NIKOLI SAMI
V ŽIVLJENJU

Naložbeno življenjsko zavarovanje Hibrid

Naložbeno življenjsko zavarovanje Hibrid je inovativna rešitev na slovenskem trgu, ki združuje aktivno upravljanje premoženja in zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti.

Zakaj skleniti zavarovanje?

 • Ob sklenitvi izberete naložbeni cilj, ki ga v času trajanja zavarovanja lahko spremenite za bodoče premije.
 • Z aktivnim upravljanjem premoženja razporejamo sredstva med skladom DWS Garant 80 Dynamic in skladom Zavarovalnica Sava Garant 0,5 %.
 • Zavarovanje lahko sklenete brez preverjanja zdravstvenega stanja in zdravstvenega vprašalnika.
 • Ponujamo možnost dodatnih enkratnih vplačil premije, po 10 letih pa privarčevano premoženje ni več obdavčeno.   

Promo image

Komu je namenjeno?

Naložbeno življenjsko zavarovanje Hibrid smo razvili za vse, ki želite varčevati ali oplemenititi svoja sredstva na kapitalskih trgih in si s tem zagotoviti še bolj varno finančno prihodnost že za 29 € na mesec. 

Namenjeno je vsem, ki želite: 

 • ohraniti del neto vplačane premije, 
 • svoje premoženje aktivno upravljati, a pri tem ne želite aktivno sodelovati, 
 • vstopiti na kapitalski trg z manjšimi zneski, 
 • varno prihodnost s postopnim varčevanjem in potencialnim oplemenitenjem sredstev na kapitalskih trgih, 
 • davčno optimizirana sredstva po 10 letih, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba.

Zavarovanje lahko sklenete kadar koli med svojim 15. in 70. letom.

Namig

Če imate sklenjeno Naložbeno življenjski zavarovanje Hibrid, lahko sklenete Riziko življenjsko zavarovanje po ugodnejši ceni.

Trajanje zavarovanja

Zavarovalna doba traja od 5 do 25 let.

Kaj vključuje?

Zavarovanje Hibrid je inovativna rešitev na slovenskem trgu, ki združuje aktivno upravljanje sredstev in zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti, omogoča pa tudi dodatna vplačila, mirovanje, predčasno izplačilo dela sredstev v obliki predujma, odkup in kapitalizacijo.

Osnovo Naložbenega življenjskega zavarovanja Hibrid sestavljata:

 • varčevanje, ki je vezano na sistem dinamičnega upravljanja sredstev,
 • in zavarovanje za primer smrti in doživetja.

Ob sklenitvi izberete naložbeni cilj med 0 % in 80 % ohranitve dela neto vplačane premije, ki ga med trajanjem zavarovanja lahko tudi spremenite za bodočo plačano premijo.

Promo image

Varčevanje

Varčujete lahko s poljubno višino mesečne premije, minimalni znesek pa znaša 29 € mesečno.

Zagotovite si varnost in donosnost s sistemom aktivnega upravljanja imetja, ki sredstva razporeja med skladom DWS Garant 80 Dynamic in skladom Sklad ZS Garant 0,5 %.

Sklad DWS Garant 80 Dynamic upravlja družba DWS Investment S.A., ki dnevno spremlja gibanja na kapitalskih trgih in jamči, da vrednost točke sklada na zadnji trgovalni dan tekočega meseca ne bo nižja od 80 % vrednosti točke na zadnji trgovalni dan preteklega meseca. Cilj upravljanja skladov je doseganje čim višje donosnosti ob hkratnem zagotavljanju opisane 80-% mesečne garancije. Upravljavec to dosega tako, da v veliki meri sredstva nalaga v delniške naložbe, kar omogoča visok potencial doseganja donosov. Predvidena donosnost sklada je 7 % letno*d1 in je primerljiva z delniško donosnostjo. 

S Skladom ZS Garant 0,5 % smo zavarovanju Hibrid dodali varnost. Sklad ZS Garant 0,5 % upravljamo pri Zavarovalnici Sava. Naložbena politika je usmerjena v varne naložbe, kot so državni vrednostni papirji in drugi vrednostni papirji kakovostnih izdajateljev ter bančni depoziti. Zavarovalnica Sava zagotavlja preudarno upravljanje imetja, zato sredstva, naložena v sklad, niso izpostavljena visokim naložbenim tveganjem. Sklad ima lahko tudi do 100 % sredstev v instrumentih denarnega trga. Poleg 100-% jamstva za sredstva, naložena v Sklad ZS Garant 0,5 %, Zavarovalnica Sava jamči tudi zmerne prihodnje donose, saj vrednost enote premoženja raste fiksno 0,5 % letno. Na ta način omogočamo doseganje izbranega naložbenega cilja tudi v časih negativnih borznih trendov. 
Ilustrativni primer gibanja vrednosti premoženja produkta Hibrid
(i) [d1]

7 % letno

Dejanska realizirana donosnost je odvisna od gibanja svetovnih kapitalskih trgov in se od predvidene lahko razlikuje.

Zavarovanje

V zavarovanje sta vključeni dve kritji:

Promo image

Zavarovanje za primer smrti

V primeru smrti bomo poskrbeli za izplačilo zavarovalne vsote ali njenega dela oziroma vrednost premoženja po polici, če je to višje od zavarovalne vsote za smrt. Izplačilo bo pripadlo upravičencu, ki ga določite vi.

Promo image

Zavarovanje za primer doživetja

V primeru, da zavarovanec doživi dogovorjeno zavarovalno dobo, poskrbimo za izplačilo vrednosti premoženja po polici.

(i) [d2]

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj je izbrani delež vplačane neto premije, za katerega si bo zavarovalnica prizadevala, da ga upravičenec prejme ob poteku zavarovanja.

Informativni izračun

Promo image
Mesečna premija Vsota vplačanih premij Naložbeni cilj Premoženje ob poteku zavarovalne dobe ob predvideni povprečni letni donosnosti skladov
4 % 6 % 8 %
100 € 30.000 € 80 % 39.979 € 52.061 € 68.509 €

Pristopna starost: 40 let, zavarovalna doba: 25 let.

Izračun je informativne narave in za zavarovalnico nezavezujoč.

Razlika med Naložbenima življenjskima zavarovanjema

Se sprašujete, kakšna je razlika med Naložbenim življenjskim zavarovanjem in Naložbenim življenjskim zavarovanjem Hibrid? Bistvena razlika je v naložbenem delu zavarovanj. 

Pri Naložbenem življenjskem zavarovanju boste prevzeli tveganje neto premije v celoti, medtem ko vam pri Naložbenem življenjskem zavarovanju Hibrid zagotavljamo del neto vplačane premije v skladu z zavarovalnimi pogoji.

Naložbeno življenjsko zavarovanje Hibrid ima naložbeno strategijo s ciljem ohranitve dela vplačane premije, pri čemer se garancija nanaša na premijo po obračunanih stroških (neto premija). Kot zavarovalec tako izberete naložbeni cilj*d2 v intervalu od 0 % do 80 % vplačane neto premije. 

Zakaj so zavarovanje sklenili drugi?

 • Nudimo možnost do ohranitve 80 % neto vplačane premije.
 • Varčevanje z Naložbenim življenjskim zavarovanjem Hibrid spada v tretji pokojninski steber, ki s pokojninskimi reformami postaja vse pomembnejši za varno starost.  
 • Zavarovanje lahko sklenete brez preverjanja zdravstvenega stanja in izpolnjevanja zdravstvenega vprašalnika.  
 • To zavarovanje je zelo prilagodljivo, saj omogoča spremembo višine premije, dodatna enkratna vplačila, spremembo upravičenca, možnost mirovanja plačevanja premije ...  
 • Zavarovanje omogoča dvig dela privarčevanih sredstev v obliki predujma kadar koli po treh letih trajanja in plačevanja zavarovanja.  
 • Zavarovanje predstavlja davčno ugodno varčevanje za vašo prihodnost že od 29 € mesečno.  
Person image

Zavarovanje v praksi

Gospod Zvonko se je pri 50. letih odločil, da si želi v pokoju več svobode, kot jo bo dobil z osnovno pokojnino. Zato je sklenil Naložbeno zavarovanje Hibrid, in sicer za 20 let, pri čemer bo varčeval v 3. pokojninskem stebru. Tako si bo v pokoju lahko privoščil brezskrbno jesen življenja.

Naložbeno zavarovanje Hibrid sem sklenil za 20 let in namensko varčeval za nakup vikenda. Z veseljem povem, da sedaj z družino uživamo v vikendu ob morju.

Zvonko
Vsebina objavljena na spletni strani je splošnega informativnega značaja. Podrobna vsebina Asistenc in Zavarovanj je opredeljena v zavarovalnih pogojih.
NADGRADITE ZAVAROVANJE

Priključite lahko pet privlačnih zavarovanj

Zavarovanje delovne nezmožnosti z izplačilom rente

Zavarujte se za primer nastanka trajne delovne nezmožnosti kot posledico bolezni ali nezgode z možnostjo izbire mesečne rente do 1.500 €. Presoja trajne delovne nezmožnosti ni odvisna od kategorizacije invalidnosti po ZPIZ.

PREBERITE VEČ

 

Zavarovanje hujših bolezni z večkratnim izplačilom 

Poleg glavnih bolezni sodobnega časa (srčne kapi, možganske kapi, raka in demence) nudimo kritje za kar 23 bolezni. Zavarovalnino izplačamo večkrat, in sicer iz vsake posamezne skupine bolezni za največ eno hujšo bolezen. 

KONTAKTIRAJTE ZASTOPNIKA

 

Zdravstveno zavarovanje Najboljši zdravniki sveta

Zagotovite si zdravljenje pri najboljših specialistih in v najboljših zdravstvenih centrih po vsem svetu v najtežjih primerih (kot so denimo rakava obolenja) s kritjem stroškov do 1.000.000 €. V okviru zavarovanja nudimo tudi dostop do drugega zdravniškega mnenja. 

PREBERITE VEČ

 

Dodatno nezgodno zavarovanje za odrasle in otroke

Zavarovanju priključite dodatno Nezgodno zavarovanje otrok in odraslih, ki vključuje kritja po vaši meri, med drugim pa omogoča tudi možnost izvedbe preventivne Osebne genetske analize*poga.

PREBERITE VEČ

 
(i) [poga]

Preventivna Osebna genetska analiza

Osebna genetska analiza podjetja GenePlanet (DNK).
(i) [oga]

Preventivna analiza GenePlanet

Osebna genetska analiza (DNK).

(i) [NI]
Nezgodne invalidnosti
Linearna ali progresivna 300-% invalidnost.
(i) [GP]
Preventivne analize GenePlanet
Osebna genetska analiza (DNK).
(i) [PSB]
Posamezne skupine bolezni
Triindvajset hujših bolezni smo razvrstili v šest ločenih skupin, in sicer: 
Skupina A 
 • A.1. Rak 
Skupina B 
 • B.1. Srčni infarkt 
 • B.2. Operacija obvoda koronarnih arterij (by-pass) 
 • B.3. Operacija srčnih zaklopk 
 • B.4. Operacija aorte 
Skupina C 
 • C.1. Možganska kap 
 • C.2. Alzheimerjeva bolezen in druge organske demence 
 • C.3. Parkinsonova bolezen 
 • C.4. Benigni možganski tumor 
 • C.5. Paraliza 
 • C.6. Multipla skleroza 
 • C.7. Izguba govora 
Skupina D 
 • D.1. Kronična ledvična odpoved 
 • D.2. Presaditev večjega organa 
 • D.3. Aplastična anemija 
 • D.4. Končna jetrna odpoved 
Skupina E 
 • E.1. Huda poškodba glave 
 • E.2. Večje opekline 
 • E.3. Izguba okončin 
 • E.4. Slepota 
 • E.5. Gluhost 
Skupina F 
 • F.1. Infekcijski meningitis 
 • F.2. Encefalitis 
 Dodali pa smo tudi kritje za primer prvega nastanka ene od enajstih hujših bolezni pri zavarovančevih otrocih, te pa so:
Skupina A 
 • A.1. Rak 
Skupina B 
 • B.3. Operacija srčnih zaklopk 
Skupina C 
 • C.4. Benigni možganski tumor 
 • C.5. Paraliza

Pogosta vprašanja

Naložbeno življenjsko zavarovanje z dinamičnim upravljanjem sredstev Hibrid je oblika življenjskega zavarovanja. Združuje varčevanje, vezano na sklade z dinamičnim upravljanjem sredstev, in zavarovanje za primer smrti ter morebitne dodatne dogovorjene rizike dodatnih
zavarovanj. S tem življenjskim zavarovanjem zavarovalec prevzame naložbeno tveganje.

Varnost in donosnost sta zagotovljena s sistemom aktivnega upravljanja imetja, ki sredstva razporeja med skladom DWS Garant 80 Dynamic in skladom Sklad ZS Garant 0,5 %.

Ob sklenitvi zavarovanja se izbere med naložbenimi cilji v višini od 0 do 80 %, kar v izbranem odstotku zagotavlja ohranitev neto vplačane premije. Na podlagi izbranega naložbenega cilja zavarovalnica s pomočjo posebnega sistema dinamičnega upravljanja imetja mesečno skrbi za to, da so sredstva, namenjena nalaganju, v ustrezni meri razporejena v delniške naložbe z visokimi potencialnimi donosi (sklad DWS Garant 80 Dynamic), hkrati pa s preusmerjanjem sredstev v Sklad ZS Garant 0,5 % tudi v neugodnih tržnih razmerah omogoča zavarovalcu doseganje izbranega naložbenega cilja. 

 

Zavarovanje lahko prekinete z izpolnitvijo prekinitvene izjave in obvezno identifikacijo zavarovalca na najbližji poslovni enoti oz. pisarni Zavarovalnice Sava ali pri zastopniku. Lokacije so objavljene tukaj. Podatek o lokacijah pa lahko dobite tudi na brezplačni telefonski številki 080 19 20.

 

Spremembo upravičenca uredite z izpolnitvijo obrazca »Prijava zavarovalno tehnične spremembe pogodbe življenjskega zavarovanja«.

PREBERITE VEČ

Auto-config is set

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

3

Spletna prijava in ogled škode na daljavo

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Podpis na daljavo

Sklenite zavarovanje od koderkoli, tako da zavarovalno polico podpišete na svoji pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Spletne oddaje Naše tačke

Skrb za pse in mačke presega le kakovostno hranjenje, streho nad glavo in obvezne obiske veterinarja. Zato v spletnih oddajah z Natašo Bešter in gosti odkrivamo zanimive in koristne teme o naših štirinožcih.

PREBERITE VEČ

Side image

Svetovalnica

Z vami smo v stiku tako, kot vi želite.

Spletna prijava in ogled škode na daljavo 

Prijavite škodo na spletu, povežite se s cenilcem in nam omogočite hiter ogled škode s pomočjo kamere na vaši pametni napravi.

PREBERITE VEČ

Svetovalnica za mlade

Mama ne izbira, kaj počneš v prostem času. Ali še vedno ureja zavarovanja zate?

PREBERITE VEČ

Potrdite identiteto z video klicem

Preverjanje identitete zavarovanca je za sklenitev življenjskega zavarovanja nujna. To odslej opravite kar z video klicem - na daljavo.

PREBERITE VEČ

Z nami lahko stopite v stik na različne načine.

080 19 20 KLEPET E-POŠTA SPLETNI KLIC

ASISTENCA

Za pomoč v Sloveniji pokličite:

080 19 21

Za pomoč v tujini pokličite:

+386 2 618 05 20

Obvestilo

Spremenila so sae imena Infond skladov, ki jih ponujamo v okviru Naložbenih življenjskih zavarovanj. Odslej so vsa imena slovenska, s čimer želijo na Sava Infondu povečati njihovo prepoznavnost in značilnost. Ob tem pa pri 6 skladih še spreminjajo pravila upravljanja.

PREBERITE VEČ

Ponudba

Zelo ugodno

Vaše mnenje šteje!

Vaše mnenje nam je izjemno pomembno. Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in izpolnite anketo o naši spletni strani. Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in se potrudili, da še izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo na naši strani v prihodnosti.

PODAJTE MNENJE