NIKOLI SAMI
V SKRBI ZA ŽIVALI

Zavarovanje Naše tačke

Sklenite zavarovanje Naše tačke, ki smo ga sestavili po vzoru najsodobnejših zavarovanj na svetu, ter svojim psom in mačkam zagotovite najbolj primerno pomoč, takoj ko jo potrebujejo, sebi pa pravno zaščito. 

Zakaj skleniti zavarovanje?

 • Krijemo vse potrebne veterinarske stroške do poljubno izbrane zavarovalne vsote, *ZV, ki nastanejo zaradi bolezni ali nezgode. 
 • Prvo zavarovanje v Sloveniji, ki ponuja tudi asistenco*AS
 • Zavarujemo rodovniške pasme, križance in mešance od njihovega 3. meseca do 4. leta starosti.*ST
 • Zavarujete lahko tudi zavetiščne živali, ki ste jih posvojili, in t. i. nevarne pasme.

Promo image

(i) [ZV]

Zavarovalna vsota

Zavarovalna vsota je poljubno izbran znesek do katerega vam krijemo veterinarske stroške. Višina izbrane zavarovalne vsote vpliva na ceno zavarovanja.
(i) [AS]

Asistenca

Poskrbimo za organizacijo in plačilo stroškov, ki nastanejo ob nastanitvi ali sprehajanju ljubljenčka, če zaradi bolezni ali nezgode tega ne zmorete sami. 
(i) [ST]

Živali nad 4. letom starosti

Nova zavarovanja za živali nad 4. letom starosti se lahko sklenejo izjemoma, pod določenimi pogoji, in z odobritvijo strokovne službe. 

Komu je namenjeno?

Zavarovanje smo razvili za vse, ki želite svojim psom in mačkam zagotoviti primerno in kakovostno zdravstveno oskrbo.

Ker so stroški zdravljenja in pogina ter odškodninski zahtevki tretjih oseb zaradi osebne odgovornosti lahko izredno visoki, si z zavarovanjem Naše tačke zagotovite večjo finančno varnost. 

Koga lahko zavarujete?

Pri zavarovanju Naše tačke ne delamo razlik. Zato lahko zavarujete vse čipirane pse in mačke, ki sodijo v rodovniške pasme, križance ali mešance. Zavarovanje lahko pri zastopniku sklenete od ljubljenčkovega 3. meseca pa po individualni potrditvi vse do 12. leta starosti, na spletu pa le do ljubljenčkovega 4. leta.

Kaj vključuje?

Zavarovanje Naše tačke smo razdelili na pet sklopov – enega osnovnega in štiri dodatna – da si lahko vi sestavite najbolj primerno kombinacijo osnovnega zavarovanja in dodatnih zavarovanj:

 • pogin ali evtanazija zaradi nezgode,

 • zdravljenje zaradi nezgode ali bolezni (ob nadgradnji oziroma dopolnitvi),

 • osebna odgovornost (ob nadgradnji oziroma dopolnitvi),

 • pravna zaščita (ob nadgradnji oziroma dopolnitvi),
 • asistenca Naše tačke (ob nadgradnji oziroma dopolnitvi).

Da boste lažje izbrali najbolj primeren paket za svoje ljubljenčke, spodaj preberite več o vseh sklopih kritij.

Promo image

Pogin ali evtanazija zaradi nezgode 

To je osnovno zavarovanje, s katerim bomo v primeru pogina ali evtanazije ljubljenčka zaradi (posledic) nezgode poskrbeli za kritje: 

 • nakupne vrednosti ljubljenčka, a le do višine izbrane zavarovalne vsote oziroma največ 3.000 €,

 • stroškov kremacije do zavarovalne vsote, zapisane na polici oziroma največ 250 €, 

 • stroškov pokopa do zavarovalne vsote, zapisane na polici oziroma največ 250 €. 

Osnovnemu zavarovanju pa lahko priključite tudi štiri dodatna zavarovanja, s katerimi bomo poskrbeli, da bo vaš ljubljenček vedno v dobrih rokah.

+ Zdravljenje zaradi nezgode ali bolezni

S tem zavarovanjem bomo poskrbeli za vse potrebne in običajne veterinarske stroške zdravljenja vašega ljubljenčka, ki lahko nastanejo zaradi nezgode ali bolezni, vendar največ do izbrane višine zavarovalne vsote, določene na zavarovalni polici. 

Izbirate lahko med tremi različnimi paketi, ki se med seboj razlikujejo le po višini izbrane zavarovalne vsote, in sicer: 

 • Paket 1: Zavarovalna vsota 1.000 € 

 • Paket 2: Zavarovalna vsota 2.000 € 

 • Paket 3: Zavarovalna vsota 4.000 € 

 Zavarovanje krije celotno zdravljenje do izbrane zavarovalne vsote za obdobje 12 mesecev od dneva nastanka nezgode oziroma bolezni. Vključuje tudi alternativno zdravljenje, ki ga predlaga veterinar, prav tako zdravljenje z matičnimi celicami, fizioterapijo, hidroterapijo in ostalo. Območje kritja velja za celotno geografsko območje Evrope. 

+ Osebna odgovornost

To zavarovanje krije odgovornost lastnika psa ali mačke za škode, ki jih povzročijo tretjim osebam, velja po vsem svetu in je edino zavarovanje, ki velja za vse pasme. Sklenete ga lahko le skupaj z osnovnim zavarovanjem in dodanim zavarovanjem Zdravljenje zaradi nezgode ali bolezni. Zavarovalna vsota pri osebni odgovornosti znaša 100.000 €.

+ Pravna zaščita

S tem dodatnim zavarovanjem krijemo:

 • odvetniške stroške,

 • stroške izvedencev oziroma izvedeniških mnenj,

 • stroške prič, stroške tolmačev,

 • dodatne materialne stroške (fotokopiranje na sodišču ipd.),

 • sodne stroške oziroma sodne takse oziroma sodno povprečnino,

 • zagotovitev pologa varščine v višini do 100.000 €,

 • potne stroške na sojenje v tujini,

 • stroške izvensodnih poravnav, mediacij,

 • s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani.

Pravno zaščito smo razdeli na dva paketa – Osnovni paket in Premium paket:

Osnovni paket vključuje:  

 • pravno zaščito svetovanja – en pravni posvet pri odvetniku, 
 • dostop do Spletnega pravnega centra, 
 • splošno kazensko pravno zaščito – zasebno področje, 
 • splošno odškodninsko pravno zaščito – zasebno področje.

Premium paket vključuje:

 • pravno zaščito svetovanja – en pravni posvet pri odvetniku,
 • dostop do Spletnega pravnega centra,
 • splošno kazensko pravno zaščito – zasebno področje,
 • splošno odškodninsko pravno zaščito – zasebno področje,
 • pravno zaščito splošnega pogodbenega prava – zasebno področje.
Storitve v posameznem paketu Osnovni paket Premium paket
Pravna zaščita svetovanja En pravni posvet pri odvetniku En pravni posvet pri odvetniku
Dostop do spletnega pravnega centra Neomejeno Neomejeno
Splošna kazenska pravna zaščita 100.000 € 100.000 €
Splošna odškodninska pravna zaščita 100.000 € 100.000 €
Pravna zaščita splošnega pogodbenega prava × 100.000 €

ni zajeto

ZAVAROVANJU LAHKO
PRIKLJUČITE TUDI

Asistenca Naše tačke 

Zavarovanju lahko priključite tudi Asistenco Naše tačke

Zagotovite si, da bo za vaše ljubljenčke dobro poskrbljeno tudi v primeru vaše bolezni ali nezgode.

Prednosti Asistence Naše tačke:

 • organiziramo in krijemo stroške nastanitve ljubljenčka pri skrbniku ali v hotelu za male živali,
 • organiziramo in krijemo stroške sprehajanja vašega ljubljenčka pri sprehajalcu.
Side image

Do informativnega izračuna v le nekaj korakih

Z našim interaktivnim obrazcem lahko povsem preprosto izračunate informativni znesek zavarovalne premije.

NA INFORMATIVNI IZRAČUN

Side image
Side image

Kaj izbrati?

Izbira ustreznega zavarovanja ne bi smelo biti stresno in nejasno opravilo! Da boste lahko izbrali kritja, ki ustrezajo vašim potrebam, smo za vas pripravili zavarovalni namig.

Brez obveznosti skozi nekaj kratkih vprašanj spoznajte, katera kritja zavarovanja Naše tačke so najbolj po vaši meri.

SPOZNAJTE NAMIG

(i) [LT]
Po individualnem dogovoru se lahko pri zastopniku prvič zavaruje tudi pse in mačke do 12. leta starosti. 

Zakaj so zavarovanje sklenili drugi?

 • Zavarovanje velja za vse čipirane pse in mačke.
 • S tem zavarovanjem ne delamo razlik, saj vključuje rodovniške pasme, križance in mešance.
 • Sklenete ga lahko za ljubljenčke, ki so starejši od 3 mesecev in mlajši od 4 let.*LT
 • Zavarovanje Naše tačke je prvo zavarovanje za hišne ljubljenčke z asistenco.
 • Zavarujete lahko tudi zavetiščne živali in t. i. nevarne pasme, kot so doberman, pitbul in druge.
Person image

Zavarovanje v praksi

Zavarovanka je za svoji dve mački sklenila zavarovanje Naše tačke, ki ji je pomagalo, ko si je ena od mačk poškodovala nogo. Obisk pri veterinarju, predvideno zdravljenje in rehabilitacija so predstavljali velik strošek, a ker je zavarovanka sklenila paket 2, smo ji pri Zavarovalnici Sava krili stroške do 2.000 €, nekaj malega pa je doplačala sama.

Simba in Aston sta del naše družine, zato smo ju zavarovali tako kot sebe, svoj dom in avtomobil. Aston si je pred kratkim nesrečno zlomil prednjo koželjnico in je zato šepal. Zavarovanje Naše tačke je krilo stroške, ki bi drugače močno zarezali v naš družinski proračun, in nam močno olajšalo pot do veterinarja.

Andreja
Vsebina objavljena na spletni strani je splošnega informativnega značaja. Podrobna vsebina Asistenc in Zavarovanj je opredeljena v zavarovalnih pogojih.

Pogosta vprašanja

Zavarovanje je namenjeno lastnikom psov in mačk.

Zavarovanje v primeru pogina zaradi nezgode pokriva nakupno vrednost hišnega ljubljenčka, krije veterinarske stroške zdravljenja in škodo, ki jo hišni ljubljenček povzroči tretjim osebam. S sklenitvijo asistence Naše tačke je poskrbljeno za namestitev ali sprehode hišne živali v primeru bolezni ali nezgode lastnike oziroma družinskih članov. Zavarovanje nudi tudi pravno zaščito, ki krije sodne stroške v primeru tožbe.

Zavarovanje Naše tačke je sestavljeno iz petih sklopov, ki jih sestavite po svoje:

     1. Pogin ali evtanazija zaradi nezgode (obvezni sklop)

Če hišni ljubljenček pogine ali je evtanaziran zaradi nezgode oziroma posledic nezgode,  zavarovanje krije:

 • Nakupno vrednost hišnega ljubljenčka, toda največ do višine izbrane zavarovalne vsote (maksimalna zavarovalna vrednost znaša 3000 evrov).
 • Stroške kremacije (do zavarovalne vsote 250 evrov, zapisane na zavarovalni polici).
 • Stroške pokopa (do zavarovalne vsote 250 evrov, zapisane na zavarovalni polici).

     2. Zdravljenje zaradi nezgode ali bolezni (izbirno)

Če hišni ljubljenček zboli ali utrpi nezgodo, zavarovanje krije vse potrebne in običajne veterinarske stroške zdravljenja hišnega ljubljenčka, nastale zaradi nezgode ali bolezni, vendar največ do izbrane višine zavarovalne vsote, določene na zavarovalni polici.

Izbirate lahko med tremi različnimi paketi, ki se razlikujejo zgolj v višini izbrane zavarovalne vsote: 1000 evrov, 2000 evrov ali 4000 evrov.

     3. Osebna odgovornost (izbirno, vendar samo, če ste sklenili sklopa 1 in 2)

Kot imetnik hišnega ljubljenčka lahko sklenete zavarovanje odgovornosti za območje kritja Cel svet in za vse pasme. Izključeni so le psi, ki so kot nevarni vpisani v register nevarnih psov.

     4Asistenca (izbirno)

Zavarovane so asistenčne storitve za hišne ljubljenčke v primeru bolezni ali nezgode zavarovalca in njegovih družinskih članov oz. karantene zavarovalca.

Zavarovanje nudi naslednje asistenčne storitve:

 • Informacije v zvezi z nastanitvijo in s sprehajanjem hišnega ljubljenčka.
 • Organizacija in plačilo stroškov nastanitve hišnega ljubljenčka v hotelu za male živali ali pri skrbniku (120 evrov letno).
 • Organizacija in plačilo stroškov sprehajanja hišnega ljubljenčka pri sprehajalcu psov/mačk (120 evrov letno).

   5. Pravna zaščita (izbirno)

Zavarovanje pravne zaščite krije:

 • odvetniške stroške,
 • stroške izvedencev oz. izvedeniških mnenj,
 • stroške prič, stroške tolmačev,
 • dodatne materialne stroške (fotokopiranje na sodišču ipd.),
 • sodne stroške oziroma sodne takse oziroma sodna povprečnina,
 • zagotovitev pologa varščine v višini do 100.000 evrov,
 • potne stroške na sojenje v tujini,
 • stroške izvensodnih poravnav, mediacij,
 • s sodno odločbo naloženi stroški nasprotne strani.

Produkt ponuja dva paketa:

Osnovni paket:

 • PZ svetovanja – 1 pravni posvet pri odvetniku.
 • Dostop do Spletnega pravnega centra.
 • Splošna kazenska PZ – zasebno področje.
 • Splošna odškodninska PZ – zasebno področje.

Premium paket:

 • PZ svetovanja – 1 pravni posvet pri odvetniku.
 • Dostop do Spletnega pravnega centra.
 • Splošna kazenska PZ – zasebno področje.
 • Splošna odškodninska PZ – zasebno področje.
 • PZ splošnega pogodbenega prava – zasebno področje.

 

PREBERITE VEČ

Auto-config is set

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

3

Spletna prijava in ogled škode na daljavo

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Podpis na daljavo

Sklenite zavarovanje od koderkoli, tako da zavarovalno polico podpišete na svoji pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Spletne oddaje Naše tačke

Skrb za pse in mačke presega le kakovostno hranjenje, streho nad glavo in obvezne obiske veterinarja. Zato v spletnih oddajah z Natašo Bešter in gosti odkrivamo zanimive in koristne teme o naših štirinožcih.

PREBERITE VEČ

Side image

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

Spletna prijava in ogled škode na daljavo 

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Svetovalnica za mlade

Mama ne izbira, kaj počneš v prostem času. Ali še vedno ureja zavarovanja zate?

PREBERITE VEČ

Potrdite identiteto z video klicem

Preverjanje identitete zavarovanca je za sklenitev življenjskega zavarovanja nujna. To odslej opravite kar z video klicem - na daljavo.

PREBERITE VEČ

Post image

S kolesom po Prekmurju

11.07.2024 Marin Medak

Post image

Sava Dolinka in njena okolica

10.07.2024 Marin Medak

Post image

Raziskovanje Lonjskega polja

09.07.2024 Marin Medak

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE