Uprava družbe

 • Mag. David Kastelic, predsednik uprave
 • Mag. Primož Močivnik, član uprave
 • Rok Moljk, član uprave
 • Robert Ciglarič, član uprave, delavski direktor

Nadzorni svet

 • Jošt Dolničar, predsednik nadzornega sveta, predstavnik delničarjev
 • Mag. Polona Pirš Zupančič, predstavnica delničarjev
 • Pavel Gojkovič, predstavnik delničarjev
 • Janez Komelj, predstavnik delničarjev
 • Mag. Aleš Perko, predstavnik zaposlenih
 • Branko Beranič, predstavnik zaposlenih

Sektorji

 • Miha Pahulje, izvršni direktor Sektorja trženja in prodaje
 • Marjana Kastelic, izvršna direktorica Sektorja premoženjskih zavarovanj
 • Andraž Hartman, izvršni direktor Sektorja osebnih zavarovanj
 • Uroš Lorenčič, izvršni direktor Sektorja škod
 • Tamara Zajec Balažič, izvršna direktorica Sektorja procesov in podpore poslovanju
 • Hermina Kastelec, izvršna direktorica Sektorja  financ
 • Mag. Darja Krajnc, izvršna direktorica Sektorja računovodstva
 • Matjaž Stražišar, izvršni direktor Sektorja informacijske tehnologije
 • Mojca Marinič, izvršna direktorica Sektorja splošnih zadev
 • Kristina Cvitanović in Tibor Kralj, direktorja Sektorja - Podružnice Hrvaška

Direktorji služb uprave

 • Andrej Šalamun, Služba aktuarstva premoženjskih zavarovanj
 • Črto Kreft, Služba aktuarstva osebnih zavarovanj
 • Lea Hafner Platovnjak, Služba za kontroling
 • Petar Škundrić, Pravna služba
 • Aleš Tomažin, Služba upravljanja tveganj
 • Samo Červek, Služba za skladnost poslovanja
 • Robert Sraka, Služba zavarovanj nove generacije
 • Jure Lesnik, Služba kontaktno asistenčnega centra

Direktorji poslovnih enot

 • Valentino Mendek, PE Maribor
 • Nevenka Bevc, PE Ljubljana
 • Jože Klobčar, PE Novo mesto
 • Mag. Jurij Godec, PE Celje
 • Peter Slemenik, PE Slovenj Gradec
 • Lea Jerič, PE Kranj
 • Jožef Benkovič, PE Pomurje
 • Goran Simčič, PE Nova Gorica
 • Dean Hrvatin, PE Koper