Predstavljamo Zavarovalnico Sava

Zavarovalnica Sava je nastala z združitvijo Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia in hrvaških družb Velebit osiguranje ter Velebit životno osiguranje.

Ime podjetja Zavarovalnica Sava,
zavarovalna družba, d. d.
Sedež Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor
Telefon 02 233 21 00, 080 19 20
E-naslov info@zav-sava.si
Število zaposlenih 1.404 (od tega 434 zastopnikov) 
Število poslovnih enot 9
Število predstavništev 9
Število zastopniških pisarn 86
Število zastopniških agencij (s. p. in d. o. o.) 358
Leto vpisa v sodni register  2016
Sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru reg. vl. 1/03762/00
Matična številka 5063400
Davčna številka SI44814631
Osnovni kapital

68.417.377,44 EUR

Organ, pristojen za zavarovalni nadzor Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana
   

O združitvi

Nova obljuba

Z ustanovitvijo združene zavarovalnice smo ustvarili novo, sodobno, digitalno in v družbo usmerjeno ter trajnostno naravnano zavarovalnico.

Novi časi

Nastala je druga največja zavarovalnica v regiji, ki bo spreminjala zavarovalništvo in ga prilagajala času ter potrebam posameznika in družbe. 

Prednosti združitve

Z združitvijo znanja in izkušenj prinašamo našim zavarovancem vrsto koristnih novosti in ugodnosti.

  • Več poslovnih enot, več cenilnih mest, po celotni Sloveniji.
  • Napredne storitve, ki zavarovancem omogočajo izredno enostavno in uporabniku prijazno poslovanje.
  • Še večja stabilnost in zanesljivost zavarovalne družbe.

Spremembe brez pretresov

Za zavarovance vseh združujočih se zavarovalnic se z združitvijo ne bo nič spremenilo.

  • Vaše zavarovalne police do izteka ostajajo v veljavi.
  • Razširili bomo prodajno in servisno mrežo.
  • Vsi postopki obnove in sklenitve zavarovanj ostajajo enaki.
  • Za novo blagovno znamko stojimo isti ljudje, zato bo za vaše zavarovanje skrbela ista ekipa svetovalcev, kot pred združitvijo.