OSNOVNE FINANČNE INFORMACIJE

Davčna številka: SI44814631

Matična številka: 5063400

Znesek osnovnega kapitala: 68.417.377,44 EUR

TRANSAKCIJSKI RAČUNI:

  • Klasična življenjska zavarovanja s - KS ŽZ – sklenjena z Zavarovalnico Maribor in Zavarovalnica Sava: SI56 0247 0001 1030 576, odprt pri NLB
  • Klasična življenjska zavarovanja - KS - sklenjena z Zavarovalnico Tilia pred pripojitvijo k Zavarovalnici Maribor: SI56 0297 0025 3102 362, odprt pri NLB
  • Klasična življenjska zavarovanja - KS 2 - sklenjena z Zavarovalnico Tilia pred pripojitvijo k Zavarovalnici Maribor: SI5603121-1000756219, odprt pri SKB banki (pred pripojitvijo račun SI56 0315 0100 0596 106)
  • Naložbena življenjska zavarovanja - KSNT - sklenjena z Zavarovalnico Tilia pred pripojitvijo k Zavarovalnici Maribor: SI56 03121-1000756316, odprt pri SKB banki (pred Pripojitvijo Zavarovalnice Tilia SI56 0315
    0200 0048 216)
  • Naložena življenjska zavarovanja – KSNT - 1 - zavarovanja sklenjena z Zavarovalnico Maribor in Zavarovalnico Sava: SI56 0451 5000 1049 078, odprt pri Novi KBM
  • Naložbena življenjska zavarovanja - KSNT - 2- Zajamčeni – zavarovanja sklenjena z Zavarovalnico Maribor in Zavarovalnico Sava: SI56 0451 5000 1635 055, odprt pri Novi KBM
  • Naložbena življenjska zavarovanja - KSNT - 2- Zajamčeni – zavarovanja sklenjena z Zavarovalnico Maribor in Zavarovalnico Sava: SI56 0451 5000 1786 666, odprt pri Novi KBM Premoženjska in ostala zavarovanja: SI56 0451 5000 0512 086, odprt pri Novi KBM (pred Pripojitvijo Zavarovalnice Tilia SI56 0315 0100 0015 755)

E-RAČUN

V Zavarovalnici Sava omogočamo izstavljanje elektronskega računa. Na njegovo prejemanje se lahko prijavite v svoji spletni banki. Pri tem je pomembno, da izberete pravilen TRR prejemnika in da vpišete podatke o sklicu, ki se nahajajo na vašem plačilnem nalogu.

BONITETNA OCENA

Dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti in finančne moči Zavarovalnice Sava, d. d., ocenjujeta bonitetni agenciji Standard & Poor's in A.M. Best.

 

Agencija: Standard & Poor’s
Ocena: A
Srednjeročna napoved: Stabilna
Datum ocene: September 2022

Prenesite poročilo

Agencija: Standard & Poor’s
Ocena: A
Srednjeročna napoved: Stabilna
Datum ocene: Avgust 2021

Prenesite poročilo

Agencija: Standard & Poor’s
Ocena: A
Srednjeročna napoved: Stabilna
Datum ocene: Avgust 2020

Prenesite poročilo

Agencija: Standard & Poor’s
Ocena: A
Srednjeročna napoved: Stabilna
Datum ocene: Julij 2019

Prenesite poročilo

Agencija: Standard & Poor’s
Ocena: A
Srednjeročna napoved: Stabilna
Datum ocene: Avgust 2018

Prenesite poročilo

LASTNIŠKA STRUKTURA

Zavarovalnica Sava je organizirana kot delniška družba in je v 100-odstotni lasti Save Re, d. d.

Nadzorni svet sestavljajo predstavniki delničarjev in zaposlenih.

Zavarovalnica Sava je 100-odstotna lastnica agencije za zavarovalno zastopanje ZS Svetovanje, d. o. o.

LETNA POROČILA

OSTALE POVEZAVE

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}