NIKOLI SAMI
V ŽIVLJENJU

Vseživljensko naložbeno zavarovanje Moj življenjski Plus

Sklenite Vseživljenjsko naložbeno zavarovanje Moj življenjski Plus, s katerim boste v različnih življenjskih obdobjih poskrbeli za osnovno varnost sebe in svojih bližnjih.

Zakaj skleniti zavarovanje?

 • Sklenete ga lahko brez preverjanja zdravstvenega stanja in zdravniškega pregleda kar do 80. leta starosti. 
 • Omogoča delno izplačilo privarčevanih sredstev za vaše otroke in vnuke, pri čemer lahko ohranite zavarovalno zaščito (bonus predujem). 
 • Prava kombinacija zavarovalne zaščite za primer naravne in nezgodne smrti že od 20 € mesečno.
 • Zavarovalno zaščito lahko nadgradite z dodatnimi zavarovanji Nezgoda Plus in Zdravstvo Plus, ki vključuje Pomoč na domu in prevozi ter Zdravnika na daljavo.

Promo image

Komu je namenjeno?

Zavarovanje lahko sklenete med 40. in 80. letom starosti. Ob sklenitvi zavarovanja ne preverjamo vašega zdravstvenega stanja, prav tako vas ne napotimo na zdravniški pregled.

Zavarovanje smo razvili tako za tiste, ki si želite temeljne varnosti oziroma zavarovalne zaščite že s 20 € mesečno, kot za tiste, ki bi želeli poudariti varčevalni del s premijo nad 40 € mesečno.

Zavarovanje plačujete do konca zavarovalnega leta, v katerem zavarovanec dopolni 90 let. Pristopne starosti in z njimi povezan obseg zavarovalnega kritja smo razdelili v štiri starostne skupine, in sicer:

 • 1. starostni razred: 40–49 let

 • 2. starostni razred: 50–59 let

 • 3. starostni razred: 60–69 let

 • 4. starostni razred: 70–80 let

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje za primer smrti nima dobe zapadlosti – je vseživljensko zavarovanje.  
Kritje za nezgodno smrt preneha ob poteku zavarovalnega leta, v katerem zavarovanec dopolni 90 let.

Kaj vključuje?

Zavarovanje vključuje osnovno varnost v primeru naravne in nezgodne smrti, s čimer boste v primeru najhujšega finančno razbremenili svoje najbližje. Hkrati pa boste že z nizkimi vložki lahko tudi varčevali v skladih

Več o vključenih storitvah lahko preberete spodaj.

Promo image

Smrt ali nezgodna smrt

Kritje smrti ali nezgodne smrti sestavljajo vnaprej določene kombinacije zavarovalnih vsot.

Kombinacije zavarovalnih vsot

Pristopna starost v letih Mesečna premija brez nadomestil Zavarovalna vsota za primer smrti Zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti

40-49

 

 

20 €

 

30 €

 

40-200 €

3.000 €

 

3.500 €

 

4.000 €

9.000 €

 

10.500 €

 

12.000 €

50-59

 

 

 

 

20 €

 

30 €

 

40-200 €

2.500 €

 

3.000 €

 

3.500 €

7.500 €

 

9.000 €

 

10.500 €

60-69

20 €

 

30 €

 

40-200 €

2.000 €

 

2.500 €

 

3.000 €

6.000 €

 

7.500 €

 

9.000 €

70-80

 

 

 

 

20 €

 

30 €

 

40-200 €

1.200 €

 

1.800 €

 

2.500 €

2.400 €

 

3.600 €

 

5.000 €

Varčevanje

Zavarovanje omogoča varčevanje v skladih Sava Infond brez dobe poteka. Višina vaših privarčevanih sredstev je odvisna predvsem od višine mesečne premije, priporočljivo pa je, da ta znaša vsaj 40 €. Varčujete lahko tudi z minimalno mesečno premijo, ki znaša 20 €.

Varčevalni del vam zagotavlja tudi Bonus predujem. To pomeni, da lahko določen del svojih privarčevanih sredstev po treh letih trajanja in plačevanja dvignete v obliki Bonus predujma brez stroškov odobritve. Namenite ga svojim otrokom ali vnukom brez skrbi pred izgubo zavarovalne zaščite, saj vam bomo z analizo vaše police predlagali najvišjo možno višino predujma, s katero boste lahko ohranili zavarovalno zaščito. 

Petra pri svojih 55 letih sklene Vseživljensko zavarovanje Moj Življenski Plus z mesečno premijo 30 evrov. Pri starosti 63 let jo razveseli novica, da bo postala babica. Ob rojstvu vnuka Nika prvič zaprosi za Bonus predujem, zato pokliče svetovalca, pri katerem je sklenila zavarovanje.

Petra se je skupaj s hčerko Evo sestala s svetovalcem in izpolnili sta prijavo.

Zavarovalnica je na podlegi prejete vloge brezplačno analizirala in izračunala višino predujma.

Petra je prejela plačilo v višini 1.546 evrov.

Na ta način je novo pečena babica hčeri pomagala pri nakupu opreme za novorojenčka.

Petra je po izplačilu Bonus predujma ohranila zavarovalno vsoto za smrt v višini 3.000 evrov, ki jo je imela ob sklenitvi zavarovanja.
 
Pristopna starost 55 let
Mesečna premija 30 €
Bonus predujem izplačan v začetku meseca 97 meseca
Maksimalna višina bonus predujma 1.546 €
Stara zavarovalna vsota za primer smrti 3.000 €
Nova zavarovalna vsota za primer smrti 3.000 €

Naložbene strategije varčevanja

Ob sklenitvi zavarovanja izberete eno izmed treh naložbenih strategij, ki jih lahko kadar koli tudi spremenite.  

Izbirate lahko med delniškim, uravnoteženim ali defenzivnim naložbenim portfeljem.

Naložbene portfelje smo sestavili iz skladov upravljalca Sava Infond. Ta določa tudi vsakokratno izbiro skladov in delež sredstev, ki se vežejo nanje.

Spremembo izbranega naložbenega portfelja lahko predlagate kadar koli, pri tem pa lahko pride tudi do prenosa premoženja. 

Kot zavarovalec lahko izberete strategijo Vseživljenjski naložbeni cilj, v okviru katere nas pooblastite, da ob sklenitvi glede na vašo pristopno starost določimo razporeditev bodoče alocirane premije po polici (glede na trenutno strukturo naložbenega portfelja). Prav tako pa vam naložbena strategija omogoča samodejno prehajanje med portfelji, ki ustrezajo vaši doseženi starosti v času trajanja zavarovanja. S tem prihranite čas in se izognete spremljanju dogajanja na kapitalskih trgih.
 
Starost zavarovanca Naložbeni portfelj 
40–49 let Delniški naložbeni portfelj 
50–59 let Delniški naložbeni portfelj 
60–69 let  Delniški naložbeni portfelj 
70–79 let  Uravnoteženi naložbeni portfelj 
80 let in več  Defenzivni naložbeni portfelj 

Izberete lahko največ pet skladov iz ponudbe upravljalca Sava Infond, pri tem pa morate poskrbeti, da v posamezni sklad razporedite vsaj 10 % alocirane premije.
 
Vrsta sklada Investicijska usmerjenost Upravljavec Vzajemni sklad Delež delnic
Obezniški globalni Sava Infond Infond Obvezniški-EUR 0 %
Mešani globalni Sava Infond Infond Globalni uravnotežen od 35 % do 65 %
Mešani globalni Sava Infond Infond Globalni defenzivni od 35 % do 65 %
Delniški globalni Sava Infond Infond Globalni delniški od 85 % do 100 %
Delniški globalni Sava Infond Infond Razviti trgi od 85 % do 100 %
Delniški globalni Sava Infond Infond Družbeno odgovorni od 85 % do 100 %
Delniški globalni Sava Infond Infond Dividendni od 85 % do 100 %
Delniški regijski Sava Infond Infond Trgi v razvoju od 80 % do 100 %
Delniški regijski Sava Infond Infond Evropa od 80 % do 100 %
Delniški regijski Sava Infond Infond ZDA od 80 % do 100 %
Delniški regijski Sava Infond Infond Kitajska od 85 % do 100 %
Delniški sektorski Sava Infond Infond Surovine in energija od 80 % do 100 %
Delniški sektorski Sava Infond Infond Zdravstvo od 85 % do 100 %
Delniški sektorski Sava Infond Infond Tehnologija od 80 % do 100 %
Delniški sektorski Sava Infond Infond Megatrendi od 85 % do 100 %

Več informacij o skladih najdete na spletnih straneh upravljavca.

Zakaj so zavarovanje sklenili drugi?

 • To je vseživljenjsko zavarovanje, kar pomeni, da ste z njim zavarovani do smrti.
 • To je sodoben produkt, ki nudi kombinacijo varčevanja in zavarovanja v vseh življenjskih obdobjih.
 • Zavarovanju lahko priključite štiri dodana inovativna zavarovanja, namenjena opolnomočenju zavarovancev v zrelem obdobju.
 • Zavarujete se lahko kadar koli med 40. in 80. letom starosti in brez zdravniškega pregleda ali vprašanj o zdravstvenem stanju.
 • Zavarovanje omogoča izplačilo Bonus predujma – delno izplačilo privarčevanih sredstev ob pomembnih življenjskih dogodkih otrok ali vnukov brez nižanja zavarovalne vsote in brez stroškov odobritve.
 • Zavarujete se lahko že za 20 € mesečno, če pa želite poudariti varčevalni del, predlagamo najmanj 40 € mesečne premije. 
Person image

Zavarovanje v praksi

Zavarovanje Moj življenjski plus je koristilo že mnogim ljudem v različnih starostnih obdobjih. 73-letni gospod iz Velenja je bil prestar za večino zavarovanj, zato je sklenil zavarovanje Moj življenjski plus, ki omogoča visoke pristopne starosti. Prav tako je sklenil dodatni zavarovanji Pomoč na domu in prevozi ter Zdravnik na daljavo, ki mu nudita samostojnost tudi v zrelem življenjskem obdobju.

Več let po upokojitvi sem opazil, da včasih potrebujem kakšno pomoč, še posebej, ko nastopi bolezen. Zato sem pred leti sklenil zavarovanje Moj življenjski plus skupaj z zavarovanjem Pomoč na domu in prevozi, ki mi zagotavlja pomoč, ko jo potrebujem, predvsem pa več samostojnosti. Pa še varčujem lahko za vnučke.

Oskar
Vsebina objavljena na spletni strani je splošnega informativnega značaja. Podrobna vsebina Asistenc in Zavarovanj je opredeljena v zavarovalnih pogojih.
NADGRADITE ZAVAROVANJE

Priključite lahko tudi štiri inovativna dodatna zavarovanja

Zavarovanje Nezgoda plus

Zavarujte izbrane rizike, ki so prilagojeni zreli populaciji. Izbirate lahko med kritji, kot so nezgodna invalidnost, dnevna odškodnina ob nezgodi, nadomestilo zaradi zloma kosti, mesečna nezgodna renta, nadomestilo zaradi težjih posledic ugriza klopa.

PREBERITE VEČ

 

Asistenca Zdravnik na daljavo

Vam in vašim družinskim članom, ki živijo z vami, bomo omogočili oddaljen posvet z zdravnikom splošne ali družinske medicine v primerih nenujnih zdravstvenih stanj. 

PREBERITE VEČ

 

Zavarovanje Pomoč na domu in prevozi

V primeru novo nastale bolezni*nnb ali nezgode poskrbimo za organizacijo in plačilo stroškov pomoči na domu in prevozov na območju Slovenije. Nudimo pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč, pomoč pri nakupovanju in prevzemu zdravil ter prevoze na zdravniške preglede s spremstvom.

PREBERITE VEČ

Zavarovanje Najboljši zdravniki sveta

Zagotovite si zdravljenje pri najboljših specialistih in v najboljših zdravstvenih centrih po vsem svetu v najtežjih primerih (kot so denimo rakava obolenja) s kritjem stroškov do 1.000.000 €. V okviru zavarovanja nudimo tudi dostop do drugega zdravniškega mnenja. 

PREBERITE VEČ

 
(i) [nnb]

Novo nastala bolezen

Velja za novo nastalo rakavo obolenje ali po zaključeni hospitalizaciji zaradi srčnega infarkta, možganske kapi ali poškodbe.

Pogosta vprašanja

Moj življenjski Plus je vseživljenjsko naložbeno zavarovanje, namenjeno osebam v različnih življenjskih obdobjih. Je zavarovanje brez končne zavarovalne dobe, zavarujejo se lahko osebe od 40. do 80. leta starosti, brez preverjanja zdravstvenega stanja in brez zdravniškega pregleda.

Kot zavarovalec lahko varčujete v izbrani naložbeni strategiji. Naložbene strategije so prilagojene vašim željam in potrebam ter nudijo možnost preudarne izbire med doseganjem višje donosnosti in varnosti naložbe.

Zavarovanje Moj življenjski Plus omogoča priključitev inovativnih dodatnih zavarovanj, s katerimi si lahko kot zavarovalec zgotovite:

 • Posvet z zdravnikom na daljavo, asistenčne storitve organiziranja pregleda in naročanja.
 • Pomoč na domu v primeru možganske kapi, srčnega infarkta, rakavega obolenja ali nezgode.
 • Dodano finančno zaščito v primeru nezgode, ki nudi tudi kritje v primeru težjih posledic ugriza klopa.

PREBERITE VEČ

Auto-config is set

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

3

Spletna prijava in ogled škode na daljavo

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Podpis na daljavo

Sklenite zavarovanje od koderkoli, tako da zavarovalno polico podpišete na svoji pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Spletne oddaje Naše tačke

Skrb za pse in mačke presega le kakovostno hranjenje, streho nad glavo in obvezne obiske veterinarja. Zato v spletnih oddajah z Natašo Bešter in gosti odkrivamo zanimive in koristne teme o naših štirinožcih.

PREBERITE VEČ

Side image

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

Spletna prijava in ogled škode na daljavo 

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Svetovalnica za mlade

Mama ne izbira, kaj počneš v prostem času. Ali še vedno ureja zavarovanja zate?

PREBERITE VEČ

Potrdite identiteto z video klicem

Preverjanje identitete zavarovanca je za sklenitev življenjskega zavarovanja nujna. To odslej opravite kar z video klicem - na daljavo.

PREBERITE VEČ

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE