UPRAVA DRUŽBE

Jošt Dolničar, predsednik uprave

Jošt Dolničar,
predsednik uprave

Mag. Primož Močivnik, član uprave

Mag. Primož Močivnik,
član uprave

Uroš Lorenčič, član uprave

Uroš Lorenčič,
član uprave

Robert Ciglarič, član uprave, delavski direktor

Robert Ciglarič, član uprave,
delavski direktor

Miha Pahulje, član uprave

Miha Pahulje,
član uprave

NADZORNI SVET

 • Marko Jazbec, predsednik nadzornega sveta, predstavnik delničarjev
 • Mag. Polona Pirš Zupančič, predstavnica delničarjev
 • Pavel Gojkovič, predstavnik delničarjev
 • Mag. Peter Skvarča, predstavnik delničarjev
 • Mag. Aleš Perko, predstavnik zaposlenih
 • Branko Beranič, predstavnik zaposlenih

SEKTORJI

 • Lea Jerič, izvršna direktorica Sektorja trženja in prodaje
 • Matevž Čuček, izvršni direktor Sektorja premoženjskih zavarovanj
 • Andraž Hartman, izvršni direktor Sektorja osebnih zavarovanj
 • Borut Radolič, izvršni direktor Sektorja škod
 • Darko Majhenič, po pooblastilu uprave vodi Sektor procesov in podpore poslovanju
 • Hermina Kastelec, izvršna direktorica Sektorja financ
 • Mag. Darja Krajnc, izvršna direktorica Sektorja računovodstva
 • Matjaž Stražišar, izvršni direktor Sektorja informacijske tehnologije
 • Mojca Marinič, izvršna direktorica Sektorja splošnih zadev
 • Kristina Cvitanović, direktorica Sektorja - Podružnice Hrvaška

SLUŽBE UPRAVE

 • Andrej Šalamun, direktor Službe aktuarstva premoženjskih zavarovanj
 • Črto Kreft, direktor Službe aktuarstva osebnih zavarovanj
 • Lea Hafner Platovnjak, direktorica Službe za kontroling
 • Aleksandra Fale, direktorica Pravne službe
 • Maruška Vihar, direktorica Kadrovske službe
 • Matej Skernišak, direktor Službe upravljanja tveganj
 • Jelica Miklavčič, direktorica Službe za skladnost poslovanja
 • Rinalda Klemenčič, direktorica Službe za inovacije in strateški marketing
 • Goran Žarić, direktor Službe kontaktno asistenčnega centra
 • Gianni Sokolič, direktor Službe za poslovanje z EU

PODROČJA V SEKTORJU TRŽENJA IN PRODAJE

 • Stanislav Petek, direktor Področja prodaje premoženjskih zavarovanj
 • Marko Belič, direktor Področja razvoja tržne mreže
 • Zoran Živko, direktor področja prodaje osebnih zavarovanj
 • Tadej Šenk, direktor Področja bančnega zavarovalništva
 • Gregor Lednik, direktor Področja tržnega komuniciranja
 • Jože Groboljšek, direktor Področja prodaje poslovnih zavarovanj

DIREKTORJI POSLOVNIH ENOT 

 • Valentino Mendek, PE Maribor
 • Nevenka Bevc, PE Ljubljana
 • Jože Klobčar, PE Novo mesto
 • Janez Mervič, PE Celje
 • Peter Slemenik, PE Slovenj Gradec
 • Uroš Osterman, PE Kranj 
 • Jožef Benkovič, PE Pomurje
 • Goran Simčič, PE Nova Gorica
 • Dean Hrvatin, PE Koper

 

OSTALE POVEZAVE

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}