Avtomobilska asistenca

Sklenite Avtomobilsko asistenco in si zagotovite 24-urno brezplačno pomoč na cesti ter kritje s tem povezanih stroškov, mi pa bomo poskrbeli, da bodo vse vaše vožnje in avanture še bolj sproščujoča. 

Asistenca je del zavarovanja Avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila.

Zakaj skleniti asistenco?

 • Zagotavljamo 24-urno brezplačno pomoč na cesti.
 • Ponujamo širok nabor asistenčnih storitev.
 • Pomagamo v najrazličnejših situacijah.
 • Ponujamo visoke zavarovalne vsote.

Promo image

Komu je namenjena?

Avtomobilsko asistenco toplo priporočamo vsem, ki imate in uporabljate: 

 • osebna, tovorna ali motorna kamping vozila,
 • bivalne prikolice in prikolice za prevoz čolnov (do vključno 3,5 ton NDM),
 • prikolice za prevoz blaga in razne opreme (z NDM nad 750 kg).

Tudi za voznike e-vozil

V nepredvidenih situacijah, kot je npr. izpraznjena baterija, bo voznikom pomagala naša asistenčna služba, ki bo vozilo odpeljala do najbližje polnilne postaje.

Trajanje asistence

Zavarovalna pogodba stopi v veljavo po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, in preneha po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

   

Kaj vključuje?

Avtomobilska asistenca vključuje več različnih paketov, da boste lažje izbrali tistega, ki najbolj ustreza vašim željam, življenjskemu stilu in voznim navadam. Izbirate lahko med šestimi paketi Avtomobilske asistence, in sicer: 

 • Asistenca
 • Asistenca Plus
 • Asistenca Premium
 • Asistenca Premium+
 • Asistenca Podjetnik
 • Asistenca tovornih in priklopnih vozil

Pakete lahko podrobneje spoznate spodaj.

Promo image
Storitve v posameznem paketu Asistenca  Asistenca Plus Asistenca Premium Asistenca Premium+ Asistenca Podjetnik Asistenca tovornih in priklopnih vozil
Pomoč na kraju asistenčnega primera 200 € 1.000 € dejanski stroški dejanski stroški dejanski stroški 600 €
Vleka vozila 200 € 1.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 1.600 €
Reševanje vozila 500 € 1.000 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.600 €
Kritje stroškov prevoza zavarovancev vlak 2. razred ali ekonomski let ali taxi do 120 € vlak 2. razred ali ekonomski let ali taxi do 120 € vlak 1. razred ali ekonomski let ali taxi do 150 € vlak 1. razred ali ekonomski let ali taxi do 150 EUR × ×
Kritje stroškov prevoza zavarovancev v tujini × × × × × vlak 2. razred ali ekonomski let
Vrnitev oziroma prevoz mladoletnih zavarovancev iz tujine vlak 2. razred ali ekonomski let ali taxi do 120 € vlak 2. razred ali ekonomski let ali taxi do 120 € vlak 1. razred ali ekonomski let ali taxi do 150 € vlak 1. razred ali ekonomski let ali taxi do 150 € × ×
Nadomestno vozilo max. 24 h (razred A ali B) max. 48 h (razred C ali D) max. do 5 dni (razred C ali D) za čas popravila (razred C ali D), vendar največ:
 • do 5 dni v tujini, če servis izbere stranka
 • do 30 dni, če servis izbere zavarovalnica
max. 72 h (razred C ali D ali kombi vozilo) ×
Pomoč pri težavah z gorivom × 1.000 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € ×
Prevoz zavarovanca po popravljeno vozilo × 500 € 500 € 500 € × ×
Dostava in vrnitev nadomestnega vozila × 500 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € ×
Obisk poškodovanega zavarovanca v tujini × ena oseba (povratna vozovnica - vlak 2. razred ali ekonomski let) ena oseba (povratna vozovnica - vlak 2. razred ali ekonomski let) ena oseba (povratna vozovnica - vlak 2. razred ali ekonomski let) × ×
Pomoč v primeru smrti v tujini × stroški prevoza, do 1.000 € dejanski stroški dejanski stroški × ×
Pomoč pri težavah s ključi vozila × do 1.000 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € ×
Dostava nadomestnih oziroma rezervnih delov × × stroški dostave stroški dostave stroški dostave ×
Nadomestni voznik v tujini × × dejanski stroški dejanski stroški dejanski stroški ×
Kritje nujnih stroškov zdravljenja v tujini × × max. 10.000 € na leto max. 10.000 € na leto × ×
Zdravniški prevoz × × dejanski stroški dejanski stroški × ×
Dostava popravljenega zavarovanega vozila × × × 1.000 EUR × ×
Carinjenje, prevoz na odpad ali odstop vozila v tujini × × 500 € 500 € 500 € 460 €
Pomoč pri organizaciji odpreme tovora × × × × 1.000 € 1.000 €
Namestitev v hotelu 70 € na noč, max. 2 nočitvi 150 € na noč, max. 3 nočitve 200 € na noč, max. 4 nočitve 200 € na noč, max. 4 nočitve ×
Namestitev v hotelu v tujini × × × × × do 2 osebi, 40 € na nočitev, max. 2 nočitvi (čas popravila ne presega 48 ur)
do 2 osebi, 40 € na nočitev oziroma max. do 300 € na asistenčni primer (čas popravila presega 48 ur)

ni zajeto zajeto

Več o storitvah v posameznem paketu:

Če ugotovimo, da lahko vaše vozilo popravimo na kraju asistenčnega primera v manj kot eni uri, organiziramo takojšnjo pomoč ter krijemo stroške prihoda izvajalca in izvedbo storitve.

Če pomoči na kraju asistenčnega primera ne moremo opraviti, organiziramo vleko vozila in krijemo stroške vleke do ene izmed lokacij, ki so: 
 • najbližja pooblaščena delavnica ali v istem znesku do katere koli pooblaščene delavnice, 
 • najbližja polnilna postaja
 • vaš dom ali 
 • izbran kraj*ik v Sloveniji.
(i) [ik]

Izbran kraj

Krijemo eno vleko na leto, če jo opravimo iz tujine v Slovenijo, in dve vleki na leto, če ju opravimo v Sloveniji. 

V primeru prometne nesreče organiziramo in izvedemo reševanje vašega vozila iz jarkov, prepadov, blatnih zemljišč itd. Krijemo stroške dvigala ali vleke z dodatnimi sredstvi (dodatna mehanizacija), če vlečno vozilo takega reševanja samo ne more opraviti.

Če so vaše vozilo ukradli ali pa okvare ni mogoče popraviti v osmih urah, bomo prevzeli vse stroške prevoza* od kraja asistenčnega primera do vašega doma. Poskrbimo lahko tudi za prevoz na cilj potovanja, a v tem primeru krijemo le stroške v višini, ki bi bili potrebni za vrnitev do vašega doma.

Organiziramo in poskrbimo vam prevoz, če zaradi prometne nesreče vašega vozila ni mogoče popraviti v roku 48 ur. V tem primeru krijemo stroške prevoza od kraja asistenčnega primera do vašega naslova v tujini in stroške vrnitve v 30 dneh na kraj, kjer smo vaše vozilo popravili ali je obstalo zaradi nevoznosti.

Če pri prometni nesreči v tujini vi ali vaši polnoletni sopotniki utrpite hujše poškodbe, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici ali terjajo smrt, bomo za vse vaše mladoletne sopotnike: 
 • organizirali spremstvo iz tujine v Slovenijo, 
 • organizirali pomoč in prevzeli stroške prevoza spremstva v Slovenijo, 
 • krili stroške namestitve mladoletnih oseb do prihoda spremstva, 
 • krili stroške prevoza mladoletnih oseb in njihovega spremstva iz tujine v Slovenijo.
Način prevoza mladoletnih oseb določimo v Zavarovalnici Sava, krijemo pa vozovnice javnega prevoznega sredstva in stroške taksi prevozov do postaje javnega prevoza in od postaje javnega prevoza do domačega naslova.

Če vašega nevoznega vozila ni mogoče popraviti isti dan v roku osmih ur oziroma ga v primeru kraje ne najdemo, zagotovimo pomoč na kraju asistenčnega primera in krijemo stroške najema osebnega vozila (čas najema je odvisen od sklenjene asistence.)

Če vam na poti zmanjka goriva, poskrbimo za dostavo goriva na kraj asistenčnega primera ali pa organiziramo vleko do najbližje črpalke oziroma električne polnilnice. Krili bomo stroške dostave goriva oziroma stroške vleke zavarovanega vozila do bencinske črpalke ali polnilne postaje.

Če vaše vozilo z vleko odpeljemo na popravilo v pooblaščeno oziroma drugo ustrezno servisno delavnico, poskrbimo tudi za vaš prevoz po popravljeno vozilo in krijemo nastale stroške.

Če vašega nevoznega vozila ni mogoče popraviti isti dan v roku osmih ur, poskrbimo za dostavo nadomestnega vozila in krijemo stroške dostave na: 
 • kraj asistenčnega primera, 
 • vaš naslov, 
 • naslov servisne delavnice, 
 • katero koli drugo lokacijo, kjer je vaše vozilo. 
Prav tako nudimo organizacijo pomoči pri vrnitvi nadomestnega vozila in krijemo strošek vrnitve na eno izmed zgoraj navedenih lokacij, pri čemer krijemo strošek dostave in vrnitve nadomestnega vozila.

Če zaradi telesnih poškodb po prometni nesreči v tujini ostanete v bolnišnici več kot teden dni, krijemo stroške prevoza obiska odrasle osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Krijemo stroške povratne vozovnice za eno osebo, in sicer za drugi razred na vlaku ali ekonomski let.

Če kot posledica prometne nesreče nastopi smrt, krijemo stroške posmrtnih ostankov, posmrtnih postopkov, osnovne zahtevane krste za mednarodni prevoz ter stroške prevoza trupla ali pepela na kraj pogreba v Sloveniji.

V primeru težav s ključi poskrbimo za pomoč na kraju asistenčnega primera in krijemo stroške popravila ali vleke vozila ter stroške dostave rezervnega ključa s katerega koli naslova v Sloveniji do lokacije asistenčnega primera.

Če za popravilo vašega zavarovanega vozila serviser potrebuje rezervne dele, s katerimi zagotovi tehnično izpravnost vozila, ti pa v tuji državi, kjer se nahaja, niso na voljo, organiziramo dostavo rezervnih delov iz Slovenije in krijemo stroške organizacije in dostave, ne pa tudi stroška rezervnih delov.

V primeru, ko povzročite ali ste udeleženi v prometni nesreči v tujini, bomo po končanih začasnih popravilih vašega vozila poravnali tudi dejanske stroške za nadomestnega voznika, če nihče od polnoletnih sopotnikov ne bo spodoben za vožnjo nazaj v Slovenijo. Nezmožnost za vožnjo morate dokazati z zdravniškim potrdilom.

Če ste udeleženi ali povzročite prometno nesrečo v tujini, bomo poskrbeli za kritje vseh nujnih stroškov medicinske oskrbe, kirurških posegov, zdravil predpisanih na zdravniški recept ter hospitalizacije na podlagi zdravniške dokumentacije.

V nujne stroške zdravljenja uvrščamo vse stroške zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne za ohranjanje življenjskih funkcij ali preprečitev nadaljnjega hujšega poslabšanja.

Če v prometni nesreči utrpite telesne poškodbe, ki vam onemogočajo nadaljevanje poti, bomo organizirali vso potrebno pomoč in poskrbeli za kritje dejanskih stroškov: 
 • prevoza v najbližjo bolnišnico z najbolj primernim prevoznim sredstvom, 
 • vaše premestitve v bolj ustrezno bolnišnico glede na vrsto poškodb,  
 • vaše vrnitve v bolnišnico blizu vašega doma v Sloveniji.

Organiziramo pomoč pri vrnitvi popravljenega vozila in krijemo stroške, ki pri tem nastanejo. Vozilo pripeljemo na vaš naslov.

Če se vam asistenčni primer pripeti v tujini, posledica tega pa je popolnoma uničeno vozilo, poskrbimo za carinjenje, prevoz na odpad ali odstop vozila.

V roku največ 48 ur od prijave asistenčnega primera organiziramo pomoč in krijemo stroške pretovarjanja vašega tovora.

Če vašega nevoznega vozila ni mogoče popraviti isti dan v roku osmih ur oziroma ga v primeru kraje ne najdemo, vi pa se odločite prekiniti pot, poskrbimo za kritje stroškov vaše namestitve v hotelu.

Če se vaše vozilo pokvari v tujini, vam zagotovimo namestitev v hotelu. V kolikor čas popravila vozila ne presega 48 ur, krijemo stroške nočitve z zajtrkom, če pa čas popravila vozila preseže 48 ur, krijemo stroške namestitve vse dokler je vozilo na popravilu.

Zakaj so asistenco sklenili drugi?

 • Ponujamo šest različnih asistenčnih paketov.
 • Zagotavljamo 24-urno pomoč doma in v tujini.
 • Organiziramo nadomestna vozila, nočitve v hotelih in krijemo številne druge stroške.
 • Zagotavljamo hitro pomoč pri organizaciji prevoza in kritje stroškov zdravljenja po vsem svetu.
 • Asistenca je namenjena tako pravnim kot fizičnim osebam.
Person image

Asistenca v praksi

Zavarovanec se je v zgodnjih jutranjih urah odpeljal v službo. Na avtocesti mu je med vožnjo počila pnevmatika, zaradi česar je obstal na odstavnem pasu. Poklical je naš klicno-asistenčni center in v roku pol ure smo mu na mestu asistenčnega primera zamenjali pnevmatiko, da je lahko nadaljeval svojo pot v službo. Na delovno mesto je prišel pravočasno.

Vsak dan prevozim vsaj 100 kilometrov. Zavedam se, da so razmere na cestah popolnoma nepredvidljive, četudi poznaš pot kot lastno dvorišče. Zato imam sklenjeno Avtomobilsko asistenco.

Viktor
Vsebina objavljena na spletni strani je splošnega informativnega značaja. Podrobna vsebina Asistenc in Zavarovanj je opredeljena v zavarovalnih pogojih.

Asistenco lahko priključite zavarovanju:

Avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila

Avtomobilsko zavarovanje, s katerim zavarujete svoje vozilo, sopotnike in sebe pred finančno izgubo.

PREBERITE VEČ

Aktualna ponudba

Auto-config is set

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

3

Spletna prijava in ogled škode na daljavo

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Podpis na daljavo

Sklenite zavarovanje od koderkoli, tako da zavarovalno polico podpišete na svoji pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Spletne oddaje Naše tačke

Skrb za pse in mačke presega le kakovostno hranjenje, streho nad glavo in obvezne obiske veterinarja. Zato v spletnih oddajah z Natašo Bešter in gosti odkrivamo zanimive in koristne teme o naših štirinožcih.

PREBERITE VEČ

Side image

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

Spletna prijava in ogled škode na daljavo 

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Svetovalnica za mlade

Mama ne izbira, kaj počneš v prostem času. Ali še vedno ureja zavarovanja zate?

PREBERITE VEČ

Potrdite identiteto z video klicem

Preverjanje identitete zavarovanca je za sklenitev življenjskega zavarovanja nujna. To odslej opravite kar z video klicem - na daljavo.

PREBERITE VEČ

Post image

Varna vožnja avtodoma

26.07.2022 Katja Grušovnik

Post image

Varne in brezskrbne zimske počitnice

17.02.2022 Katja Grušovnik

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE