Nikoli sami

Naša filozofija »Nikoli sami« je močna obljuba zavarovalnice, na kateri bomo gradili družbeno odgovornost in jo uvajali v vse plasti našega delovanja, predvsem v naše zavarovance, ki nas bodo imeli vedno ob strani. Zavedamo se, da ne moremo zagotoviti življenja brez težav, prizadevali pa si bomo za družbo z manj skrbmi.

Naše vrednote so poštenost, zadovoljstvo, odgovornost, uspeh. Naša vizija, ki ji bomo sledili na vseh ravneh delovanja, je usmerjena k posamezniku. Naše poslanstvo ni le prodajanje zavarovanj, temveč celovita skrb za družbo in vsakega posameznika.