Ostala zavarovanja

Zavarovanje proti terorističnim dejanjem 

Zavarovanje krije uničenje, poškodovanje ali izginitev zavarovanih stvari zaradi terorističnega dejanja ali sabotaže.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Zavarovanje vloma

Zavarovanje vloma krije škodo, ki nastane na objektu, opremi in zalogah, zaradi posledice vloma in ropa, oziroma poskusa teh dejanj.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Zavarovanje stekla

Zavarovanje krije kakršnokoli razbitje stekla in steklu podobnih materialov.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Požarno zavarovanje civilnih in industrijskih rizikov

Pri požarnem zavarovanju so predmet zavarovanja objekti, oprema ter zaloge, ki so zavarovani za primer poškodovanja zaradi temeljnih (požar, strela, eksplozija, toča, vihar,...) in dodatnih (izliv  vode, poplava,...) požarnih nevarnosti. 

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Montažno zavarovanje

Na podlagi pogodbe o izvajanju gradbenih del, se zavarujejo temeljne in dodatne požarne nevarnosti, vlom, gradbena nezgoda ter odgovornost, ki lahko poškodujejo tako predmet pogodbe oziroma se v okviru del povzroči škoda tretji osebi.    

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Gradbeno zavarovanje

Na podlagi pogodbe o izvajanju montažnih del, se zavarujejo temeljne in dodatne požarne nevarnosti, vlom, montažna nezgoda, poskusni zagon ter odgovornost, ki lahko poškodujejo tako predmet pogodbe oziroma se v okviru del povzroči škoda tretji osebi.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Zavarovanje računalnikov

Zavarovanje računalnikov krije temeljne in dodatne požarne nevarnosti, strojelom ter nevarnost vloma in ropa.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Zavarovanje glasbenih instrumentov

Zavarovanje krije poškodovanje zavarovanih glasbenih instrumentov zaradi temeljnih in dodatnih požarnih nevarnosti, strojeloma ter nevarnost vloma.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Zavarovanje sončne elektrarne (fotonapetostne elektrarne)

Predmet zavarovanja so sončne elektrarne, ki se lahko zavarujejo proti poškodovanju zaradi temeljnih in dodatnih požarnih nevarnosti, vloma, strojeloma, obratovalnega zastoja in odgovornosti.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Zavarovanje slušnih aparatov

Zavarovanje krije poškodovanje slušnega aparata zaradi temeljnih in dodatnih požarnih nevarnosti, strojeloma in vloma.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Zavarovanje splošne civilne odgovornosti 

Krite so škode, ki jih tretej osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega dogodka (nesreče) in zanje odgovarja na podlagi zakona kot zasebnik v vsakdanjem življenju kamor spada tudi rekreativno ukvarjanje s športom ter kot imetnik živali.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Kavcijsko zavarovanje 

S kavcijskim zavarovanjem zavarovalnica upravičencu iz garantnega pisma jamči za izpolnitev obveznosti iz osnovnega posla, ki je razmerje med zavarovancem in upravičencem ter  nastane na podlagi pogodbe, razpisa ali zakonskih predpisov. 

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Zavarovanje zalog stvari proti fizičnim poškodbam 

Zavarovanje krije fizične poškodbe ali uničenje zalog stvari med postopkom izdelovanja, skladiščenja ter prevoza in prenosa teh stvari na območju zavarovanega obrata. 

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Strojelomno zavarovanje

Zavarovanje krije vsako nenando in nepričakovano uničenje ali poškodovanje predmeta zavarovanja. Predmet strojelomnega zavarovanja so lahko različni stroji, naprav in aparati, vključno z inštalacijami. 

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara 

Zavarovanje krije stalne stroške, ki jih zavarovanec ni mogel pokriti in dobiček iz poslovanja, ki ga zavarovanec ni mogel doseči, v kolikor je prišlo do škode zaradi temeljnih ali dodatnih požarnih nevarnosti. 

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Zavarovanje opreme v zakupu

Zavarovanje je namenjeno opremi katere lastnik je, na podlagi pogodbe o zakupu, lizing hiša. Zavarovanje zajema temeljne in dodatne požarne nevarnosti, strojelom ter nevarnost vloma.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Potresno zavarovanje

Predmet potresnega zavarovanja so lahko objekti, oprema in zaloge. Zavarovanje krije poškodovanje predmetov zavarovanja zaradi posledic potresa.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Kibernetsko zavarovanje 

Zavarovanje predstavlja zaščito premoženja zavarovanca ter ponuja pomoč zavarovancu v primeru kibernetskega vdora v njegov računalniški sistem (informacijsko-komunikacijsko tehnologijo). 

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Zavarovanje poklicne odgovornosti 

Krite so škode naročnikov storitve ali tretjih oseb, ki so posledica strokovne napake zavarovanca pri opravljanju registrirane dejavnosti ter za katere odgovarja na podlagi zakona. Zavarovanje lahko sklenete tudi za odvetnike, notarje, računovodje, revizorje, nepremičninske posrednike, pooblaščene arhitekte in inženirje, izvajalce zasebnega varovanja.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

Krite so škode, ki jih uveljavljajo tretje osebe zaradi napake oziroma nezadostne varnosti izdelka, ki ga dobavi/proda zavarovanec in ima za posledico poškodovanje oseb in/ali stvari. Zavarovanje lahko razširite še na razširjeno proizvajalčevo odgovornost in odgovornost zaradi odpoklica izdelkov s trga.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE