj,
 • zaželeno znanje angleškega ali nemškega jezika.

Ste se v opisu našli in vas zanima kakšno delo opravlja strokovni sodelavec za splošne zadeve v Oddelku operativne podpore?

V nadaljevanju na kratko opisujemo odgovornosti:

 • vodenje zahtevnejših evidenc za potrebe področja splošnih zadev (vhodna in izhodna pošta družbe, digitalizacija, e-arhiv)
 • upravljanje z evidencami, premičninami,
 • opravljanje sorodnih del in nalog, ki so povezane z deli in nalogami po tem opisu, če tako določi nadrejeni,
 • opravljanje drugih aktivnosti organizacijske enote v skladu z usposobljenostjo zaposlenega.

Kaj ponujamo:

 • stalno izobraževanje in izpopolnjevanje in
 • redno plačilo.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s poskusno dobo 6 mesecev, s polnim delovnim časom.

Vlogo z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev pošljite do 30. 11. 2020 na e-naslov razpisi@zav-sava.si, s pripisom Strokovni sodelavec za splošne zadeve.

O rezultatih izbire bomo prijavljene kandidate obvestili v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}