Poslovanje

FINANČNE INFORMACIJE  
Davčna številka SI44814631
Matična številka 5063400
Znesek osnovnega kapitala  68.417.377,44 EUR
Transakcijski računi:  
Klasična življenjska zavarovanja s - KS ŽZ – sklenjena z Zavarovalnico Maribor in Zavarovalnica Sava SI56 0247 0001 1030 576, odprt pri NLB
Klasična življenjska zavarovanja - KS - sklenjena z Zavarovalnico Tilia pred pripojitvijo k Zavarovalnici Maribor SI56 0297 0025 3102 362, odprt pri NLB
Klasična življenjska zavarovanja - KS 2 - sklenjena z Zavarovalnico Tilia pred pripojitvijo k Zavarovalnici Maribor SI5603121-1000756219, odprt pri SKB banki (pred pripojitvijo račun SI56 0315 0100 0596 106)
Naložbena življenjska zavarovanja - KSNT - sklenjena z Zavarovalnico Tilia pred pripojitvijo k Zavarovalnici Maribor SI56 03121-1000756316, odprt pri SKB banki (pred Pripojitvijo Zavarovalnice Tilia SI56 0315 0200 0048 216)

Naložena življenjska zavarovanja – KSNT - 1 - zavarovanja sklenjena z Zavarovalnico Maribor in Zavarovalnico Sava

SI56 0451 5000 1049 078, odprt pri Novi KBM

Naložbena življenjska zavarovanja -  KSNT - 2- Zajamčeni – zavarovanja sklenjena z Zavarovalnico Maribor in Zavarovalnico Sava SI56 0451 5000 1635 055, odprt pri Novi KBM
Naložbena življenjska zavarovanja -  KSNT - 2- Zajamčeni – zavarovanja sklenjena z Zavarovalnico Maribor in Zavarovalnico Sava

SI56 0451 5000 1786 666, odprt pri Novi KBM

Premoženjska in ostala zavarovanja

SI56 0451 5000 0512 086, odprt pri Novi KBM (pred Pripojitvijo Zavarovalnice Tilia SI56 0315 0100 0015 755)

E-račun

V Zavarovalnici Sava omogočamo izstavljanje elektronskega računa. Na njegovo prejemanje se lahko prijavite v svoji spletni banki. Pri tem je pomembno, da izberete pravilen TRR prejemnika in da vpišete podatke o sklicu, ki se nahajajo na vašem plačilnem nalogu.

Lastniška struktura

Zavarovalnica Sava je organizirana kot delniška družba in je v 100-odstotni lasti Save Re, d. d.

Nadzorni svet sestavljajo predstavniki delničarjev in zaposlenih.

Zavarovalnica Sava je 100-odstotna lastnica agencije za zavarovalno zastopanje
ZS Svetovanje, d. o. o. 

Letno poročilo

Bonitetna ocena

Dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti in finančne moči Zavarovalnice Sava, d. d., ocenjujeta bonitetni agencji Standard & Poor's in A.M. Best.

AGENCIJA OCENA SREDNJEROČNA NAPOVED DATUM OCENE POROČILO
Standard & Poor's A stabilna avgust 2018 .pdf