SEZNAM ZAVAROVANJ ODGOVORNOSTI

Zavarovanje splošne odgovornosti

Več o zavarovanju
Pogoji

Zavarovanje poklicne odgovornosti nepremičninskih posrednikov

Več o zavarovanju
Pogoji

Zavarovanje odgovornosti vodstvenih delavcev

Več o zavarovanju

Zavarovanje odgovornosti članov nadzornih svetov in poslovodstev gospodarskih družb

Več o zavarovanju
Pogoji

Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti

Več o zavarovanju
Pogoji

Zavarovanje odgovornosti zaradi odpoklica izdelkov s trga

Več o zavarovanju

Zavarovanje razširjene proizvajalčeve odgovornosti

Več o zavarovanju

 

POKLICNA ODGOVORNOST NOTARJEV

Več o zavarovanju

POKLICNA ODGOVORNOST RAČUNOVODIJ

Več o zavarovanju

POKLICNA ODGOVORNOST REVIZIJSKIH SLUŽB

Več o zavarovanju

Zavarovanje poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti
Več o zavarovanju
Pogoji

poklicna odgovornost odvetnikov

Več o zavarovanju

POKLICNA ODGOVORNOST SODNIH IZVRŠITELJEV

Več o zavarovanju

 

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

Pridobite ponudbo

{{claimText}}

{{title}}

{{zavText}}

{{claimText}}

SKLENITE ZAVAROVANJE OBNOVITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}