IZBIRATE LAHKO MED TREMI NALOŽBENIMI STRATEGIJAMI

 
IZBIRA-SKLADOV

1. INDIVIDUALNA IZBIRA NALOŽBENEGA PORTFELJA

Prednosti za vlagatelje pri izbiri naložbenega portfelja:

  • Izbira portfelja, ki ustreza vašim naložbenim pričakovanjem (delniški ali uravnoteženi naložbeni portfelj).
  • Z izbiro portfelja lahko vlagatelj doseže ustrezno geografsko in sektorsko razpršenost naložb, ki je ključ do dolgoročnega uspeha na kapitalskih trgih.
  • Skupina upravljalcev bo redno spremljala in obravnavala posamezne portfelje (košarice skladov).
  • Oblikovanje in ustrezno prilagajanje sestave portfelja skladov (vaše košarice skladov) glede na trenutno stanje in pričakovanja na kapitalskih trgih.

IZBIRATE LAHKO MED:

DELNIŠKIM NALOŽBENIM PORTFELJEM

Gre za aktivno upravljano košarico skladov Krovnega sklada Infond, ki je sestavljena iz 100% delniških skladov ne glede na dogajanje na kapitalskih trgih.

Tveganje delniškega naložbenega portfelja je ustrezno tveganjem na delniških trgih.

 

URAVNOTEŽENIM NALOŽBENIM PORTFELJEM

Gre za aktivno upravljano košarico skladov Krovnega sklada Infond. Strukturo uravnoteženega naložbenega portfelja predstavljajo delniški podskladi med 40 % in 60 % ter obvezniški podskladi, podskladi denarnega trga in mešani podskladi med 60 % in 40 %.

Tveganje portfelja ustreza kombinaciji tveganj na delniških, obvezniških trgih in trgih denarnih sredstev.

Naložbene strategije Naložbene strategije

 

Vsak naložbeni portfelj ima svojo naložbeno usmeritev in je lahko sestavljen iz največ petih skladov, ki jih upravlja Sava Infond (upravljavec skladov). Izbira skladov in delež sredstev, ki se vežejo na sklad, se lahko spreminja (struktura portfelja) v skladu z naložbenimi usmeritvami (aktivno upravljanje). Naložbena politika in tveganje posameznega sklada je podrobneje opredeljena v prospektu, ki se nahaja na spletni strani družbe za upravljanje Sava Infond, d. o. o. (www.infond.si), in na spletni strani zavarovalnice (zav-sava.si).

2. VARČEVALNI CILJI

Ob izbiri naložbene strategije varčevalni cilji se sredstva, namenjena varčevanju, vlagajo v delniški naložbeni portfelj in uravnoteženi naložbeni portfelj. 

2. 1. NALOŽBENO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE IN JUNIOR ŠTIPENDIJSKO NALOŽBENO ZAVAROVANJE

V delniškem naložbenem portfelju se sredstva plemenitijo do poteka 60 % izbrane zavarovalne dobe. Po poteku 60 % izbrane zavarovalne dobe (zaokroženo navzgor na cela leta) se opravi samodejni prenos premoženja iz delniškega v uravnoteženi naložbeni portfelj, v katerega se začnejo vlagati tudi nova sredstva namenjena varčevanju. O spremembi naložbenega portfelja vas bomo obvestili. Strategijo varčevalni cilji je možno izbrati samo ob sklenitvi zavarovanja. 

PRIMER

2.2 modra naložba


Sredstva, namenjena varčevanju, se glede na izbrano varčevalno dobo vlagajo v delniški naložbeni portfelj in uravnoteženi naložbeni portfelj. V delniškem naložbenem portfelju se sredstva plemenitijo do poteka 60 % izbrane dobe varčevanja. Po poteku 60 % izbrane dobe varčevanja se privarčevana sredstva prenesejo v uravnoteženi naložbeni portfelj, v katerega se začnejo vlagati tudi nova sredstva namenjena varčevanju.

PRIMER

3. IZBIRA SKLADOV

Naložbeno strategijo lahko oblikujete tudi sami z izbiro skladov iz naše ponudbe. Izbirate lahko med
skladi v spodnji tabeli ali pa svoja sredstva plemenitite v internem skladu Zavarovalnice Sava, Zavarovalnica
Sava Zajamčeni. Slednji zagotavlja donosno upravljanje premoženja z zagotovljenim donosom v višini
najmanj 1,5 % letno. Poleg 100% jamstva za sredstva, vplačana v sklad, ta zagotavlja tudi zmerne
prihodnje donose.

 

AKTUALNI SKLADI

Več informacij o skladih najdete na spletnih straneh upravljavcev.

Ocenite spletne strani

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

INFORMATIVNI IZRAČUN

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

INFORMATIVNI IZRAČUN

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}