Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo zunanje presoje kakovosti delovanja notranje revizije v družbah Zavarovalne skupine Sava

Vabimo vas k oddaji ponudbe za izvedbo neodvisne zunanje presoje kakovosti delovanja funkcije notranje revizije v letu 2024 v 12 družbah Zavarovalne skupine Sava. Obvladujoča družba Sava Re skupaj z odvisnimi družbami oblikuje Zavarovalno skupino Sava, ki sicer deluje v šestih državah regije Adria.

Služba notranje revizije Save Re, d.d. (SNR) je samostojna organizacijska enota, ki je funkcionalno in organizacijsko ločena od drugih organizacijskih enot Save Re (SRe). Administrativno poroča upravi Save Re, funkcijsko pa revizijski komisiji in nadzornemu svetu družbe. Tako je zagotovljena samostojnost in organizacijska neodvisnost delovanja SNR.

SNR v skladu z Zakonom o zavarovalništvu na podlagi pogodb o izločenem poslu za nedoločen čas izvaja ključno funkcijo notranje revizije naslednjih odvisnih družb: Zavarovalnica Sava, d.d., Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Sava pokojninska družba, d.d., in Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o.

Dodatno je bila v letu 2021 uvedena notranja revizija celotne skupine (Group Internal Audit), tudi v družbah Zavarovalne skupine Sava zunaj EU, in to na način, da SNR redno spremlja razvoj in kakovost notranjerevizijskih služb v odvisnih družbah, pri čemer jim zagotavlja potrebno strokovno pomoč, tudi v zvezi z izvajanjem programske podpore celovitemu procesu notranjega revidiranja na ravni Zavarovalne skupine Sava.

Dodatne podrobnosti in zahteve razpisa:

 • Neodvisno presojo (v nadaljevanju tudi: presoja) v skladu z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (v nadaljevanju tudi: Standardi) je treba izvesti v 12 družbah Zavarovalne skupine Sava, in sicer:
 1. Sava Re, d.d.;
 2. Zavarovalnica Sava, d.d. (izločen posel na SRe);
 3. Vita, življenjska zavarovalnica, d. d. (izločen posel na SRe);
 4. Sava pokojninska družba, d.d. (izločen posel na SRe);
 5. Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o. (izločen posel na SRe);
 6. Sava neživotno osiguranje (SRB), Beograd, Srbija (metodološko sodelovanje s Savo životno osiguranje);
 7. Sava životno osiguranje (SRB), Beograd, Srbija (metodološko sodelovanje s Savo neživotno osiguranje);
 8. Illyria (RKS), Priština, Kosovo (skupni revizor z Illyrio Life);
 9. Illyria Life (RKS), Priština, Kosovo (skupni revizor z Illyrio);
 10. Sava osiguruvanje (MKD), Skopje, Severna Makedonija;
 11. Sava penzisko društvo (MKD), Skopje, Severna Makedonija;
 12. Sava osiguranje (MNE), Podgorica, Črna gora.
 • Presojo je mogoče (ni pa zahtevano) izvesti v celoti na daljavo s pomočjo komunikacijskih orodij (elektronska pošta, videokonferenčni klici ipd).
 • Vseh 12 družb, ki bodo predmet presoje, uporablja enotno metodologijo dela in enotno programsko podporo celovitemu procesu notranjega revidiranja. Na ravni skupine mora izvajalec izdelati preglednico ključnih vsebin po družbah v skupini.
 • Neodvisno presojo načrtujemo v prvi polovici leta 2024, vključno z izdajo končnih poročil.
 • Ponudnik mora upoštevati Splošne pogoje poslovnega sodelovanja z družbo Sava Re, d.d., in se zavezuje k izpolnitvi vprašalnika o trajnostni naravnanosti družbe (ponudnika).

Če ste zainteresirani za izvedbo navedene storitve, nam prosim posredujte ponudbo, ki naj vključuje najmanj naslednje:

 • naziv izvajalca storitve;
 • izjavo o neodvisnosti in neobstoju nasprotja interesov;
 • navedbo vodje in članov ekipe, ki bo izvedla presojo (kratek CV z opisom njihovih strokovnih kvalifikacij in referenc pri izvedbi presoj); vodja presoje mora biti preizkušeni notranji revizor pri Slovenskem inštitutu za revizijo – SIR);
 • opis pristopa k izvedbi presoje, podrobnejši opis presoje (obseg posla);
 • predlog terminskega načrta izvedbe presoje;
 • vaše zahteve za izvedbo presoje;
 • vaš osnutek pogodbe, vključno z varovanjem zaupnosti podatkov (večstranska pogodba z vsemi družbami, razen z družbama na Kosovu, kjer se pripravi dodatna pogodba), podpisovanje z digitalnimi podpisi, razen na Kosovu);
 • seznam referenc izvedenih zunanjih presoj;
 • skupno fiksno ceno z vsemi vključenimi stroški in davkom za vsako od 12 družb iz razpisa;
 • plačilne pogoje.

Ponudbo prosim pošljete na e-naslov polonca.jugmauko@sava-re.si do vključno 30. 10. 2023. Pridržujemo si pravico, da dopolnimo obseg izvedbe presoje ali zahtevamo dodatna pojasnila oziroma dokumentacijo.

AKTUALNO

Ostale novice

Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo

Ponosni in hvaležni sporočamo, da ste nam potrošniki ponovno namenili čudovito priznanje - Zavarovalnica Sava je prejemnica naziva BestBuy Award za leti 2023/2024!

Ujemite edinstveno priložnost v mesecu varčevanja!

Ne zamudite edinstvene priložnosti, ki vam jo nudimo v okviru vašega naložbenega življenjskega zavarovanja, pri katerem ste izbrali izključno Sava Infond sklade.

Kako ravnati v primeru napovedi vremenskih ujm

Vreme nam v zadnjem mesecu žal nikakor ne prizanaša. Za vas smo zato strnili nekaj pomembnih in uporabnih informacij, ki so vam lahko v teh težkih vremenskih okoliščinah v pomoč pri preventivnem ravnanju v primeru toče, neurij in poplav.

Škoda zaradi poplav: najpogostejša vprašanja

Da bo prijava in obravnava škode kar najlažja, smo za vas odgovorili na nekaj najbolj pogostih vprašanj, za več informacij pa smo vam na voljo na 080 19 20.

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE