Pogosta vprašanja

Zavarovanje Naše tačke

Zavarovanje je namenjeno lastnikom psov in mačk.

Zavarovanje v primeru pogina zaradi nezgode pokriva nakupno vrednost hišnega ljubljenčka, krije veterinarske stroške zdravljenja in škodo, ki jo hišni ljubljenček povzroči tretjim osebam. S sklenitvijo asistence Naše tačke je poskrbljeno za namestitev ali sprehode hišne živali v primeru bolezni ali nezgode lastnike oziroma družinskih članov. Zavarovanje nudi tudi pravno zaščito, ki krije sodne stroške v primeru tožbe.

Zavarovanje Naše tačke je sestavljeno iz petih sklopov, ki jih sestavite po svoje:

     1. Pogin ali evtanazija zaradi nezgode (obvezni sklop)

Če hišni ljubljenček pogine ali je evtanaziran zaradi nezgode oziroma posledic nezgode,  zavarovanje krije:

 • Nakupno vrednost hišnega ljubljenčka, toda največ do višine izbrane zavarovalne vsote (maksimalna zavarovalna vrednost znaša 3000 evrov).
 • Stroške kremacije (do zavarovalne vsote 250 evrov, zapisane na zavarovalni polici).
 • Stroške pokopa (do zavarovalne vsote 250 evrov, zapisane na zavarovalni polici).

     2. Zdravljenje zaradi nezgode ali bolezni (izbirno)

Če hišni ljubljenček zboli ali utrpi nezgodo, zavarovanje krije vse potrebne in običajne veterinarske stroške zdravljenja hišnega ljubljenčka, nastale zaradi nezgode ali bolezni, vendar največ do izbrane višine zavarovalne vsote, določene na zavarovalni polici.

Izbirate lahko med tremi različnimi paketi, ki se razlikujejo zgolj v višini izbrane zavarovalne vsote: 1000 evrov, 2000 evrov ali 4000 evrov.

     3. Osebna odgovornost (izbirno, vendar samo, če ste sklenili sklopa 1 in 2)

Kot imetnik hišnega ljubljenčka lahko sklenete zavarovanje odgovornosti za območje kritja Cel svet in za vse pasme. Izključeni so le psi, ki so kot nevarni vpisani v register nevarnih psov.

     4Asistenca (izbirno)

Zavarovane so asistenčne storitve za hišne ljubljenčke v primeru bolezni ali nezgode zavarovalca in njegovih družinskih članov oz. karantene zavarovalca.

Zavarovanje nudi naslednje asistenčne storitve:

 • Informacije v zvezi z nastanitvijo in s sprehajanjem hišnega ljubljenčka.
 • Organizacija in plačilo stroškov nastanitve hišnega ljubljenčka v hotelu za male živali ali pri skrbniku (120 evrov letno).
 • Organizacija in plačilo stroškov sprehajanja hišnega ljubljenčka pri sprehajalcu psov/mačk (120 evrov letno).

   5. Pravna zaščita (izbirno)

Zavarovanje pravne zaščite krije:

 • odvetniške stroške,
 • stroške izvedencev oz. izvedeniških mnenj,
 • stroške prič, stroške tolmačev,
 • dodatne materialne stroške (fotokopiranje na sodišču ipd.),
 • sodne stroške oziroma sodne takse oziroma sodna povprečnina,
 • zagotovitev pologa varščine v višini do 100.000 evrov,
 • potne stroške na sojenje v tujini,
 • stroške izvensodnih poravnav, mediacij,
 • s sodno odločbo naloženi stroški nasprotne strani.

Produkt ponuja dva paketa:

Osnovni paket:

 • PZ svetovanja – 1 pravni posvet pri odvetniku.
 • Dostop do Spletnega pravnega centra.
 • Splošna kazenska PZ – zasebno področje.
 • Splošna odškodninska PZ – zasebno področje.

Premium paket:

 • PZ svetovanja – 1 pravni posvet pri odvetniku.
 • Dostop do Spletnega pravnega centra.
 • Splošna kazenska PZ – zasebno področje.
 • Splošna odškodninska PZ – zasebno področje.
 • PZ splošnega pogodbenega prava – zasebno področje.

 

Zavarujete lahko vse rodovniške pasme, mešančke in križance. Pogoj za zavarovanje je, da ima žival mehanski čip.

Na končno ceno zavarovanja vplivajo pasma, starost živali in kritja, ki jih izbere zavarovalec.

Pri psih, ki so vpisani v centralni register nevarnih psov RS, ne morete zavarovati osebne odgovornosti za škodo, ki jo pes ali mačka povzročita tretji osebi. Lahko pa sklenete polico za druge sklope (pogin ali evtanazija zaradi nezgode, zdravljenje zaradi bolezni ali nezgode, asistenca Naše tačke).

Določene pasme so bistveno bolj izpostavljene boleznim in nezgodam, zato smo pasme kategorizirali v pet razredov, kamor smo poskušali zajeti vse pasme ter tudi mešančke in križance.

Pogoj za sklenitev zavarovanje je zdrav hišni ljubljenček, ki je mikročipiran, cepljen proti kužnim boleznim in ob prvi sklenitvi zavarovanja star manj kot 4 leta. Po 4. letu starosti je potrebna posebna odobritev strokovne službe, ki vam na podlagi poslane dokumentacije in veterinarske kartoteke pripravi individualno ponudbo.

Če je žival starejša od 4 let, je potrebna posebna odobritev s strani strokovne službe. Ta vam na podlagi poslane dokumentacije in veterinarske kartoteke pripravi individualno ponudbo. Naši zastopniki vam bodo lahko pomagali pridobiti tovrstno ponudbo, individualno pripravljeno za vaš primer. .

Zavarovanje gospodarskih živali

Zavarovanje rejnih živali vključuje zavarovanje govedi, prašičev, drobnice, perutnine, ribogojstev in ostalih rej živali (divjad v obori, čebele, polži, razstave živali …).

Ponujamo kritja pogina živali, zakola v sili, ekonomskega zakola ali brezbolne usmrtitve zaradi bolezni ali nezgode. Poskrbimo za izplačilo zavarovalne vsote. 

Letna premija je odvisna od vrste rejne živali, tehnologije reje živali, dogovorjene zavarovalne vsote, od zavarovanih rizikov in širine kritja ter časa trajanja zavarovanja.  

Praviloma se zavarovanje sklene za obdobje enega leta oziroma za čas trajanja tehnološke reje živali.  

Osnovno zavarovanje vključuje kritje pogina živali, zakola v sili, ekonomskega zakola ali brezbolne usmrtitve zaradi bolezni ali nezgode. Poskrbimo za izplačilo zavarovalne vsote. 

Dodatno zavarovanje praviloma krije stroške zdravljenja živali. Lahko pa skladno s tehnologijo proizvodnje dodatno zavarujemo pobeg, izginotje, tatvino, napad divjih zveri, izgube proizvoda …). 

Pričetek kritja nastopi ob 24.00 uri dne, ki je na polici naveden kot začetek zavarovanja, če je do takrat plačana prva premija, sicer pa ob 24.00 uri tistega dne, ko je plačana prva premija.  

Odbitna franšiza je dogovorjena finančna soudeležba zavarovanca, ki se obračuna od zavarovalnine. 

  

  

Zavarovalna vsota se določi na podlagi dogovora med zavarovancem in zavarovalnico (dogovorjena zavarovalna vsota), ki pa ne sme presegati pošteno tržno vrednost zavarovane živali.

  

  

Zavarovanje športnih in rekreacijskih konj

V sklopu osnovnega zavarovanja ponujamo kritje v primeru pogina ali brezbolne usmrtitve konja zaradi bolezni ali nezgode. (izplačilo zavarovalne vsote). 

V sklopu razširjenega zavarovanja pa poleg osnovnega zavarovalnega kritja za pogin ali brezbolno usmrtitev konja zaradi bolezni ali nezgode dodatno ponujamo še: 

 • kritje stroškov zdravljenja v standardnem ali nadstandardnem obsegu (specialistično zdravljenje), 
 • splošno civilno odgovornost lastnika konja, 
 • rizike transporta konja, 
 • rizike kastracije konja. 

Zavarovalna premija je odvisna od vrste in starosti živali, namena uporabe (rekreacija ali šport), zavarovalne vsote in obsega kritij. 

  

Odgovornost lastnika krije odškodninske zahtevke tretjih oseb, za katere je odgovoren lastnik konja. 

Račun lahko plača zavarovanec sam in ga refundira na zavarovalnici ali pa veterinarsko storitev opravi pri pogodbenih veterinarskih ustanovah, ki del računa samodejno pošljejo na zavarovalnico. 

Če ni dogovorjeno drugače, je strošek veterinarskih storitev, ki ga nosi zavarovalnica za posamezno žival omejen na 80 % zavarovalne vsote živali.  

Pogoj je sklenjeno osnovo zavarovanje konja. 

Soudeležba zavarovanca je praviloma 40 % od neto računa veterinarske storitve. 

  

Preventivne veterinarske storitve niso krite. Alternativne metode zdravljenja so lahko krite v primeru sklenitve zavarovanja za specialistične veterinarske storitve, če je alternativo predlagal lečeči veterinar, in je bila storitev odobrena s strani zavarovalnice. 

Nikoli sami v bolezni

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami na motorju

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v življenju

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v mikroMOBILNOSTI

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami na potovanju

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami doma

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v nezgodi

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v skrbi za živali

NA VPRAŠANJA

Nikoli sami v avtomobilu

NA VPRAŠANJA

Kontaktirajte nas

Imate vprašanje, na katerega niste našli odgovora?
Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.

ali pošljite sporočilo

Pošiljanje sporočila ni bilo uspešno.

Pošiljanje sporočila je bilo uspešno.

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE