Predstavljamo Zavarovalnico Sava

Ime podjetja Zavarovalnica Sava,
zavarovalna družba, d. d.
Sedež Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor
Telefon 02 233 21 00, 080 19 20
E-naslov info@zav-sava.si
Število zaposlenih 1.404 (od tega 434 zastopnikov) 
Število poslovnih enot 9
Število predstavništev 9
Število zastopniških pisarn 86
Število zastopniških agencij (s. p. in d. o. o.) 358
Leto vpisa v sodni register  2016
Sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru reg. vl. 1/03762/00
Matična številka 5063400
Davčna številka SI44814631
Osnovni kapital

68.417.377,44 EUR

Organ, pristojen za zavarovalni nadzor Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana
   

Poslanstvo

Naše poslanstvo je predana skrb za neprestan napredek in ustvarjanje čim bolj kakovostnega življenja. Le tako lahko naši zaposleni in naši zavarovanci varno razvijajo svoje potenciale. To je mogoče doseči le s strokovnim in predanim odnosom do strank, poslovnih partnerjev in okolja, pri čemer sledimo najvišjim standardom.

Zavarovalnica Sava smo ljudje in kot druga največja zavarovalnica v regiji se zavedamo, da je zavarovanje mnogo več kot zavarovalna pogodba. Je odnos, ki ga je potrebno obojestransko spoštovati in negovati, da ta preide v trajno in stabilno partnerstvo, ki zagotavlja občutek varnosti.

Vizija 

Ustvarjamo sodobno, v družbo usmerjeno in trajnostno naravnano zavarovalnico.

Sodobno:

V Zavarovalnici Sava postavljamo v središče vseh svojih aktivnosti stranko, za njene potrebe pa razvijamo kakovostne in konkurenčne rešitve. Ponujamo kakovostne storitve in se učinkovito soočamo s tveganji, kar nas uvršča med najbolj zaupanja vredna podjetja v panogi. Kot enotna evropska zavarovalnica imamo pregledno urejen in sodobno organiziran sistem poslovanja, ki zagotavlja visokokakovostne storitve in dolgoročni razvoj.

V družbo usmerjeno:

Smo razumevajoč in zaupanja vreden partner. Prisluhnemo posamezniku in se poglobimo v odnos, saj se zavedamo, da so že majhne stvari tiste, po katerih se lahko razlikujemo. Z zagotavljanjem stabilnega in varnega poslovanja, strokovne usposobljenosti naših zaposlenih in s skrbjo za kakovostno življenje  posameznikov ter skupnosti, želimo biti stalnica v življenju naših partnerjev, strank in zaposlenih.

Trajnostno naravnano:

V Zavarovalnici Sava bomo poskrbeli, da ne boste nikoli sami, saj se z angažiranostjo in trudom vračamo v okolje, kjer poslujemo, ter se s posebnim posluhom posvečamo najbolj ranljivim.

Vrednote

Vrednote družbe spoštujemo na vseh področjih delovanja. Živimo jih pod sloganom Nikoli sami, tako v odnosu do zaposlenih, kot tudi navzven, do naših strank in okolja, kjer poslujemo.

Naše vrednote so:

 • spoštljiv, pošten in iskren odnos,
 • strokovnost,
 • etično in pregledno poslovanje,
 • dostopnost in odzivnost,
 • odgovornost.

O združitvi

Nova obljuba

Z ustanovitvijo združene zavarovalnice smo ustvarili novo, sodobno, digitalno in v družbo usmerjeno ter trajnostno naravnano zavarovalnico.

Novi časi

Nastala je druga največja zavarovalnica v regiji, ki bo spreminjala zavarovalništvo in ga prilagajala času ter potrebam posameznika in družbe. 

Prednosti združitve

Z združitvijo znanja in izkušenj prinašamo našim zavarovancem vrsto koristnih novosti in ugodnosti.

 • Več poslovnih enot, več cenilnih mest, po celotni Sloveniji.
 • Napredne storitve, ki zavarovancem omogočajo izredno enostavno in uporabniku prijazno poslovanje.
 • Še večja stabilnost in zanesljivost zavarovalne družbe.

Spremembe brez pretresov

Za zavarovance vseh združujočih se zavarovalnic se z združitvijo ne bo nič spremenilo.

 • Vaše zavarovalne police do izteka ostajajo v veljavi.
 • Razširili bomo prodajno in servisno mrežo.
 • Vsi postopki obnove in sklenitve zavarovanj ostajajo enaki.
 • Za novo blagovno znamko stojimo isti ljudje, zato bo za vaše zavarovanje skrbela ista ekipa svetovalcev, kot pred združitvijo.