Uprava družbe

 • Mag. David Kastelic, predsednik uprave
 • Mag. Primož Močivnik, namestnik predsednika uprave
 • Rok Moljk, član uprave
 • Miha Pahulje, član uprave
 • Robert Ciglarič, član uprave, delavski direktor

Nadzorni svet

 • Jošt Dolničar, predsednik nadzornega sveta, predstavnik delničarjev
 • Mag. Polona Pirš Zupančič, predstavnica delničarjev
 • Pavel Gojkovič, predstavnik delničarjev
 • Janez Komelj, predstavnik delničarjev
 • Mag. Aleš Perko, predstavnik zaposlenih
 • Branko Beranič, predstavnik zaposlenih

Sektorji

 • Lea Jerič, izvršna direktorica Sektorja trženja in prodaje
 • Marjana Kastelic, izvršna direktorica Sektorja premoženjskih zavarovanj
 • Andraž Hartman, izvršni direktor Sektorja osebnih zavarovanj
 • Uroš Lorenčič, izvršni direktor Sektorja škod
 • Tamara Zajec Balažič, izvršna direktorica Sektorja procesov in podpore poslovanju
 • Hermina Kastelec, izvršna direktorica Sektorja  financ
 • Mag. Darja Krajnc, izvršna direktorica Sektorja računovodstva
 • Matjaž Stražišar, izvršni direktor Sektorja informacijske tehnologije
 • Mojca Marinič, izvršna direktorica Sektorja splošnih zadev
 • Kristina Cvitanović in Tibor Kralj, direktorja Sektorja - Podružnice Hrvaška

Službe uprave

 • Andrej Šalamun, direktor Službe aktuarstva premoženjskih zavarovanj
 • Črto Kreft, direktor Službe aktuarstva osebnih zavarovanj
 • Lea Hafner Platovnjak, direktorica Službe za kontroling
 • Petar Škundrić, direktor Pravne službe
 • Maruška Vihar, direktorica Kadrovske službe in razvoja kadrov
 • Vida Primožič, direktorica Službe upravljanja tveganj
 • Jelica Miklavčič, direktorica Službe za skladnost poslovanja
 • Rinalda Klemenčič, pooblaščena s strani uprave družbe za vodenje Službe zavarovanj nove generacije
 • Jure Lesnik, direktor Službe kontaktno asistenčnega centra

Področja v Sektorju trženja in prodaje

 • Matevž Čuček, pomočnik izvršnega direktorja Sektorja trženja in prodaje
 • Gregor Štangelj, pomočnik izvršnega direktorja Sektorja trženja in prodaje
 • Stanislav Petek, direktor Področja prodaje premoženjskih zavarovanj
 • Marko Belič, direktor Področja razvoja tržne mreže
 • Zoran Živko, direktor področja prodaje osebnih zavarovanj
 • Tadej Šenk, direktor Področja bančnega zavarovalništva
 • Gregor Lednik, direktor Področja tržnega komuniciranja
 • Rinalda Klemenčič, direktorica Področja trženja zavarovanj in direktne prodaje 
 • Jože Groboljšek, direktor Področja prodaje poslovnih zavarovanj
 • Klavdija Šinkić, direktorica Področja razvoja tržne mreže poslovnih zavarovanj

Direktorji poslovnih enot

 • Valentino Mendek, PE Maribor
 • Nevenka Bevc, PE Ljubljana
 • Jože Klobčar, PE Novo mesto
 • Mag. Jurij Godec, PE Celje
 • Peter Slemenik, PE Slovenj Gradec
 • Nevenka Bevc (po pooblastilu), PE Kranj
 • Jožef Benkovič, PE Pomurje
 • Goran Simčič, PE Nova Gorica
 • Dean Hrvatin, PE Koper