UPRAVA DRUŽBE

Mag. David Kastelic, predsednik uprave

Mag. David Kastelic,
predsednik uprave

Mag. Primož Močivnik, član uprave

Mag. Primož Močivnik,
član uprave

Rok Moljk, član uprave

Rok Moljk,
član uprave

Robert Ciglarič, član uprave, delavski direktor

Robert Ciglarič, član uprave,
delavski direktor

Miha Pahulje, član uprave

Miha Pahulje,
član uprave

NADZORNI SVET

 • Jošt Dolničar, predsednik nadzornega sveta, predstavnik delničarjev
 • Mag. Polona Pirš Zupančič, predstavnica delničarjev
 • Pavel Gojkovič, predstavnik delničarjev
 • Janez Komelj, predstavnik delničarjev
 • Mag. Aleš Perko, predstavnik zaposlenih
 • Branko Beranič, predstavnik zaposlenih

SEKTORJI

 • Lea Jerič, izvršna direktorica Sektorja trženja in prodaje
 • Marjana Kastelic, izvršna direktorica Sektorja premoženjskih zavarovanj
 • Andraž Hartman, izvršni direktor Sektorja osebnih zavarovanj
 • Uroš Lorenčič, izvršni direktor Sektorja škod
 • Tamara Zajec Balažič, izvršna direktorica Sektorja procesov in podpore poslovanju
 • Hermina Kastelec, izvršna direktorica Sektorja financ
 • Mag. Darja Krajnc, izvršna direktorica Sektorja računovodstva
 • Matjaž Stražišar, izvršni direktor Sektorja informacijske tehnologije
 • Mojca Marinič, izvršna direktorica Sektorja splošnih zadev
 • Kristina Cvitanović in Tibor Kralj, direktorja Sektorja - Podružnice Hrvaška

SLUŽBE UPRAVE

 • Andrej Šalamun, direktor Službe aktuarstva premoženjskih zavarovanj
 • Črto Kreft, direktor Službe aktuarstva osebnih zavarovanj
 • Lea Hafner Platovnjak, direktorica Službe za kontroling
 • Petar Škundrić, direktor Pravne službe
 • Maruška Vihar, direktorica Kadrovske službe in razvoja kadrov
 • Vida Primožič, direktorica Službe upravljanja tveganj
 • Jelica Miklavčič, direktorica Službe za skladnost poslovanja
 • Rinalda Klemenčič, pooblaščena s strani uprave družbe za vodenje Službe zavarovanj nove generacije
 • Jure Lesnik, direktor Službe kontaktno asistenčnega centra

PODROČJA V SEKTORJU TRŽENJA IN PRODAJE

 • Matevž Čuček, pomočnik izvršnega direktorja Sektorja trženja in prodaje
 • Stanislav Petek, direktor Področja prodaje premoženjskih zavarovanj
 • Marko Belič, direktor Področja razvoja tržne mreže
 • Zoran Živko, direktor področja prodaje osebnih zavarovanj
 • Tadej Šenk, direktor Področja bančnega zavarovalništva
 • Gregor Lednik, direktor Področja tržnega komuniciranja
 • Rinalda Klemenčič, direktorica Področja trženja zavarovanj in direktne prodaje
 • Jože Groboljšek, direktor Področja prodaje poslovnih zavarovanj
 • Klavdija Šinkić, direktorica Področja razvoja tržne mreže poslovnih zavarovanj

DIREKTORJI POSLOVNIH ENOT 

 • Valentino Mendek, PE Maribor
 • Nevenka Bevc, PE Ljubljana
 • Jože Klobčar, PE Novo mesto
 • Mag. Jurij Godec, PE Celje
 • Peter Slemenik, PE Slovenj Gradec
 • Uroš Osterman (po pooblastilu), PE Kranj
 • Jožef Benkovič, PE Pomurje
 • Goran Simčič, PE Nova Gorica
 • Dean Hrvatin, PE Koper

 

OSTALE POVEZAVE

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

INFORMATIVNI IZRAČUN

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

INFORMATIVNI IZRAČUN

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}