Zavarovanje z varčevalno komponento

Če ste kdaj poskušali najti dieto, ki resnično deluje, si zagotoviti več energije, ali najti šport, ki bi vam prinesel želene rezultate, ste hitro ugotovili, da je na voljo ogromno nasprotujočih si informacij. Kako torej veste, kaj je za vas najbolje?

Zagotovite si varnost in donosnost s sistemom aktivnega upravljanja imetja, ki sredstva razporeja med skladom DWS Garant 80 Dynamic in skladom Sklad ZS Garant 0,5 %.

 

DWS Garant 80 Dynamic

  • naložba v delniške sklade s potencialom doseganja visokih donosov,
  • DWS garantira, da VEP ob koncu meseca ne bo nižji od 80 % VEP ob koncu prejšnjega meseca.

Sklad DWS Garant 80 Dynamic upravlja družba DWS Investment S.A., ki dnevno spremlja gibanja na kapitalskih trgih in jamči, da vrednost točke sklada na zadnji trgovalni dan tekočega meseca ne bo nižja od 80 % vrednosti točke na zadnji trgovalni dan preteklega meseca.

Cilj upravljanja skladov je doseganje čim višje donosnosti ob hkratnem zagotavljanju opisane 80 % mesečne garancije. Upravljavec to dosega tako, da v veliki meri sredstva nalaga v delniške naložbe, kar omogoča visok potencial doseganja donosov. Predvidena donosnost sklada je 7 % letno* in je primerljiva z delniško donosnostjo.

*Dejanska realizirana donosnost je odvisna od gibanja svetovnih kapitalskih trgov in se od predvidene lahko razlikuje.

 

Sklad ZS Garant 0,5 %

  • varna naložbena strategija,
  • zajamčen donos 0,5 % letno.

S skladom ZS Garant 0,5 % smo zavarovanju Hibrid dodali varnost. Sklad ZS Garant 0,5 % upravlja Zavarovalnica Sava. Naložbena politika je usmerjena v varne naložbe, kot so državni vrednostni papirji kakovostnih izdajateljev ter bančni depoziti. Zavarovalnica Sava zagotavlja preudarno upravljanje imetja, zato sredstva, naložena v sklad, niso izpostavljena visokim naložbenim tveganjem. Sklad lahko ima tudi do 100 % sredstev v instrumentih denarnega trga. Poleg 100 % jamstva za sredstva, naložena v Sklad ZS Garant 0,5 %, Zavarovalnica Sava zagotavlja zmerne prihodnje donose, saj vrednost enote premoženja raste fiksno 0,5 % letno. Na ta način omogočamo doseganje izbranega naložbenega cilja tudi v časih negativnih borznih trendov.  

 

DWS investment

DWS Investments je del skupine Deutsche Bank in je eden izmed vodilnih evropskih upravljalcev vzajemnih skladov. V letu 2010 je podjetje prejelo prestižno nagrado neodvisne bonitetne hiše Morningstar Fund Awards v kategoriji "Best Large Fixed Income House". Podjetje vsako leto prejema tudi številne prestižne nagrade za posamezne sklade, kakor tudi za podjetje kot celoto, od različnih neodvisnih organizacij, kar potrjuje kakovost upravljanja sredstev. Doslej mu je zaupalo več kot štiri milijone vlagateljev iz vsega sveta.

INFORMATIVNI IZRAČUN

 

Davčne ugodnosti

Prihodek iz naslova življenjskega zavarovanja pri fizičnih osebah ni obdavčen, če zapade v izplačilo po preteku več kot 10 let od začetka zavarovanja. Pogoj za to je, da je zavarovalec zavarovanja hkrati tudi upravičenec za izplačilo in da ni bil zahtevan odkup pred potekom 10 let od sklenitve zavarovanja. Prav tako ni obdavčeno izplačilo zavarovalne vsote za smrt zavarovane osebe. Življenjska zavarovanja, sklenjena za dobo 10 let in več, so oproščena tudi plačila 8,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov.

 

 

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE