NIKOLI SAMI
NA MOTORJU

Zavarovanje mopedov

Sklenite Zavarovanje mopedov in si zagotovite kritje številnih rizikov  , ki jih pripelje cesta, 24-urno asistenco in finančno nadomestilo ob kraji ali poškodovanju vašega mopeda.

Zakaj skleniti zavarovanje?

 • Zagotavljamo ugodno zavarovalno premijo. 
 • Povzročena škoda ne vpliva na vaš bonus pri AO ali AO-plus.
 • Omogočamo dodatno sklenitev Zavarovanje voznika zaradi telesnih poškodb (AO-plus), Zavarovanja polnega kaska in nezgodnega zavarovanja.
 • Dodatno lahko priključite tudi 24-urno pomoč na cesti.

Promo image

Komu je namenjeno?

Zavarovanje mopedov je namenjeno vsem lastnikom, ki želite svoj moped uporabljati v prometu in ga morate po zakonu tudi registrirati. S sklenitvijo zavarovanja si lahko zagotovite finančno zaščito v primeru nesreče z mopedom ali škode na njem. 
 
Ob razvoju Zavarovanja mopedov smo preverjali in upoštevali zahteve in potrebe trga ter ustvarili zavarovanje, ki zmore pokriti različne situacije, in sicer:

 • zakonske zahteve in zaščito tretjih oseb,
 • zagotavljanje finančne varnosti v različnih situacijah,
 • takojšno pomoč ob nastanku ali povzročitvi škode.

Kaj je predmet zavarovanja?

Predmet zavarovanja so mopedi (s hitrostjo do 45 km/h) in kolesa s pomožnim motorjem (s hitrostjo do 25 km/h). Po veljavni zakonodaji morajo biti registrirana tudi kolesa s pomožnim motorjem, kar pomeni, da:

 • opravijo tehnični pregled (zagotavljanje tehnične brezhibnosti vozila, večja varnost za vse udeležence), 

 • se vpišejo v uradno evidenco registriranih vozil (zagotavljanje boljšega pregleda nad lastništvom, tudi v primerih odtujitve/kraje mopeda),  

 • morajo imeti registrsko tablico,  

 • voznik mopeda mora pri vožnji nositi čelado (večja varnost za voznika). 

Namig

Na podlagi teh pogojev se kolesa s pomožnim motorjem obravnavajo enako kot mopedi in se uvrščajo v isto kategorijo vozil. Zato je za oba tipa vozil predpisana registracija, za katero je eden od pogojev tudi sklenjeno obvezno zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO).

Kaj vključuje?

Vsi lastniki mopedov morate imeti sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO), ki je zakonsko obvezno in eden izmed pogojev za uporabo mopeda v prometu. K temu pa lahko dodatno priključite še vrsto drugih zavarovanj iz naše ponudbe:

 • Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO),
 • kasko zavarovanje (ob nadgradnji oziroma dopolnitvi),
 • zavarovanja, namenjena vozniku in potnikom (ob nadgradnji oziroma dopolnitvi),
 • Moto asistenco (ob nadgradnji oziroma dopolnitvi).

Da boste lažje izbrali najbolj primerno kombinacijo zase, spodaj preberite več o zavarovanjih.

(i) [NS]

Nastala škoda

Škoda, ki jo voznik povzroči oškodovancu, je lahko materialna (npr. škoda na njegovem vozilu, zgradbi …) ali nematerialna (npr. oškodovančeve telesne poškodbe). 

Promo image

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO)

To je obvezno in z zakonom predpisano zavarovanje, ki ga morate lastniki pred uporabo v prometu skleniti za vsak moped. S tem zavarovanjem krijemo nastalo škodo,*NS ki jo voznik mopeda nenamerno povzroči drugim oškodovancem.

+Kasko zavarovanje

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti lahko nadgradite oziroma dopolnite z enim od treh razširjenih zavarovanj.

To je prostovoljno, a priporočljivo zavarovanje, ki krije škodo, nastalo zaradi uničenja ali poškodovanja*UP mopeda, ko ste za to odgovorni sami (npr. povzročena prometna nesreča) in ko na to nimate vpliva (npr. toča, vihar, požar ...). Zavarovanje lahko sklenete z odbitno franšizo*OF ali brez nje. 

 Pri tem zavarovanju upoštevamo tudi bonus, ki ga pridobite z zavarovanjem mopeda, in sicer kot popust na premijo, a do največ 50 %. Če pri zavarovanju mopeda bonusa nimate, lahko uporabite tistega, ki ste ga pridobili z zavarovanjem osebnega avtomobila.

(i) [UP]

Uničenje ali poškodovanje

To zavarovanje krije različne dogodke oziroma nevarnosti, ki lahko povzročijo škodo na mopedu: 

 •  prometna nesreča (trčenje, udarec, zdrs, prevrnitev, strmoglavljenje vozila), 
 •  toča, 
 • vandalizem (nasilno ali objestno oziroma zlonamerno dejanje tretjih oseb), 
 • poškodovanje vozila zaradi požara, viharja, snežnega in zemeljskega plazu, padca ali udarca nekega predmeta (z določenega objekta ali padec objekta samega), direktnega udara strele, potresa, poplave, hudourniških ali visokih vod, eksplozije, nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja na vozilo, padca zrakoplova, manifestacij in demonstracij, domačih živali, divjadi in glodavcev ter poškodb, do katerih pride zaradi pomoči poškodovanim osebam oziroma preprečevanja večje škode na stvareh.
(i) [OF]

Odbitna franšiza

Odbitna franšiza je soudeležba zavarovanca pri nastali škodi in predstavlja znesek, ki ga zavarovanec krije sam. Če na primer vrednost vašega vozila znaša 2.500 € in ste ob sklenitvi zavarovanja izbrali 1-% odbitno franšizo, boste sami krili del škode v vrednosti 25 €. 

Namig

Sklenitev Zavarovanja polnega kaska priporočamo predvsem lastnikom novejših in dražjih mopedov. 

S tem zavarovanjem vam omogočamo zavarovanje mopeda na način, da lahko sklenete le eno ali več kritij iz Zavarovanja polnega kaska. Izbirate lahko med različnimi zavarovanji.*RZ

Fleksi kasko lahko priključite zavarovanju Avtomobilske odgovornosti (AO), ne morete pa ga priključiti Zavarovanju Polni kasko, ki že vključuje ta kritja. 

(i) [RZ]

Različna zavarovanja

Izbirate lahko med zavarovanjem za primer toče in/ali poškodovanja vozila zaradi požara, viharja, snežnega in zemeljskega plazu, padca ali udarca nekega predmeta*, direktnega udara strele, potresa, poplave, hudourniških ali visokih vod, eksplozije, nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja na vozilo, padca zrakoplova, manifestacij in demonstracij, domačih živali, divjadi in glodavcev ter poškodb, do katerih pride zaradi pomoči poškodovanim osebam oziroma preprečevanja večje škode na stvareh..

*Velja za padce ali udarce z določenega objekta ali padec objekta samega. 

S tem zavarovanjem največkrat krijemo le eno nevarnost, zaradi katere lahko pride do škode na mopedu. Skleneta ga lahko z ali brez odbitne franšize. Delni kasko ponujamo v obliki različnih kombinacij, ki jih lahko sklenete skupaj z Zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO) ali z Zavarovanjem polnega kaska. Kombinacije so sledeče: 

 • Kombinacija T – krije škodo zaradi kraje mopeda ali njegovih delov, ki so nanj pritrjeni oziroma vanj vgrajeni. Priporočamo jo za novejše oziroma dražje mopede. Na voljo je z ali brez odbitne franšize. 
 • Kombinacija D – krije škodo, ki nastane zaradi neposrednega trka ali dotika mopeda z divjadjo ali domačimi živalmi. Priporočamo jo vsem, ki živite na območjih z večjo možnostjo škode zaradi naleta živali. Ta kombinacija je na voljo le brez odbitne franšize. 
 • Kombinacija J – krije škodo na vgrajenih steklih, svetlobnih telesih (lučeh) in ogledalih na mopedu, ki nastane zaradi razbitja, poškodovanja ali tatvine. Ta kombinacija je na voljo brez odbitne franšize. 
    

Namig

To zavarovanje smo razvili za lastnike mopedov, ki menite, da se polni kasko s stroškovnega vidika za vaš moped več ne izplača, kljub temu pa želite imeti zagotovljeno določeno finančno varnost pri tveganjih, za katera menite, da se vam lahko pripetijo in zanje še potrebujete zavarovanje.  
 
Sklenete ga lahko tudi lastniki dražjih mopedov, in sicer ob Zavarovanju polnega kaska kot dodatno varnost in možnost, da vam iz tega naslova odpravimo manjše škode, saj te iz delnega kaska ne vplivajo na izgubo bonusa.

+Zavarovanja, namenjena vozniku in potnikom

Zavarovanje lahko nadgradite oziroma dopolnite z enim od dveh razširjenih zavarovanj.

S tem zavarovanjem krijemo škodo zaradi telesnih poškodb, ki jih v prometni nesreči pri vožnji utrpi voznik mopeda. Lahko ga priključite k Zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO).

S tem zavarovanjem zavarujete invalidnost in nezgodno smrt, ki se lahko pripeti vozniku ali potniku pri vožnji in upravljanju z mopedom. Zavarovanje vključuje vse osebe na mopedu (voznik in največ en potnik) ne glede na to, kdo je povzročitelj (voznik mopeda ali kdo tretji).

Namig

Zavarovanju lahko priključite tudi dnevno odškodnino – denarno nadomestilo za čas, ko je oškodovanec zaradi poškodb na zdravljenju.

ZAVAROVANJU LAHKO
PRIKLJUČITE TUDI

Moto asistenca

Pomoč na cesti doma in v tujini 24/7

Priključite Moto asistenco in si zagotovite 24-urno brezplačno pomoč na cesti ter kritje s tem povezanih stroškov.

Prednosti Moto asistence:

 • 24-urna brezplačna pomoč na cesti doma in v tujini (v državah sistema zelene karte) v primerih prometne nesreče, okvare motornega kolesa, vandalizma, kraje ali poškodovanja motornega kolesa in težav s ključi ali gorivom.
 • Poskrbimo za popravilo motornega kolesa na kraju dogodka ali odvoz motornega kolesa na popravilo.
 • Poskrbimo tudi za voznika in potnika (organiziramo prevoz s taksijem, priskrbimo nadomestno vozilo ali uredimo začasno nastanitev). 

Zakaj so zavarovanje sklenili drugi?

 • Ponujamo širok nabor dodatnih zavarovanj, ki jih lahko priključite k Zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO). 
 • V obvezno Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) smo vključili tudi Pravno zaščito vozniškega dovoljenja. 
 • Ob prvi sklenitvi polnega kaska omogočamo uporabo enakega bonusa, kot ga imate na osebnem avtomobilu. 
 • Ponujamo odkup prve škode, s katerim   ne izgubite bonusa pri obnovi kaska. 
 • Omogočamo sklenitev tudi posameznih kasko kritij toče in/ali poškodovanje vozila, brez odbitne franšize.  
Person image

Zavarovanje v praksi

Voznik mopeda je pri zavijanju na parkirišče trčil v parkirno zaporo in jo pri tem poškodoval. Tudi sam je po trku padel in utrpel lažje telesne poškodbe, poškodovan pa je bil tudi moped. Ker je imeli pri Zavarovalnici Sava sklenjeno Zavarovanje avtomobilske odgovornosti, smo upravitelju parkirišča poravnali škodo na parkirni zapori. Voznik mopeda je po končanem zdravljenju za telesne poškodbe prejel tudi zavarovalnino, saj je imel sklenjeno tudi Zavarovanje voznika zaradi telesnih poškodb (AO-plus). Ker moped ni bil kasko zavarovan, je lastnik za njegovo popravilo moral poskrbeti sam.

Na cesti nisi nikdar preveč previden. Še posebej, če sodiš med motoriste. Ker se zavedam nepredvidljivosti prometa, vozim pa povsem nov moped, imam sklenjeno Zavarovanje mopeda s priključenim polnim kaskom in asistenco.

Jure
Vsebina objavljena na spletni strani je splošnega informativnega značaja. Podrobna vsebina Asistenc in Zavarovanj je opredeljena v zavarovalnih pogojih.
NADGRADITE ZAVAROVANJE

Priključite dodatne storitve

Pravna zaščita zaradi uporabe vozila

S Pravno zaščito vam zagotavljamo kritje stroškov pravne pomoči, med katere sodijo stroški obrambe, ki nastanejo če se zaradi prometne nesreče proti zavarovancu uvede kazenski ali upravno-kazenski postopek, in stroški uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo, ki jo zavarovanec utrpi v prometni nesreči, ki jo je povzročila druga oseba.

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

Odkup prve škode 

Z Odkupom prve škode*ops se lahko zavarujete pred znižanjem bonusa, ki bi se vam zaradi uveljavljanja škode upošteval pri zavarovanju polnega kaska. Če namreč ne povzročite škode, lahko vsako leto prejmete dodatnih 5 % bonusa (znižanje za en premijski razred), za vsako uveljavljeno škodo pa izgubite 15 % bonusa (zvišanje za tri premijske razrede).  

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

(i) [ops]

Namig

Pri odkupu posledic prve škode upoštevamo le eno škodo, vse nadaljnje pa že vplivajo na izgubo bonusa. Odkup prve škode lahko zavarujete le pri Polnem kasku (le pri tem zavarovanju se upošteva bonus in morebitne škode).

Pogosta vprašanja

Zavarovanje krije AO, AO+, nezgodno zavarovanje voznika in sopotnika ter asistenco, možno pa je skleniti tudi kasko zavarovanje. Namenjeno je vsem enoslednim vozilom, katerih moč motorja ne presega 4kW in maksimalne hitrosti 25 km/h (kolesa s pomožnim motorjem) oz. do 45 km/h (mopedi).   

PREBERITE VEČ

Auto-config is set

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

3

Spletna prijava in ogled škode na daljavo

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Podpis na daljavo

Sklenite zavarovanje od koderkoli, tako da zavarovalno polico podpišete na svoji pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Spletne oddaje Naše tačke

Skrb za pse in mačke presega le kakovostno hranjenje, streho nad glavo in obvezne obiske veterinarja. Zato v spletnih oddajah z Natašo Bešter in gosti odkrivamo zanimive in koristne teme o naših štirinožcih.

PREBERITE VEČ

Side image

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

Spletna prijava in ogled škode na daljavo 

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Svetovalnica za mlade

Mama ne izbira, kaj počneš v prostem času. Ali še vedno ureja zavarovanja zate?

PREBERITE VEČ

Potrdite identiteto z video klicem

Preverjanje identitete zavarovanca je za sklenitev življenjskega zavarovanja nujna. To odslej opravite kar z video klicem - na daljavo.

PREBERITE VEČ

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE