POLITIKA ZASEBNOSTI

V Zavarovalnici Sava, zavarovalna družba, d.d. (v nadaljevanju: Zavarovalnica Sava) v središče našega poslovanja postavljamo vas, našega zavarovalca oziroma zavarovanca, s tem pa tudi skrb za vaše osebne podatke.

Z željo po dolgoročnem in korektnem poslovnem odnosu spoštujemo vašo zasebnost, zato varstvu vaših osebnih podatkov namenjamo izjemno pozornost.

Z osebnimi podatki ravnamo odgovorno in v celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z vzpostavljenimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje.

PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA OSEBNIH PODATKOV

KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJAVCA OSEBNIH PODATKOV:

Zavarovalnica Sava, d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor

Brezplačna telefonska številka: 080 19 20

Telefonska številka centrale: 02 23 32 100

E-naslov: info@zav-sava.si

Zavarovalnica Sava ima pooblaščeno oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dostopna po telefonu na številki 080 19 20 in po elektronski pošti na enaslovu: gdpr@zav-sava.si.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in/ali z uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 POLITIKA ZASEBNOSTI

Politika zasebnosti je povzeta v Pravnem obvestilu v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

The privacy policy is summarized in Legal Notice Concerning The Protection Of Personal Data.

 

IZVAJANJE VIDEONADZORA:

Zavarovalnica Sava v poslovnih objektih družbe izvaja videonadzor. Vse informacije o izvajanju videonadzora in način uveljavljanja pravic posameznikov, katerih osebni podatki se pri tem obdelujejo, so na voljo v Pravnem obvestilu o izvajanju videonadzora v poslovnih objektih.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI ZA SPLETNO STRAN ZAVAROVALNICE SAVA

SKLADNOST POSLOVANJA SE NA VSAKEM PODROČJU IN GLEDE VSAKE VSEBINE ZAGOTAVLJA PO NASLEDNJIH TEMELJNIH KORAKIH:

Lastnik spletnega mesta in domene www.zav-sava.si (v nadaljevanju spletno mesto Zavarovalnice Sava, d. d.) je Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor (v nadaljevanju Zavarovalnica Sava, d.d.). Zavarovalnica Sava, d.d., si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani www.zav-sava.si.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.

Niti Zavarovalnica Sava, d.d., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja delničarjem ali katerim koli tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Zavarovalnica Sava, d.d., prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov pridobljenih prek povezav, ki niso last Zavarovalnice Sava, d.d., in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

Vstop na spletno stran http://www.zav-sava.si pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če se s tem ne strinjate, vas prosimo, da te strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in znova pregledate veljavno Pravno obvestilo.

Vabimo vas, da si več o piškotkih preberete tukaj.

AVTORSKE PRAVICE

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Zavarovalnica Sava, d.d., imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani.

To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Zavarovalnice Sava, d.d., prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene.

Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

PLAČILO S KARTICO NA SPLETU

V primeru spletnega plačila se za plačevanja s kartico uporablja aplikacija WSPay. WSPay je varen sistem spletnega plačevanja, plačila se izvajajo v realnem času s kreditnim in debetnim karticam ter drugimi plačilnimi metodami. WSPay kupcu in trgovcu zagotavlja varen vpis in prenos vnesenih podatkov o kartici, kar potrjuje PCI DSS certifikat, ki ga ima WSPay. WSPay uporablja 256-bitni šifrirni SSL certifikat in kriptografski protokol TLS 1.2 kot najvišjo stopnjo varovanja podatkov pri vpisu in prenosu podatkov.

Za namene plačila zbiramo le tiste nujne osebne podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje obveznosti WSPay.

SPORAZUM O IZBOLJŠANJU SPOŠTOVANJA DAVČNIH PREDPISOV NA MEDNARODNI RAVNI IN IZVAJANJU FATCA

FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini so Združene države Amerike sprejele 18. 3. 2010, s pričetkom veljavnosti od 1. 7. 2014. Namen FATCA je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA, z uvedbo sistema poročanja podatkov s strani finančnih institucij o takšnem premoženju.

FATCA zahteva od ne-ameriških finančnih institucij izvedbo identifikacije ameriških imetnikov finančnih računov in podjetij, v katerih so obvladujoče osebe ameriški davčni zavezanci in izvedbo poročanja o finančnem premoženju takšnih oseb.

V primeru, da posamezna finančna institucija ne bi sodelovala v FATCA sistemu, bo podvržena posebni FATCA obdavčitvi v višini 30 % na vsa obdavčljiva plačila iz ZDA, ne glede na to ali bo prejemnik plačila finančna institucija sama ali bodo prejemniki plačila njene stranke.

Za odpravo domačih pravnih ovir in zmanjšanje bremen za izvajanje FATCA zahtev je ameriško Finančno ministrstvo (U.S. Treasury) v sodelovanju z drugimi državami oblikovalo vzorčni meddržavni sporazum v več različicah. Sporazum med Vlado RS in Vlado ZDA o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA je bil podpisan 2. junija 2014. Sporazum temelji na vzorčnem sporazumu 1 z vgrajeno vzajemnostjo v avtomatični izmenjavi podatkov med državama in podrobneje opredeljuje obveznosti slovenskih finančnih institucij in Davčne uprave RS v zvezi z izvajanjem FATCA.

V skladu s Sporazumom se je Zavarovalnica Sava, d. d., registrirala pri ameriški davčni upravi (IRS) s FATCA statusom "Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija".

  • GIIN (Globalna posredniška identifikacijska številka) za Zavarovalnico Sava , d.d., je 54YL9X.00000.LE.705.
  • GIIN (Globalna posredniška identifikacijska številka) za Zavarovalnico Sava, d. d., Podružnica Hrvaška je 54YL9X.00000.BR.191.
  • Zavarovalnica Sava, d. d., za potrebe izvajanja pravil FATCA deluje kot Vodilna finančna institucija v okviru FATCA skupine Save Re. Več informacij najdete na tej povezavi.
  • Zavarovalnica Sava, d. d., je skladna z zahtevami FATCA in jih izvaja od 1. 7. 2014 dalje. Pri tem ne izvaja pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ali storitev v zvezi z urejanjem davčnih obveznosti oseb v Združenih državah Amerike.

KORISTNE POVEZAVE

ZDA:

Slovenija:

EU Komisija:

OECD:

STANDARD CRS - AVTOMATIČNA IZMENJAVA PODATKOV ZA DAVČNE NAMENE

Z namenom učinkovite zaščite davčnih prihodkov, je OECD, zgledujoč se po ameriški davčni zakonodaji, razvila nov standard za avtomatično izmenjavo informacij o finančnih računih v davčnih zadevah – t.i. CRS, ki je že vključen tudi v zakonodajo EU.

Slovenija je ena izmed držav in jurisdikcij podpisnic večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih, ki se je zavezala k sprejemu novega mednarodnega standarda avtomatične izmenjave informacij za davčne namene. V ta namen je bila sprejeta novela Zakona o davčnem postopku ZdavP-2, v katero je Slovenija v celoti implementirala standard avtomatične izmenjave podatkov.

KORISTNE POVEZAVE

EU Komisija:

OECD:

EU Komisija:

OSTALE POVEZAVE

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}